OECD, SPK ve İMKB İşbirliği ile
 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Borsalar Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
 
22 Haziran 2012
 
Basın Duyurusu
 
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası işbirliğinde yürütülen ortak proje kapsamında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ülkelerinin borsa ve sermaye piyasası otoritelerinin başkanları ve diğer üst düzey yöneticileri ile uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getiren geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.
 
Toplantıda bölge ülkelerinde yatırımcıların korunması ve kamunun aydınlatılmasında borsaların rolünün artırılması için önceliklerin neler olması gerektiği tartışıldı. Diğer taraftan, pek çok bölge borsasının gündemine aldığı borsaların özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Vedat Akgiray iki yıldır OECD ile kurumsal yönetim konusunda gerek Orta Asya gerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde çalışmalar yürüttüklerini, özellikle kriz sonrası kurumsal yönetimin öneminin arttığını, halka açılma sonrasında şirketlere ve genel olarak sermaye piyasalarına güven açısından iyi kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, gelişmiş borsalarda yaşanan kayıttan çıkmaların önlenebilmesi ve gelişmekte olan ülkelerde şirketler tarafından ihtiyaç duyulan sermayenin karşılanabilmesinde, ekonomik büyümeye sermaye piyasaları olarak destek verilmesinde kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamıştır. Kurumsal yönetimin geliştirilmesi yönünde SPK tarafından yapılan son değişikliklere de değinen Sn. Akgiray, bu alanda yapılan uluslararası işbirliğinin İstanbul Finans Merkezi çalışmalarına da katkı sağladığını belirtmiş, kurumsal yönetim konusunda bölgede ikili işbirliği çalışmalarında dabulunabileceklerini ifade etmiştir.
  
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Sayın İbrahim Turhan ise borsaları bir araya getiren OECD’nin öncü rolüne işaret etti ve İMKB’nin bu önemli toplantıya evsahipliği yapmaktan memnuniyetini belirtti. Turhan, borsaların önemli yapısal değişiklikler geçirdiği bu dönemde, OECD’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren borsalara sunduğu danışmanlık hizmetinin son derece faydalı olduğunu söyledi. İMKB’nin kurumsal yönetim konusunda uzun zamandır çalıştığını belirten Turhan, İMKB’nin tecrübelerini diğer borsalarla paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
 
Toplantı aynı zamanda ortak projenin bir ürünü olarak geliştirilen “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Borsalarının Kurumsal Yönetimdeki Rolü” raporunun açıklanmasına da ev sahipliği yaptı. Bölge borsa ve SPK’ları ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan raporda, bölge borsalarının genel özellikleri ile bugüne kadar bölgedeki halka açık şirketlerde kurumsal yönetimin gelişmesine yaptıkları katkılar detaylı olarak incelenmektedir. 
 
Toplantıya katılan borsa başkanları ve diğer üst düzey katılımcılar küresel düzeyde borsaların karşılaştığı temel sorunları da tartışma imkanı buldular. Başta küçük ve orta büyüklükteki şirketler olmak üzere, şirketlerin halka açılmasının teşvik edilmesi ve uluslararası kurumsal yatırımcıların bölge borsalarına yatırımların artırılması için geliştirilen öneriler değerlendirildi.
 
Türkiye’nin hem bölge ülkeleri ile yakın ilişkileri hem de bölgeden tek OECD üyesi ülke olması nedeniyle, bölge ülkelerinin sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik geliştirilen bu projeye SPK ve İMKB olarak güçlü destek verilmektedir. Bugünkü toplantının 15 bölge ülkesinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi ve son dönemde bölgede kurumsal yönetim uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik pek çok girişimin başlatılması yürütülen çalışmaların ilgiyle karşılandığını göstermektedir.