Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ortak seminerler programının beşincisi 16-17 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. SPK ve SEC tarafından bundan önceki yıllarda da sermaye piyasalarında gözetim, denetim, aracılık ve kamuyu aydınlatma konularında uluslar arası seminerler düzenlenmiştir.

Yerli ve yabancı katılımcıların bulunduğu “Small Business Capital Formation” isimli bu yılki seminerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye temininde en iyi uygulama örnekleri ve sermaye piyasalarına erişimleri katılımcılar tarafından ele alınmıştır. Program kapsamında Türkiye, Amerika, Kanada ve Kore örnekleri ele alınarak dünyadaki düzenleyici sistemlerin yaklaşımlarının karşılaştırılması ve analizi imkanı sağlanmıştır.

Seminerde SPK ve SEC’nin yanında Hazine Müsteşarlığı, İMKB, KOSGEB gibi Türkiye’den kurumlar ile Kanada (Ontario) Menkul Kıymetler Komisyonu ve Kore Borsası’ndan konuşmacılar yer almıştır.

Söz konusu seminer, farklı kurum ve ülkelerden gelen program katılımcılarına konuyla ilgili bilgi birikimini geliştirmenin yanı sıra çeşitli iletişim ağları sağlama imkânı da sunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.