Araştırma Raporları
Printer Friendly

Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan araştırma raporlarıdır. Raporlarda öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan araştırma raporlarına Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Araştırma raporlarından kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Araştırma Raporları, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu

Araştırma RaporuYazarYayın TarihiSayfaGösterKaydet
Kripto-Para BitcoinAbdurrahman ÇARKACIOĞLU201684
Vergi Cennetleri Tarih mi Oluyor? BEPS Eylem Planının RolüAşkın ALICI201662
Petrol Fiyatlarını Etkileyen FaktörlerFeyzullah YEĞİN201032
Finansal Olmayan İMKB Şirketlerinin Büyüme ve Karlılık DinamikleriSerkan İMİŞİKER, Doç. Dr. Ümit ÖZLALE201012
Altın Fiyatlarını Etkileyen FaktörlerTOPCU, Ayhan201029
Borsa Şirketlerinde Yöneticilere Yapılan Ödemeler ve Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliğiSAYIN GÜNDÜZ, Seçil200957
Riske Maruz Değer ve Stres Testi - Global Finansal Kriz Sonrası Etkinliklerinin DeğerlendirilmesiTÜRKER, Hülya200925
Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapma Kolaylığı (Doing Business)YAŞAR, Serpil200944
Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 1990-2009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara TepkisiCAN MUTAN, Oya; TOPCU, Ayhan200920
Finansal Tavsiyelerin Adil Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının AçıklanmasıYILDIRAN, Tuncay200921
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kapsamında İMKB-30 Endeksi ŞirketleriÖZGÜÇ, Erkan200924
Hisse Senedi Yatırımcı Profilinin İstatistiksel Açıdan DeğerlendirilmesiKOYUNCUGİL, Ali Serhan200920
Borsa Şirketlerinin Risk Bazlı Gözetimine Yönelik Veri Madenciliğine Dayalı Metodoloji ve Sistem ÖnerisiKOYUNCUGİL, Ali Serhan200822
Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarındaki Toplu HareketlerCAN MUTAN, Oya200825
1980 Sonrasında Türkiye'de Sermaye Piyasalarına Yönelik Olarak Yapılan Vergi DüzenlemeleriYAŞAR, Serpil200875
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (Hizmete Özel)TOPCU, Ayhan200820
Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere DönüşümüALTUN, Oğuz200860
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Mali Şirketlerin Finansal Yapılarına İlişkin DeğerlendirmelerFIRATOĞLU, Bahşayiş200820
Dünya Borsalarında Özelleştirmenin Etkisinin Performans Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)KOYUNCUGİL, Ali Serhan200827
İMKB'de İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarının Finansal Analizi (2005-2007)ÇANAKCI, Ekrem200826
Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme ÇalışmalarıAKBULAK, Sevinç200822
Serbest Yatırım Fonları ve Birincil Aracılık HizmetleriAKBULAK, Sevinç200836
Gayrimenkul Yatırım Fonları: Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Türkiye İçin ÖnerilerÖZGÜÇ, Erkan200839
Basel-II Sürecinde KOBİ'ler: Sermaye Piyasaları ve Anadolu Yaklaşımı Çerçevesinde Konunun DeğerlendirilmesiYAŞAR, Serpil; TOPCU, Ayhan200872
Payları İMKB'de İşlem Gören Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri ve Faktoring Şirketlerinin Finansal GörünümleriAKBULAK, Sevinç; ÖZGÜÇ, Erkan200825
BRICS Ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ile Güney Kore Ekonomilerine ve Sermaye Piyasalarına İlişkin Temel Göstergeler ve Kısa DeğerlendirmelerAKBULAK, Sevinç200816
Türkiye'ye Yönelen Yabancı Yatırımlar ve Kar TransferleriAKBULAK, Sevinç200717
Küresel Fon Akımlarının Gelişmekte Olan Ekonomilere ve Türkiye Ekonomisine Etkisi (Türkiye'ye Yönelik Sermaye Akımlarına İlişkin Ampirik Çalışma)ALTUN, Oğuz; CAN MUTAN, Oya200773
Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki EtkileriCAN MUTAN, Oya; ÇANAKÇI, Ekrem200737
Küresel Ekonomideki DengesizliklerYALÇINER, Barbaros200735
Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Gelir Ortaklığı Senetleri Modeli (Hizmete Özel)İMİŞİKER, Serkan200727
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Çerçevesinde, İMKB Şirketlerinin 1997-2001, 2002-2007 Dönemlerindeki Betaları (Hizmete Özel)YALÇINER, Barbaros200723
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Şirketlerin Finansal Yapıları ve Karlılıklarının Analizi: 1992-2006Araştırma Dairesi200764
Borsa Şirketlerinin Sektörel Risk Profillerinin Veri Madenciliğiyle BelirlenmesiKOYUNCUGİL, Ali Serhan200724
Avrupa Topluluğu'nun 2004/25 sayılı Direktifinin Çağrı Yoluyla Vekalet ve Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun Düzenlemeleri İle KarşılaştırılmasıUZUNHASANOĞLU, Defne200737
Küresel Borsalarda 2006 ve 2007 Yılı Dalgalanmaları ve TürkiyeÇANAKÇI, Ekrem200736
Piyasa Aksaklıkları, Ekonomik Faaliyetler ve Hukuki DüzenlemeFIRATOĞLU, Bahşayiş200726
Ülkelerin Gelir Düzeyleri ile Altyapı Yatırımları Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği ile AraştırılmasıKOYUNCUGİL, Ali Serhan200727
İlk Halka Arz Sonrası Fiyat Hareketleri ve Fiyat İstikrarı Sağlamaya Yönelik İşlemlerFIRATOĞLU, Bahşayiş200721
Veri Madenciliği ve Sermaye Piyasalarına UygulanmasıKOYUNCUGİL, Ali Serhan200720
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Ekonomik Gelişmedeki Yeri (Hizmete Özel)ÇANAKCI, Ekrem200635
2005 Yılında İMKB'de İlk Kez Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönemli Fiyat PerformanslarıERPEK, Seda200626
Yatırımcı Eğitimi: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerÖZÇAM, Mustafa200621
Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki DüzenlemelerUZUNHASANOĞLU, Defne200615
Kamu Borcunun Yapısal Özellikleri ve Sürdürülebilirlik (Hizmete Özel)ÇANAKCI, Ekrem200548
Birincil Halka Arzlarda Fiyat Oluşumunun Etkinleştirilmesinde Grey Market Uygulaması (Hizmete Özel)ECER, Alaattin200523
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarında Verimlilik Ölçümü (Hizmete Özel)ESEN, İnci200534
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Üzerindeki Etkileri -İMKB 30 Şirketleri Örneği- (Hizmete Özel)ORUÇ, Bora200521
Finansal BütünleşmeERKAN, Nurhan200565
Şirketlerin Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Kriz Dönemlerinde Şirket Davranışlarında Meydana Gelen DeğişikliklerFIRATOĞLU, Bahşayiş200545
Türkiye'de Üç Finansal Varlığa (Kamu Kağıtları, Hisse Senetleri ve Dövize) Dayalı Fiyatlama ModeliÖZÇAM, Mustafa200537
Türk Yatırım Fonu Sektörünün Rekabet YapısıÖZÜTÜRK, Bülent200560
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Uluslararası Kurumsal YatırımcılarYALÇINER, Barbaros200549
Türkiye'de Yabancı Portföy Yatırımlarının Sermaye Piyasasına Etkileri (Hizmete Özel)ÇANAKCI, Ekrem200429
Şirket SkandallarıÖZŞAHİN, Gülfer200450
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Piyasa RiskiÖZÇAM, Mustafa200433
Basel II UzlaşısıÖZÇAM, Mustafa20049
Döviz Kuru Politikaları ve Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının EtkileşimleriÖZÇAM, Mustafa200438
Enflasyon HedeflemesiÖZÇAM, Mustafa200410
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve TürkiyeÖZÇAM, Mustafa200412
Bölünme İşlemlerine İlişkin Esaslar (Hizmete Özel)ERDEN, Suna200355
Şirketlerin Birleşme veya Devralma Sonrası PerformanslarıERKAN, Nurhan200363
Ekonomide Teşvikler ve Türkiye'deki DurumÖZÇAM, Mustafa200318
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Sermaye Hareketleri (Hizmete Özel)GÜZELHAN, Hayal200239
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Halka Arzlar (89/298 Direktifi) (Hizmete Özel)EKŞİT, Ayşegül200236
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Borsaya Kotasyon (2001/34 Direktifi) (Hizmete Özel)EKŞİT, Ayşegül200268
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Yatırım Hizmetleri (93/22 Direktifi) (Hizmete Özel)ALTUN, Tuba 200239
