Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin İMKB'de işlem gören paylarını satın almak amacıyla yapılması planlanan çağrıda bulunma işleminde belirlenen çağrı fiyatına yönelik Kurulumuzca bazı değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edilmiştir. Söz konusu çağrıda bulunma işlemine ilişkin başvuru bugün itibariyle (24/02/2010 tarihinde) Kurulumuza ulaşmış olup, anılan başvuru kapsamında mevcut durum itibariyle çağrı fiyatına yönelik olarak Kurulumuz tarafından yapılmış bir inceleme veya alınmış bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu başvuru, ilgili mevzuat kapsamında incelenecek ve sonucu Kurulumuz Haftalık Bülteni ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.