Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:27 sayılı Tebliğ, 8.3.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri:II, No:27 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

  • Borçlanma araçlarının vade başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin usul değiştirilmiştir. Buna göre borçlanma araçlarının yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İhraçcılar tarafından, borçlanma araçlarına yatırım yapmak üzere nakit talepte bulunan yatırımcıların, talepte bulundukları gün ile vade başlangıç günü arasında geçen sürede zarar görmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve söz konusu hususların izahnamede açıklanması zorunludur.
  • Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan bonoların satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranlarının yıllık bazda hesaplanarak satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde duyurulmasına ilişkin uygulama kaldırılmıştır.