Bireysel Emeklilik Sistemi emeklilik planları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış ve kurdukları emeklilik yatırım fonları Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olan 6 şirket, 27.10.2003 tarihinden itibaren emeklilik sözleşmeleri akdetmeye başlamışlardır.

Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak internet sitemizde yer alan bilgilere ulaşmak için tıklayınız.