Finansal Sistemlerin Ekonomik Kalkınma ve Krizler Üzerindeki Etkileri: Türk Sermaye PiyasalarıORUÇ, Bora200239
Aracı Kuruluşlar ile Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk YöntemiÖZER, Ayça200244
Avrupa Birliği - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu (Hizmete Özel)YILMAZ, M. Ufuk200225
Yatırım Fonlarının Tarihsel GelişimiÖZÜTÜRK, Bülent200226
Para PolitikasıALTUN, Oğuz200159
Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Sermaye Piyasasında Düzenleyici KurumlarESER, Rüya200129
İngiltere'de Finansal Piyasaların Düzenlenmesinde Finansal Hizmetler KurumuESER, Rüya200143
Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği ile İlgili Metinler (Hizmete Özel)AKGÜL, Barış20002 cilt
Avrupa Topluluğunda Sermaye Piyasası ile İlgili Düzenlemeler ve Türk Mevzuatının Durumu (Hizmete Özel)ESER, Rüya200068
Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabıÇELİKTEN, Dilek199936
Portföy Yönetim TeknikleriİSKENDER, Ceyda199966
Euro'ya geçişin etkileri ve Avrupa Birliğindeki GelişmelerÖZMEN, Tahsin199945
Türk Sermaye Piyasalarının Profili: Kriz Eğilimi Açısından Karşılaştırmalı Bir DeğerlendirmeÖZÇAM, Mustafa199926
Uluslararası Sermaye Piyasaları: Gelişmeler, Umutlar ve Anahtar Politika Sorunları (Çeviri)AKBULAK, Yavuz199872
Yatırım Fonları ve Türev Araçları: Sorunlar ve ÖnerilerATAMAN, Tolga1998111
ABD'nde NASDAQ ve AMEX Borsalarınnın BirleşmesiÇANAKCI, Ekrem199818
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi 4369 - 4444 Sayılı Kanun ile Getirilen YeniliklerDERELİOĞLU, Deniz199839
Rüçhan Hakkı ve Sınırlandırılması SorunuGÜNEL, Onur Kerem199831
ABD'de "Broker/Dealer"ların menkul kıymetlerinin halka arzıGÜZELHAN, Hayal199815
Sermaye Piyasalarında Yatırım BankacılığıGÜZELHAN, Hayal199831
Avrupa Para Birliği ve Vadeli Döviz Piyasaları Üzerindeki EtkileriİSKENDER, Ceyda199820
Bireysel Portföy Yönetimi Planları ve Türkiyede UygulanabilirliğiİSKENDER, Ceyda199820
Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye'de Uygulama ÇabalarıKAMAN, Kalgay Olgaç199842
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki SorumluluğuKAMAN, Kalgay Olgaç199825
Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Ekonomisine EtkileriKAMAN, Kalgay Olgaç199829
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İlk Halka Arz Performansı ve Düşük Fiyatlandırma OlgusuOKAT, Yalçın Özge199814
Sermaye Piyasası İhtisas Personelinde Aranan Asgari Şartlar ve İş Ahlakı (Etik) KurallarıTUNALI, Elif199873
Örtülü Kazanç AktarımıUĞUR, Arif1998182
Feasibility study of financial derivatives in Turkey and Evaluation of The Equity MarketYILDIRIM, Sevdil199839
Türkiye'de Finansal Türev Piyasaların OlabilirliğiYILDIRIM, Sevdil1998169
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Projesi ve TürkiyeZAİMOĞLU, Tülay199832
Birleşme ve Ele Geçirmelerde Avrupa Birliği DüzenlemeleriESER, Rüya199820
Türk Sermaye Piyasalarında İş Ahlakı (Business Ethics) Kurallarının Geliştirilmesine Yönelik Ön DeğerlendirmelerÖZÇAM, Mustafa199811
Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yöneticiliği Faaliyetlerine İlişkin Çeşitli Ülke Mevzuatlarının İncelenmesi ve DeğerlendirilmesiÖZÜTÜRK, Bülent199869
Doğu Avrupa ülkelerinde menkul kıymet borsalarıALTUN, Tuba199781
Sermaye Piyasaları ve Oyun TeorisiBAYRAK, Okan199719
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin ABD ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması BAYRAK, Okan199722
Yatırım Ortaklıkları - 1996; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım OrtaklıklarıÇANAKCI, Ekrem1997200
İngiltere Finansal Piyasalarının Düzenleyici Otoriter Sisteminde Yapılan Reform Çalışmaları ve Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) ÇANAKCI, Ekrem199728
Türkiye ve Amarika Birleşik Devletlerinde Takas ve Saklama İşlemleriDERELİOĞLU, Deniz199765
