BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI KONFERANSI
AÇILIŞ
Açış Konuşması 10:00-11:00
Dr. Doğan Cansızlar - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
Protokol Konuşmaları
Doç. Dr. Abdüllatif Şener - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan - Devlet Bakanı
Kemal Unakıtan - Maliye Bakanı
Shigeo Katsu - Vice President Designate - ECA Region, World Bank
 
RAPOR SUNUMU 11:00-12:30
Lalit Raina (NBFI and Capital Markets Development Strategy) - Dünya Bankası, Türkiye Mali Sektör Program Sorumlusu
Marie R. Bakker (Key Development Issues Going Forward) - Dünya Bankası, Türkiye Mali Sektör Başuzmanı
 
PANEL 1 (Banka Dışı Mali Sektör) 13:30-15:00
Oturum Başkanı
Zekeriya Yıldırım - Yıldırım Danışmanlık Ltd. Şti. Genel Müdür
Panelistler
Zafer Baltacıoğlu - Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü
Ahmet Genç - Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Vekili
Cahit Nomer - Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir. Yön. Kur. Bşk.
Dursun Akbulut - Leasing Derneği Başkanı
Rengin Ekmekçioğlu - Faktoring Derneği Başkanı
Ali Haydar Elveren - Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Daire Başkanı
Giray Velioğlu - Emeklilik Şirketleri Temsilcisi
 
PANEL 2 (Sermaye Piyasası) 15:30-17:00
Oturum Başkanı
Aydın Esen - Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Panelistler
Prof. Dr. Halil Sarıaslan - Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi
Erhan Topaç - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kur. Bşk.
Doç. Dr. Güven Sak - Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi
Adnan Cezairli - Toros Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Gürman Tevfik - Kurumsal Yatırımcılar Derneği Başkanı