Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.10.2011 tarih ve 28079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.

Seri:V, No:59 sayılı "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 3. maddesinde yapılan değişiklik ile, portföy yönetim şirketleri (PYŞ) tarafından yönetilebilecek varlıklarda çeşitlilik sağlanması amacıyla portföy yönetimine konu edilebilecek finansal varlıklar arasına katılım bankaları nezdinde açılacak katılma hesapları dahil edilmektedir.

Bununla birlikte, Tebliğ'in 5. maddesinde PYŞ ortakları için aranan "yeterli tecrübeye sahip olma" şartına ilişkin olarak, ortakların mali piyasalar alanında tecrübeye sahip olmaları gerektiği düzenlenmekte ve diğer sermaye piyasası kurumlarına ilişkin düzenlemelere paralel şekilde, tecrübe şartının yalnızca PYŞ sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarda aranması yönünde değişiklik yapılmaktadır.