Endeks Fonlar ve Türkiyede Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler ve ÖnerilerDERELİOĞLU, Deniz199741
Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sistemleri, Özel Emeklilik Fonları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve İçinde Bulunduğu DurumERCAN, M. Fahri199730
Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları ve KOBİ'lerERDOĞAN, Selim199737
Türkiye ve Amarika Birleşik Devletlerinde repo ve Ters Repo İşlemleriGÜLVEREN, Çağlar199779
Amerika Bileşik Devletlerinde Yatırım Ortaklıkları ve Bu Konudaki Yasal DüzenlemelerİSKENDER, Ceyda199745
Global Saklama SistemiÖNEN, A. Seda1997107
Vadeli İşlem Piyasaları ve Bu Piyasaların Türkiye'de DüzenlenmesiTAŞKIRAN, Sevtap1997180
Yatırım Fonları ile İlgili Lüksemburg Uygulaması ve DüzenlemeleriTEKER, Bahadır199782
Portföy Yatırımlarının Uluslararasılaşması ve Kollektif Yatırım KuruluşlarıTEKER, Bahadır199782
Aracı Kurumların ve Acentalarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu YILMAZ, M. Ufuk199750
Piyasa Yapıcılığı Kavramı ve UygulamasıBABUÇCU, Kürşat Said199623
Aracı Kurumların Ortaklık Yapısı ve KurumsallaşmaBABUÇCU, Kürşat Said199621
Avrupa BorsalarıDEMİRÇELİK, Adalet199670
Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç DağıtımıDERELİOĞLU, Deniz199624
Finansal Kiralama İşlemleriDERELİOĞLU, Deniz199622
OECD Ülkelerinde Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi ve OrganizasyonuERATALAY, Süleyman199626
Finansal Future İşlemlerinin MuhasebeleştirilmesiİMAMOĞLU, Nevin199648
The protection and the rights of minority shareholders and legal frameworkKEMAHLI, Hülya199620
Sermaye Piyasasında Acentalık MüessesesiKORKMAZ, Birol199625
Kurumlarda rüchan Hakkı Kupon Satış KazancıKÜÇÜKGÜNGÖR, Gürkan199615
Yatırımcıları Koruma FonuTAŞKIRAN, Sevtap199619
Yatırım Ortaklıkları Muhasebesi ve Portföydeki Menkul Kıymetlerin Dönem Sonu Değerleme İlkeleriTUNCEL, Kürşat199611
Türk Mevzuatında Gayrımenkul Yatırım OrtaklıklarıTUNCEL, Kürşat1996121
Amerikan Ulusal Menkul Kıymetler Aracıları Birliği ve Türkiye'de Aracı Kurumlar Birliği Çalışmasına Yönelik UygulamalarYARDIMCI, Oya199617
Saklama Kuruluşları ve Menkul Kıymet Komisyonculuğu SistemiYILDIRAN, Tuncay199635
Aracı Kurum ve Banka Muhasebe Standartlarının KarşılaştırılmasıYILMAZ, M. Ufuk199650
Finansman GiderleriAKAR, Yıldırım199551
Örtülü Kazanç AktarımıARIKAN, Özlem199574
Gayrimenkul Ekspertiz Şirketleri Yurtdışı Düzenlemeleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Hakkında Ön RaporDURA, Nejat199568
Kurumsal Yatırımcıların VergilendirilmesiESER, Serdar199531
Anonim Şirketlerde Dışsal BüyümeİMAMOĞLU, Nevin199574
Türk Ticaret Kanunu'nda 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Değişikliklerin Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından DeğerlendirilmesiİNCE, Serpil199520
Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışları Teknik Analiz ve Türk Hisse Senedi YatırımcılarıÖZÇAM, Ferhat199529
Avrupa Birliği'nde Yatırımcı Tazminatı Sistemlerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Yönerge Önerisi ve TürkiyeÖZÇAM, Ferhat199511
Elektronik Çağda Piyasa YapıcılıkSAYAR, Nihal19957
Aracı Kurum ve Bankaların Türev Araçlarla İlgili Faaliyetlerine İlişkin Denetim Amaçlı Bilgi ÇerçevesiTÜRKER, Dilek199535
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 324 maddesinin UygulanmasıTÜRKMENLİ, Ali199528
Menkul Kıymet Piyasalarının Otomasyonu ve Düzenleyici UygulamalarYILDIRAN, Tuncay199522
Türk Mali Sisteminde Bankacılık Sektörünün Yeri ve ÖnemiYILDIRIM, Sevdil (Çolakoğlu)199514
Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı Performans Sunuş Standartları Hakkında UygulamalarAYTEKİN, Hakan199438
ABD'nde Aracı Kurumların Dış Denetim ve İç Kontrol SistemiÇITAK, Serdar199446
İşlem Maliyetleri Teorisi ve Aracı Kurumların Sabit ve Rekabetci Komisyon OranlarıÇITAK, Serdar199415
