Borsa'da işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilecek olması ve "TL" ifadelerinin "YTL" olarak değiştirilmesi sebebiyle;

   1. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlere ilişkin izahname ve sirkülerler,

   2. Hisse senetleri borsada işlem gören raf kayıt sistemindeki şirketlere ilişkin izahname ve raf kayıt belgesi,

   3. İlk ve ikincil halka arzlara ilişkin izahname ve sirkülerler ile

   4. Söz konusu belgelere ilişkin hazırlama kılavuzları,

25.11.2005 tarih ve 49/1387 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu belgelerin yeni şekilleri Kurulumuzun internet adresinde (Şirketler  Halka Açık Şirketler  İzahname ve Sirküler) yer almaktadır.