Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine Bülent GÖKREM'in Atanmasına Dair Karar 19 Mart 2011 Tarihli ve 27879 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.