SPK ile Kore Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray ile Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Seok-Dong Kim, 25 Kasım 2011 tarihinde ikili işbirliği anlaşması imzalamak ve iki ülke otoritesi arasında gelecekteki işbirliği konularını görüşmek üzere Ankara’da bir araya gelmiştir. Sayın Akgiray ve Sayın Kim’in imzaladığı anlaşma Kore ve Türkiye’nin finansal otoriteleri arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu anlaşma ile işbirliği, finansal kuruluşların denetiminde bilgi paylaşımı ve aynı zamanda iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren hususların etkin bir biçimde değerlendirilebileceği bir iletişim kanalı oluşturulması hedeflenmektedir.

SPK Başkanı Akgiray imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kore arasındaki dostluğa dayanan ilişkilerin gücünü ortak anlayış ve iyi niyetten aldığı, G20 ülkesi olarak Türkiye ve Kore’nin kendi bölgelerinde önemli role sahip olduğu ve bugün imzalanan MOU gibi işbirliğini artırmaya yönelik girişimlerin Istanbul’un Uluslararası Finans Merkezi şeklinde dizayn edilmesi çalışmaları açısından da önemli bir adım olduğu,   geçmişteki köklü ilişkilerin bugün çeşitli alanlarda yeni bir ivme ve dinamizm kazanmış olmasını memnuniyetle karşıladığımızı ve bu başarıdan her iki taraf olarak gurur duymamız gerektiğini belirtmiştir. SPK Başkanı ayrıca, iki kardeş ülkenin finansal piyasaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çabalarının sürdürülmesine ilişkin kararlılığımıza vurgu yapmıştır. Sayın Akgiray, bugün yapılan anlaşmanın SPK’nın bu yönde yapmış olduğu 30. anlaşma olduğunu ifade
etmiştir.
FSC Başkanı Seok Dong Kim, Türk Hükümeti’nin Istanbul’u bir finans merkezi haline getirme yönündeki çabaları sayesinde Türk sermaye piyasalarının büyük gelişme gösterdiğini ifade ederek, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika ile coğrafi olarak yakınlığının da oluşturduğu avantajla finansal piyasalarını geliştirmede büyük bir potansiyele sahip olduğun belirtmiştir. Başkan Kim, iki ülkenin gelişmiş Türk sermaye piyasasının olanaklarından yararlanabilmesi için FSC ve SPK’nın yakın işbirliği içerisinde olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ayrıca Sayın Kim, İstanbul’da bir Kore şubesi kurulması da dahil işbirliği konularının ele alınacağı bir ortak çalışma grubu oluşturulması yönündeki güçlü desteğini ifade etmiştir.

Kore Heyeti Türkiye ziyareti kapsamında ayrıca IMKB ve BDDK’ya da ziyaretler gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaretlerin Türk finansal piyasalarının tanıtımı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.  
Kamuoyuna duyurulur.