Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.10.2011 tarih ve 28079 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.

Seri:VI, No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) yapılan değişiklik ile, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmetini portföy yönetim şirketlerinin yanısıra portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip diğer aracı kuruluşlardan da sağlayabilmesine imkan sağlanmaktadır. Diğer taraftan, Tebliğ'in 17. maddesine eklenen sekizinci fıkra ile çıkar çatışmalarının en aza indirilebilmesi için portföy yönetimi/yatırım danışmanlığı faaliyeti ile ortaklık portföyü ile ilgili aracılık hizmetlerini yürütecek kuruluşların birbirinden ayrıştırılması şartı getirilmektedir.

Bununla birlikte ortaklıklarca portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetlerinin halihazırda imzalanmış bulunan sözleşmeler çerçevesinde alındığı ve ayrıca yeni düzenlemelere intibak etmenin zaman alabileceği dikkate alınarak, bu Tebliğin yayım tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıklara anılan hükme uyum sağlamaları için 1/1/2013 tarihine kadar süre verilmektedir.

Ayrıca, Tebliğin 17. maddesinde belirtilen hizmetlere ilişkin, ortaklıkların ödeyebilecekleri ücret ve komisyonlara üst sınır getirilmesi uygulaması ile ilgili olarak sektörde bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup, bu Tebliğ değişikliği ile konuya açıklık getirilmiş ve sınırlama kapsamına sadece ortaklık dışından alınan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretlerin dahil edildiği açıkça belirtilmiştir.