Sermaye Piyasası Kurulu ve Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesiarasında  Düzenleyici Diyalog” olarak adlandırılan bir işbirliği mekanizması başlatılmıştır.  Bu çerçevede, Kurulumuz Başkanı Sn. Vedat AKGİRAY ve CMDA İcra Başkanı (CEO) Sn. Fathimath SHAFEEGAtarafından 26 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da bir “Düzenleyici Diyalog” belgesi imzalanmıştır.

SPK ve CMDA arasında oluşturulacak olan bu diyalog ile sermaye piyasalarında, yatırımcıların ve piyasa bütünlüğünün korunması amacıyla düzenleme ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması planlanmaktadır. Söz konusu işbirliği çalışmasının Kurulumuzunuluslararası etkinliğine ve İstanbul Finans Merkezi çalışmalarına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.