Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No:41) 1 Kasım 2011  tarih ve 28102 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.

Seri:VII, No:10 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin, fon yönetim ücretlerinin üst sınırı ile ilgili olan Geçici 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak yönetim ücreti üst sınırları, fon türleri itibariyle aşağıdaki tablodaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 31/12/2011 tarihine kadar uygulanacak yönetim ücreti üst sınırları ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Fon Türleri Bu Tebliğin yayım tarihi ile 31/12/2011 arasında 1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında
Likit fonlar Milyonda yetmişbeş Yüzbinde üç
Kısa vadeli tahvil ve bono fonları, endeks fonlar ile koruma amaçlı ve garantili fonlar Yüzbinde on Yüzbinde altı
Diğer fonlar Yüzbinde on Yüzbinde on