Spesiyalist Sistemi ve Fonksiyonları (Teorik Bir Yaklaşım)ÇITAK, Serdar199418
Sermaye Piyasasında Yaratılan Kaynaklar ve DağılımıESER, Rüya199442
3946 Sayılı Kanun ile Yeni Vergi Düzenlemeleri Çerçevesinde Sermaye Piyasalarında VergilendirmeGERAY, Damla199449
Türkiye'de Altın Piyasalarının Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yeni Mali Araçlar, Kurunsal ve Yasal DüzenlemelerÖZBAY, Remzi199486
Son Ekonomik Gelişmeler Üzerine Bir Ön DeğerlendirmeSOYDEMİR, Selim199428
Son Ekonomik Gelişmelerin Firmalar Kesimi Üzerindeki Olası Etkileri ve Bazı ÖnerilerSOYDEMİR, Selim199421
Finansal Kriz Ortamında Yatırım Fonları ve Karşılaşılan SorunlarTUNCEL, Kürşat19947
Avrupa Birliği Menkul Kıymet PiyasalarıYILDIRIM, Sevdil199436
Türk Bankacılık Sisteminin Değerlendirilmesi 1980-1993 DeneyimiYILDIRIM, Sevdil1994128
Risk Sermayesi Yapısı İlişkileriALP, Ali199330
ABD'nde Aracı Kurumların Yapısı ve OrganizasyonuÇITAK, Serdar199391
Mali Piyasaların Kara Paranın Aklanması Amacıyla Kullanımının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar ve Türkiye'ye İlişkin DeğerlendirmelerDEMİRÇELİK, Adalet199332
Düşük Gelirli Ülkelerde Menkul Kıymet Sahipliğinin YaygınlaştırılmasıERKAN, Nurhan199333
Aracı Kurumların Mali Yapısı ve Faaliyet Sonuçlarının DeğerlendirilmesiORTAK ÇALIŞMA19937
Kredili Menkul Kıymet Alımı ve Açığa Satış İşlemlerinin İşleyişiÖZMEN, Tahsin199330
Muhasebe ve Mali Tablo Standartlarının Uygulama Sorunlarına İlişkin Örnek OlaylarÖZMEN, Tahsin199343
Simulasyon (Monte Carlo Simulasyonu) ve Proforma Finansal Tablolara İlişkin Bir Model DenemesiÖZMEN, Tahsin199330
T.C. Maliye ve Gümrük Balanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ'lerinin Karşılaştırılması"ÖZMEN, Tahsin199327
Sabit Getirili Menkul Kıymet Faiz Oranı, Risk ve Süre AnaliziÖZMEN, Tahsin199335
Sermaye Piyasalarının 1992 Yılı Peformansı Üzerine DeğerlendirmelerSAK, Güven199325
Yatırım Fonlarının Portföy Yapıları ve Getirilerindeki DeğişmelerSAYAR, Nihal199318
Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bazı GözlemlerSOYDEMİR, Selim199341
Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının NiteliğiSOYDEMİR, Selim199324
A General Comparison of Turkish and EC Legislation on Capital MarketsTEKİNCE, Alp199317
Türk Sermaye Piyasasında VergilendirmeTEKİNCE, Alp199320
Faiz ve Swap AnlaşmalarıTUNCEL, Kürşat199362
The Status of Derivative Markets in Developing CountriesYILDIRIM, Sevdil199327
Endeks FonlarAKGÜN, Ayşegül199221
İMKB 1991 Yılı Performans DeğerlemesiALTUN, Oğuz199241
Bankacılık Sektörünün Genel Değerlendirilmesi, İMKB'de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Fiyat Hareketliliği (Volatility)ALTUN, Oğuz199263
Leasing MuhasebesiARAR, Mustafa199238
ABD'de Menkul Kıymetler Endüstrisinde Ortaya Çıkan İhtilaflarda Hakem(Arbitration) YöntemiÇITAK, Serdar199211
Aracı Kurumların Mali Tabloları Üzerine DeğerlendirmelerÇİFTÇİ, Mustafa Yurtalan199229
İMKB'de Oluşan Fiyat Hareketleri ve Yatırım Araçlarının Getirilerindeki Gelişmeler ve İlişkilerÇİMENSER, Serdar199228
Raf Kayıt ve Türk Sermaye Piyasasında UygulanabilirliğiKURTAY, Selma199247
Sermaye MaliyetiKURTAY, Selma199255
Borçluluk İfade Eden Menkul Kıymetlerden En Çok Kullanılanların MuhasebeleştirilmesiÖCAL, Nurcan199210
Temettü Politikası: Teori ve Türkiye UygulamalarıÖZÇAM, Mustafa199223
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin VergilendirilmesiÖZMEN, Tahsin199211
"Muhasebe Standartları ve Revizyon Ekibi" Tarafından Mayıs Ayında Yürütülen Revizyon ÇalışmasıÖZMEN, Tahsin199221
Oydan Yoksun Hisse Senetleri ve Vekaleten Oy Kullanma Sistemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan NotlarSAYAR, Zafer19928
Acenta Tipi ÖrgütlenmeSAYAR, Zafer199212
Sermayenin Maliyeti, Şirket Finansmanı ve Yatırım TeorisiSOYDEMİR, Selim199263
