2499 sayılı yürürlükten kalkan Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kurul kayıt ücretlerini belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’nda iken 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Kanun ile bu yetki Kurul Karar Organı’na bırakılmış ve sermaye piyasası aracının niteliği, vadesi veya ihraçcısı dikkate alınmak suretiyle Kurul Karar Organı tarafından farklı oranlar belirlenmesine imkan sağlanmıştır.

Kurul Karar Organı 4 Ocak 2013 tarihinde yaptığı ilk toplantıda, sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlamak, şirketlerimizin halka açılmasını teşvik etmek ve ihraç maliyetlerini azaltmak için Kurul ücretlerinde indirim yapmıştır.

Yeni uygulamaya göre halka açılmayı teşvik amacıyla Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için daha önce on binde iki olarak tespit edilen Kurul ücreti % 50 oranında düşürülerek on binde bire, mali kuruluşlar dışında kalan reel sektör şirketlerinin tahvil ve bono gibi borçlanma araçları ihraçlarından alınan Kurul ücreti ise % 25 oranında indirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.