Kurulumuzun "Seri:V, No: 59 Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği"nde yapılan ve 23.08.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankaların  20/3/2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde tanımlanan nitelikli yatırımcılarla sınırlı olmak üzere söz konusu Tebliğde tanımlanan girişim sermayesi yatırımlarına yönelik olarak portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti vermesine imkan tanınmıştır.

Bu değişiklik ile aracı kurumlar ve mevduat kabul etmeyen bankaların, yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 trilyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin girişim şirketlerine yapacağı girişim sermayesi yatırımlarına yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti yapması imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda aracı kurumlar ve mevduat kabul etmeyen bankaların yukarıda açıklanan kurum ve kişilerin sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan girişim şirketlerine yapacakları yatırımlarda danışmanlık hizmeti verebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Kurulumuzun bu düzenlemesi ile yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip aracı kurumlar ve mevduat kabul etmeyen bankaların bu faaliyetleri ile ilgili olarak sahip oldukları teşkilatlanmış borsalarda işlem gören araçlarla sınırlı hareket alanları genişletilerek, (sadece nitelikli yatırımcılarla sınırlı olmak üzere) modern ekonominin büyümesinin lokomotifi olan yeni ürün ve tekniklere yönelik girişim sermayesi yatırımlarına yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti vermesi imkanı sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

(Tebliğ metni için tıklayınız.)