Özel Emeklilik Fonları (Pension Funds)ŞAHİN, Güzin199222
AT Mevzuatında Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Borsaya Kotasyonu Esnasında Düzenlenecek İzahnamelere İlişkin EsaslarŞIRAMUN, Serpil199266
Kara Paranın Sermaye Piyasasında Aklanmasının Önlenmesi İçin Alınabilecek TedbirlerŞIRAMUN, Serpil199216
Faiz Oranı Riskinin Şirketler Üzerindeki EtkisiTAŞKIRAN, Sevtap199218
İştirak Hisseleri Satış Karının Sermayeye Eklenmesi Piyasanın Bu Durumu Algılaması ve Ortaya Çıkan SonuçlarTUNCEL, Kürşat199264
The Evaluation of The Clearing and Settlement Systems in The Turkish Securities Markets With Special Referance to Group of Thirty RecommentationsYILDIRIM, Sevdil199218
Emisyon PrimleriAKBULAK, Yavuz19918
Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye PiyasasıALTUN, Oğuz199154
Belçika ve Fransa'da Borsaların Organizasyonu İşleyişi ve Menkul Kıymetlerin Listelenmesine İlişkin DüzenlemelerANDAŞ, Ferudun199159
Fransız Takas Odasının (SICOVAM) Tanıtımı, Çalışma İlkeleri ve Genel Yönetmeliği ANDAŞ, Ferudun199135
Menkul Kıymetlerin VergilendirilmesiANGIN, Demet199125
Sektörel Standart Oranları 1988, 1989, 1990BAKIRHAN, Cafer19912 cilt
Sigorta Şirketleri ve Sermaye PiyasasıDERİN, Selen199166
Şirket Kontrolünün Ele Geçirilmesinde (Take-Over), Yatırımcının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler; İngiltere ve Avrupa TopluluğuDOĞRU, Halil199123
Anonim Ortaklıklarda Ayni Sermaye Vaz'ıERGÜN, Şebnem199123
Kıymetli Evrakın Ziyai ve İptaliERGÜN, Şebnem199128
Yürütmenin DurdurulmasıERGÜN, Şebnem199143
Japon Yatırım FonlarıERKAN, Nurhan199191
Gümrük Birliği Sonrasında Türkiye'de Yabancı SermayeGÜZELHAN, Hayal199140
Takas ve Saklamanın Düzenlemelerindeki Yeri, Sistemin Sorunları ve ModernizasyonuGÜZELHAN, Hayal199115
Ödünç Menkul Kıymet İşlemleriGÜZELHAN, Hayal199139
İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Halka Arzların Piyasa PerformansıGÜZELHAN, Hayal199120
İsviçre Sermaye Piyasası ve İsviçre'de Yabancı Hisse Senedlerinin DolaşımıKORKMAZ, Şule199120
Anonim Şirketlerde Pay ve Pay ÇeşitleriÖCAL, Nurcan199148
Aracı Kurum Sayısında Görülen Artışın Sebeb ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınacak ÖnlemlerÖZÇAM, Ferhat199147
Emisyon Primleri ve MuhasebeleştirilmesiSAYAR, Zafer199114
Efficient Capital Markets and Needs for Correct ValuationSOYDEMİR, Selim199115
Menkul Kıymetler Portföy YönetimiSOYDEMİR, Selim199115
Sermaye Birikimi, Kalkınma ve Finansal SistemSOYDEMİR, Selim199176
Şirketlerin Finansman Eğilimleri Anketi Üzerine İlk DeğerlendirmelerSOYDEMİR, Selim199119
İMKB Hisse Senetleri Fiyat Endeksinin Öncü Göstergeler Endeksine Dahil Edilmesi Üzerine Bir DenemeSOYDEMİR, Selim199128
Aracı Kurumlar ve Aracılık Faaliyetlerinin Yeniden DüzenlenmesiŞENGÜL, Selami199111
Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde Anonim Şirket Sermayesinde Meydana Gelen Önemli Değişikliklerin Yatırımcıya Duyurulması Konusunda Avrupa Toluluğu Mevzuatında Düzenleniş ŞekliŞIRAMUN, Serpil199120
Menkul Rehni ve Teslim Şartlı Rehin Hükümleri Doğrultusunda Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin RehniŞIRAMUN, Serpil199123
Açığa Satış İşlemlerinin DüzenlenmesiTAŞKIRAN, Sevtap199114
Makroekonomik Gelişmelerin Mali Piyasalara ve Şirket Kesimine EtkileriTAŞKIRAN, Sevtap199139
Aracı Kurumlara İlişkin İlk DeğerlendirmelerTAŞKIRAN, Sevtap199116
Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Aracı Kurumların Faaliyet KoşullarıTEKİNCE, Alp199147
Avrupa Topluluğunda 79/279 EEC, 80/390/EEC, 82/121/EEC ve 85/611/EEC Sayılı Direktiflerin Türk Mevzuatıyla KarşılaştırılmasıTEKİNCE, Alp199152
Uluslararası Sermaye Piyasalarında Düzenleyici Kurumlar Arasındaki İlişkiler ve Borsanın Yeri Çerçevesinde SPK- İMKB İlişkisiTEKİNCE, Alp199129
88/627/EEC, 89/298/EEC, 89/592/EEC ve COM (88) 778 Sayılı Avrupa Topluluğu Düzenlemelerinin Türk Mevzuatıyla KarşılaştırılmasıTEKİNCE, Alp199138
