SERİ:IV, NO:39 SAYILI “İHRAÇCILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
 
“İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.
 
Getirilen bu düzenlemeyle pay dışında sermaye piyasası aracı ihraç edecek halka açık olmayan şirketlerin;
  • İhraç edeceği sermaye piyasası aracına veya kendisine ait kredi derecelendirme notu bulunması,
  • Kredi derecelendirme notunun en az yıllık olarak güncellenmesi,
  • Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının bulunması halinde kredi derecelendirme notunun kamuya açıklanması 
şartlarıyla, ihraca ilişkin başvuru sırasında ve/veya sermaye piyasası aracı itfa edilinceye kadar zorunlu tutulan ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi yükümlülüğünden talep üzerine Kurulumuzca muaf tutulabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, pay dışında sermaye piyasası aracı ihraç edecek halka kapalı şirketlerin ihraç edeceği sermaye piyasası aracına veya kendisine ait derecelendirme notu alması teşvik edilmiş ayrıca derecelendirme notu bulunan ancak bağlı bulunduğu mevzuata göre ara dönem finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirme yükümlülüğü bulunmayan şirketlerin pay dışında sermaye piyasası aracı ihraç etmesi kolaylaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.