"Seri: II, No: 22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair, Seri: II, No: 25 sayılı Tebliğ" 12/09/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri: II, No: 25 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

- Borçlanma aracı ihracı için esas sözleşmede hüküm bulunmasına ilişkin Tebliğ hükmü kaldırılmıştır.

- Kayda alma belgesinin, Kurul kaydına alınmayı takiben, satılması planlanan borçlanma aracı tutarına ilişkin olarak her satıştan önce teslim alınmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

- Borçlanma araçlarının halka arzı dolayısıyla yayımlanacak ilan ve reklam metinlerinin, yayım tarihinden en az 2 işgünü önce Kurul'a sunulması zorunluluğu kaldırılmış, madde metni pay ihraçlarına ilişkin tebliğ ile paralel hale getirilmiştir.