Kurulumuzca yürütülen bazı denetim çalışmaları hakkında basın organlarında yer alan haber ve yorumlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür:

Kurulumuzun bazı basın organlarında haber ve yorumlara konu olan denetim çalışması, ilgili şirketlerce de bilindiği üzere yeni olmayıp, yaklaşık beş yıldır devam etmektedir. Bu nedenle talimatla inceleme başlatıldığı ve devam eden incelemeler hakkında bazı basın organlarına bilgi sızdırıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Haber ve yorumlara konu olan denetim çalışması kamuoyunda "vergi cenneti" olarak bilinen off-shore ülkelerde kurulu bazı şirketler üzerinden yapılan kağıt alımları ile ilgili bulunmaktadır. Bu süreçte Kurulumuz ile bilgi paylaşımı anlaşması bulunan üç yabancı otoritenin yanı sıra bilgi paylaşımı anlaşması bulunmayan ülkelerin ilgili otoriteleri ile de gerekli anlaşmalar imzalanarak denetim çalışmasında gelinen noktadaki tespitlere ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla ulaşılan tespitler ile ilgili olarak muhataplarından bilgi talep edilmesinden sonra yazılarda yer alan bir kısım bilgilerin bazı basın yayın organlarında yer alması Kurulumuza isnat edilemez.

Son iki yıl içerisinde aynı grup şirketleri hakkında titizlikle sonuçlandırılan üç denetim çalışması ve verilen izin başvuruları Kurulumuzun bağımsızlığının, tarafsızlığının ve talimatla iş yapmadığının örnekleridir.

Kanunun verdiği görevleri yerine getiren Kurulumuz hakkında asılsız ithamlarda bulunarak Kurulumuzu baskı altına alma olarak nitelendirilebilecek ve suç teşkil edecek haber ve yorumlardan kaçınılması ilgililerin sorumluluğundadır. Şartları oluştuğunda yasal yollara başvuru hakkımız da saklı bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.