Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı 26/05/2010 tarihinde Haliç Kongre Merkezi, Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul adresinde yaklaşık 500 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Vedat AKGİRAY’ın açılış konuşması ile başlamış olup, konuşmada gayrimenkul değerleme mesleğinin sermaye piyasaları ve kamuyu aydınlatmadaki önemine değinilmiştir. Teminatı gayrimenkul olan sermaye piyasası araçlarının fiyatlandırılmasında gayrimenkul değerlemesinin büyük önem arz ettiğini belirten Sn AKGİRAY, Birliğin kuruluşu ile birlikte hizmet kalitesinin artacağını ifade etmiştir. Ayrıca Sn AKGİRAY tarafından Türkiye’de gayrimenkul değerlerine ilişkin bir veri bankası oluşturulmasının, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yapılmıştır.

Daha sonra Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde Birlik organlarının seçimine geçilmiş ve Birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Kesinleşen seçim sonuçlarına göre Murat PARMAKÇI Birlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Ebru ÖZ, Cansel Şirin TURGUT YAZICI, Mehmet Şahin AKAR, Şinasi BAYRAKTAR, Işıl DİNÇER ve Nihat YERCİ yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir. Birlik Denetleme Kurulu ise, Nazan ÖZBAYDAR, Mehmet KASAB ve Hürrem DOLAY’dan oluşmuştur.