Sermaye Piyasası Kurulu olarak 1988 yılından beri üyesi bulunduğumuz Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren IV Numaralı Çalışma Grubu'nun, "Şirket Ele Geçirmeleri Düzenlemelerinin Uygulama Boyutu" (Enforcement Acpects of Takeover Regulation) konulu semineri 12-13 Haziran 2008 tarihlerinde Kurulumuzun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecektir.

Polonya Finansal Gözetim Otoritesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu Seminere, yurtdışından 32 ülkeden yaklaşık 60 temsilci olmak üzere toplam 150 civarında kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı beklenmektedir.

Sheraton Istanbul Maslak Hotel'de gerçekleştirilecek ve 12 Haziran 2008 saat 09:00'da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL ve Polonya Finansal Gözetim Otoritesi Başkan Yardımcısı Sayın Arthur K. Kluczny'nin açılış konuşmalarıyla başlayacak Seminer, 2 gün sürecektir.

Seminerde şirket ele geçirmeleri konusunda farklı ülkelerin düzenlemeleri, IOSCO yükümlülükleri, teorik yaklaşımlar ve uygulamada yaşanan sorunlar ile çözümleri tartışılacaktır. Seminer çerçevesinde ayrıca, "Şirket Ele Geçirmeleri Hakkında Düzenlemelere İlişkin Türkiye Uygulamaları", "Çağrıda Bulunmaya Zorlayıcı Önlemler", "Çağrıda Ödenecek En Düşük Fiyatın Belirlenmesi" başlıklı 3 ayrı panel yer alacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

NOT: Söz konusu Seminer davetiyesi ve programı için tıklayınız.