Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) 35. Yıllık Konferansı Kanada'nın Montreal şehrinde toplandı. Toplantılarda Türkiye'yi temsil eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, IOSCO'nun toplam 83 üyesi bulunan Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Emerging Markets Committe - EMC) başkanlığına oy çokluğu ile seçildi.

SPK Başkanı Akgiray, IOSCO nun en üst düzey karar organı olan Yürütme Kurulunda da EMC Başkanı olarak Kurulumuzu temsil edecek. Ayrıca, G-20 tarafından oluşturulan Financial Stability Board(FSB) toplantılarına da SPK Başkanı Akgiray, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (EMC) Başkanı olarak katılacak. Bu arada EMC Olağan Genel Kurul toplantısının da bu yıl 13-15 Ekim 2010 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), sermaye piyasalarındaki düzenleyici ve denetleyici otoritelerin, ilgili alanlarda koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak, sermaye piyasalarının yasal ve kurumsal yapısına ilişkin olarak ortak uluslararası standartlar oluşturmak ve üyeler arasında bilgi alış verişini olanaklı kılmak amacıyla oluşturdukları bir kuruluştur. Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi ise gelişen piyasaların etkinliğini artırıcı ilkelerin oluşturulması ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Şu anda 191 üyesi bulunan IOSCO'ya Sermaye Piyasası Kurulu 1988 yılında üye olmuştur. SPK, IOSCO bünyesindeki komite ve çalışma grubu çalışmalarına aktif olarak iştirak ederek IOSCO amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde politika oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu IOSCO çalışmaları çerçevesinde bu yıl Tezgahüstü Piyasalar ve Türev Araç İşlemleri konulu görev grubunun başkanlığını yürütmüştür.

Kamuoyuna duyurulur.