Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 329'uncu maddesinde yer alan payların devir alınmasının esas sözleşmeye göre anonim ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemlerden olmasına yönelik istisna hükmünden hareketle, Kurulumuzca, payları İMKB'de işlem gören aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarının kendi paylarını satın almaları durumunda uymaları gereken ilke ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede, ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20'sine kadar bir oranda hisse geri alımı yapılması mümkün olup, geri alınan paylar 3 yılı aşmamak üzere ortaklık bünyesinde tutulabilecektir.

Söz konusu düzenleme ile kendi payları üzerinde işlem yapan ortaklıkların yaptıkları işlemlerin daha şeffaf bir ortamda yapılmasının sağlanması ve yatırımcıların daha doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.