Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeni sermaye piyasası araçlarının ülkemiz finansal piyasalarında işlem görmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda  Kurulumuz, yatırımcılara hisse senedi piyasalarında yapmış oldukları yatırımlarının ileriye yönelik aşırı fiyat dalgalanmalarında etkilenmemesini sağlayabilecek aracı kuruluş varantlarına ilişkin Seri: III, No: 37 sayılı "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Kurul tarafından kabul edilmiş olup, Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

Elinde bulunduran kişiye dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve menkul kıymet niteliğinde bir sermaye piyasası aracı olarak tanımlanan aracı kuruluş varantlarının, İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepete veya Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergelere dayalı olarak aracı kuruluşlarca ihraç edilebilmesi mümkün hale gelecektir.

Varant sayesinde bugüne kadar sadece tezgahüstü piyasada büyük kurumsal yatırımcıların kullanabildiği araçlar ikincil piyasada ilk defa tüm yatırımcıların erişimine açılacaktır. Ayrıca, yatırımcılara düşük tutarlar yatırmak suretiyle, hisse senedi ve diğer yatırım araçlarının getirisinden faydalanma imkanı sunması, bununla birlikte hisse senedine benzer özellikler göstermesi ve piyasa yapıcılık mekanizması sayesinde likit nitelikte olması nedeniyle daha çok bireysel yatırımcının sermaye piyasalarına çekilmesinde varant etkili bir finansal araçtır.

Ayrıca ihraç edildikleri piyasanın likiditesine de önemli katkılar yapan, vade, uzlaşma fiyatı ve sözleşme büyüklüğü vb. özellikleri ile alındığında yatırımcılar için esnek yatırım olanakları sağlayan, piyasa yapıcılık sistemi kapsamında marj uygulaması bulunmayan varantlar, yatırımcılar açısından katlanılan riski sınırlandırma olanağı ile sermaye piyasası katılımcılarının risk yönetim süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Yayımlanan tebliğ ile ihraç prosedürü hisse senetlerinin ihraç prosedürüne kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş söz konusu aracın İMKB'de piyasa yapıcılığı sistemi altında işlem görmesi düzenlenmiş olup sermaye piyasalarımızda faaliyet gösteren başta aracı kurumlar olmak üzere tüm sektör için ilave gelir kaynağı ve İMKB'deki işlem hacmine olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.