Sosyal Güvenlik Fonlarının Sermaye Piyasasında Rolü - Şili Örneği ve Türkiye'nin Mevcut DurumuTEMİR, Bahşayiş199130
Avrupada Ekonomik ve Parasal Birlik Çalışmaları ve 1992 Tek Pazar Hedefi Öncesinde Gelinen DurumTEMİR, Bahşayiş199136
Mali Piyasalarda Kriz Örnek Olay İncelenmesi: Japonya'da Aracı Kurum SkandalıYILDIRIM, Sevdil199169
Yatırım Danışmanlığı Hizmetinin Düzenlenmesine İlişkin Çeşitli Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin İlk DeğerlendirmelerYILDIRIM, Sevdil199144
Türk Mali Sisteminin Gelişimi (1980-1991)YILDIRIM, Sevdil199152
Uluslararası Altın Piyasaları ve Türkiye'de Altın BorsasıYILDIRIM, Sevdil1991171
Sahte ve Yanıltıcı Araç ve Uygulamalarla İlgili Yasal DüzenlemelerZAMANTI, İnci19918
Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma BorcuAKBULAK, Sevinç199020
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı PaylarAKBULAK, Yavuz199013
Türk Sermaye Piyasasında Birinci El ve İkinci El PiyasalarAKYÜZ, Abdullah199016
1982-89 Döneminde Sermaye Piyasasında Yaratılan Kaynakların Kullanımı Üzerine GözlemlerAKYÜZ, Abdullah199043
Nomura'nın Tokyo - Japonya'da Düzenlemiş Olduğu Eğitim Programına İlişkin BilgilerALPAK, Osman199020
Option Pricing: A Binomial ApproachAYDIN, Oktay199021
Değişen Fiyatlar İçin MuhasebeÇANAKCI, Ekrem199018
İnançlı Mülkiyet İlkesi ve MKYF Açısından İncelenmesiÇITAK, Serdar199023
Hisse Senedleri İMKB'de İşlem Gören 47 Şirketin Temel Finansal GöstergeleriÇİMENSER, Serdar199031
Piyasa Değeri En Yüksek 5 Şirketin Hisse Senedi Fiyat Değişiklerinin İMKB Endeksine EtkileriÇİMENSER, Serdar19904
Menkul Kıymet Borsalarında İşlemlerin Vergilendirilmesi Üzerine Bir DeğerlendirmeÇOLAKOĞLU, Sevdil199025
Piyasa YapıcılığıÇOLAKOĞLU, Sevdil199064
Tüketici Kredileri, Türkiye Uygulaması ve Bunlara Dayalı Menkul Kıymetleştirme Üzerine Bir DeğerlemeDEMİRÇELİK, Adalet199034
Oydan Yoksun Hisseler (İngiltere Uygulaması)ERKAN, Nurhan199037
Menkul Kıymetler Yatırım Fonu MuhasebesiERTAŞ, Vahdettin199021
Sermaye Artırımlarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine EtkileriÖZMEN, Tahsin199018
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Kurum: Tahvil Derecelendirilmesi(Bond Rating)ÖZMEN, Tahsin199019
Türkiye'de Altın ve Döviz Piyasasının İşleyişi ve Son GelişmelerPAMUKÇU, Celal199048
The Cost of Capital The Asset Pricing Models and Relevance of TheoriesSOYDEMİR, Selim199017
Türk Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Kurumsal Tasarrufçu Olarak Yeri ve Hisse Senedi Fiyat Hareketleri Üzerindeki EtkileriSOYDEMİR, Selim199047
İngiltere'de Gayrimenkule Dayalı AraçlarTAŞKIRAN, Sevtap199011
Türkiye'de Gayrimenkule Dayalı Olası AraçlarTAŞKIRAN, Sevtap199014
1980'li Yıllarda Uluslararası Mali PiyasalarTEMİR, Bahşayiş199023
Japonya'da Düzenlenen Eğitim Programına İlişkin İzlenimler ve Japon Sermaye Piyasası Hakkında Genel BilgilerZAİMOĞLU, Atilla199032
Kredili Menkul Kıymet Alım ve SatımlarıZAİMOĞLU, Tülay199028
Finansal Yeniliklerin Mali İstikrar Üzerindeki EtkisiAK, Emel198931
Sermaye Piyasasının Tanıtılması Yönünde Bazı ÖnerilerAKYÜZ, Abdullah19895
Hollanda'da Bağımsız Denetime İlişkin Yasal DüzenlemelerALP, Sinan198925
Hollanda'da Mali PiyasalarALP, Sinan198922
ABD'de Hisse Senedi KredisiALTAN, Ekrem198918
Tahvil Fiyatlarının Dalgalanması ve Tahvillerde SüreANDAŞ, Ferudun198938
Borsaların Gözetim SistemiARAR, Mustafa198913
Anonim Şirket Kârlarının Dağıtımında Kıstelyevm UygulamasıARAR, Mustafa19899
1992'ye Hazırlanan İtalya'nın Endüstriyel Sektör Finansal Sistemindeki Yeniden Yapılanma Projesi ve Sağlanan BaşarılarAYDIN, Yasin198955
Mali Piyasalarının Uluslararasılaştırılması ve İtalyaBAĞCI, Hamdi198920
T.P.K.K.H. 32 Sayılı Karar ve Sermaye PiyasasıBAĞCI, Hamdi198917
İtalya'da Menkul Kıymetler Yatırım FonlarıCAN, Yasemin198931
