Kurulumuzun 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, 30.06.2012 tarihi itibariyle devlet iç borçlanma araçlarının (DİBS) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde müşteri ismine saklanmasına ve izlenmesine başlanmıştır.
DİBS’lerin kaydileştirilerek müşteri ismine saklanması konusu Kurulumuz tarafından gündeme getirilmiş ve ilgili Bakanlığın talimatıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara Kurulumuz koordinasyonunda Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği temsilcileri katılmıştır. Sistem mümkün olduğunca mevcut durumda kullanılan piyasa altyapısı üzerine inşa edilerek yatırımcılara ve aracı kuruluşlara olan maliyetler asgari düzeyde tutulmuştur.  
 
Sistemin Özellikleri
- Hisse senetleri için uygulanan müşteri ismine saklama sisteminde olduğu gibi DİBS’lerde de  müşteri ismine saklama ve izleme sistemine geçilmiş olmaktadır.
- TCMB’de mevcut Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) sistemi korunmakta, bankaların kendi portföylerindeki DİBS’ler EMKT sisteminde izlenmeye devam edilmekte, banka ve aracı kurumların müşterilerine sattıkları DİBS’ler ise MKK nezdinde müşteri ismiyle izlenmektedir.
 

Sistemin Faydaları
 

  • Yatırımcıların DİBS’leri aracı kuruluşların malvarlığından ayrı olarak takip edilmektedir.
  • Yatırımcılar hisse senedi, yatırım fonu vb diğer sermaye piyasası araçları yanında DİBS’ler için de MKK’nın sunduğu yatırımcı hizmetlerinden faydalanabilmekte, MKK nezdindeki hesabını e-MKK Bilgi Portalı, sesli yanıt sistemi veya çağrı merkezi aracılığı ile takip edebilmektedir. Yatırımcılar, DİBS işlemleri ile ilgili SMS veya elektronik posta yoluyla periyodik ve anlık bilgilendirme alabileceklerdir.

Böylelikle DİBS’lerin saklanmasında modern ve dünya uygulamalarına örnek olacak bir sistem oluşturulmuştur.
  
Kamuoyuna duyurulur.