09 ve 10.09.2008 tarihli çeşitli basın yayın organlarında Kurulumuz denetim faaliyetlerine ilişkin olarak bazı haberler ve yorumlar yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu Kurulumuza sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenleme ve denetlemek yetki ve görevini vermiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren bütün halka açık anonim ortaklıklar Kurulumuzun denetim faaliyeti kapsamında olduğu gibi halka açık anonim ortaklık statüsünde olan Doğan Grubu şirketleri de Kurulumuzun denetim yetki ve görev alanında bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk bağımsız idari otorite olan Kurulumuzca yürütülen denetim faaliyetleri geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir titizlik ve sorumluluk anlayışı içerisinde sürdürülmektedir. Kurulumuzun yerleşik uygulamaları çerçevesinde denetim faaliyetleri sonuçlandırıldığında Kurulumuz haftalık bültenleri ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.