(Kurulumuzun 23.07.2007 - 27.07.2007 tarih ve 2007/30 sayılı Haftalık Bülten'inde ilan edilmiştir.)

Halka açık bankalar ile bu bankaların çalışanlarına ait vakıflar arasında yapılan taşınmaz kiralama ve satış işlemlerinin SPKn'nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü kapsamına girecek sonuç doğurmaması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için, kiralama ve satış sözleşmesi yapılmadan önce Kurulumuzca listeye alınmış bir gayrimenkul değerleme şirketine ekspertiz raporu düzenlettirilmesi zorunludur.