1988 Yılında Dünyada Mali PiyasalarDEMİRÇELİK, Adalet198920
Geleceğe Yönelik İşlemler (Futures Markets)DEMİRÇELİK, Adalet198935
Kamu Menkul Kıymetleri ve Bütçe Açıkları Üzerine DeğerlendirmelerDERİN, Selen198931
İtalya ve Fransa'da Kamu Menkul Kıymetleri PiyasasıERTAŞ, Vahdettin198926
Bilgisayar Destekli Menkul Kıymet TicaretiGÜLEÇ, Kadir198927
İtalya'da Menkul Kıymetler BorsalarıGÜLEN, Şule198927
Takas Kurumları ve İMKB İçin Bir ÖneriGÜZELHAN, Hayal198919
ABD'de Auditörlerin Yükümlülük ve SorumluluklarıHASELÇİN, İbrahim198965
Fransız Sermaye Piyasasının Genel Yapısı ve Düzenleyici KuruluşlarKADRİZADE, Rüya198930
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Arz Yönünün Geliştirilmesinde VergilerKADRİZADE, Rüya198925
Şirketlerin Halka Açılmasını Sağlamaya Yönelik Teşvik TedbirleriKADRİZADE, Rüya198935
Mali Kurumlarda Yeni Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesine ilişkin yenilikler ve uygulamalarKARA, Hatice198914
İsviçrede Bağımsız Denetleme Şirketlerinin Sermaye Piyasası ve Bankalar Üzerindeki Denetim Etkinlikleri, Sorumlulukları ve Bu Konudaki Uygulamaların DeğerlendirilmesiKETENCİ, Numan198923
Derecelendirme (Rating) İşlemleri ve ABD'de Tahvil Derecelendirme SüreciKILIÇ, M. Berra198980
İngiltere'de Klasik Bankacılık Dışı Finansal SistemKURBAN, İbrahim198948
Opsiyon İşlemleri ve Opsiyon Piyasaları (Options)KURTAY, Selma198978
Sermaye Piyasası Kurulu'na Tabi Ortaklıklar ve Bağımsız Dış DenetlemeKURTAY, Selma198920
Yeniden Değerleme Değer Artış FonuKURTAY, Selma198922
Menkul Kıymetlerin Haczi ve SatışıMANAVGAT, Çağlar198920
Finansal Vadeli İşlemler ve Paris Finansal Vadeli İşlemler BorsasıÖCAL, Nurcan198943
Altın Sertifikası ve Yatırım Fonlarında DeğerlendirilmesiÖZBAY, Remzi198929
Borsalarda Alım-Satım Sistemleri ve Otomasyonun YeriÖZBAY, Remzi198919
Portföy SigortasıÖZÇAM, Mustafa198927
Kar Payında İmtiyazlı Olarak İhraç Edilen Oydan Yoksun Hisse SenetleriÖZÇAM, Mustafa198920
Fransa'da Take - OverÖZKAN, Defne198918
Seri:XI, No:1 Tebliğ Hükümleriyle SPK'ca Kabul Edilen Değerleme İlkelerinin VUK ve TTK'nun Değerleme İlkeleriyle KarşılaştırılmasıÖZKAN, Defne198913
Etkin Piyasalarda Muhasebe uygulamaları ve Finansal Raporlamanın Hisse Senedi Fiyatlarına EtkileriÖZMEN, Tahsin198912
AET Bünyesindeki Bağimsız Dış Denetim Sistemlerinin Uyumlaştırılması Konusundaki Çalışmalar ve Türkiye Açısından Önem Taşıyan EğilimlerÖZTÜRK, Cemal198934
Futures Piyasaları ve Bunların Türkiye'de Olabilirliği Üzerine Değerlendirme ve ÖnerilerSAK, Güven198914
Futures Piyasalarına Konu Olabilecek Mal Gruplarının ve İlgili Borsanın Belirlenmesi Üzerine ÖnerilerSAK, Güven198917
Konut Finansman Modellerine İlişkin İlk DeğerlendirmelerSAK, Güven198920
Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sermaye PiyasasıSOYDEMİR, Selim198930
Gelir Vergisi Stopajının Yatırım Fonlarına UygulanmasıSOYDEMİR, Selim198912
Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Görünümü (1983-88)SÜNGÜ, Sevtap198942
Mali Yeniliklerin NedenleriTAŞKIN, Nazik198918
Türkiye'de Kurumsal Yatırımcı Olarak Sigorta ve Reasürans ŞirketleriÜNVAN, Hayal198926
AT Ülkelerinde Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasa larının Genel GörünümüÜNVAN, Hayal198986
Şirket Finansmanında Finansal Mühendisliğe Genel BakışYÖNDER, Filiz198932
Bankalar ve Aracı Kurumların Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili İhalesine Girişleri ve Bu Menkul Kıymetlerin Alım Satım İşlemleriZAİMOĞLU, Tülay198926
Şirketler Hukukunun Uyumlaştırılmasına Yönelik AET DirektifleriZAMANTI, İnci19896
AET Rekabet Politikası Açısından Türk MevzuatıZAMANTI, İnci19897
Türkiyede Tahvil ve Hisse Senedi İkincil PazarlarıAKYÜZ, Abdullah198828
Dövize Endeksli Menkul Kıymet İhracıAKYÜZ, Abdullah198825
SPK: 20 İMKB İçin Yeni Bir Fiyat Endeksi ÖnerisiAKYÜZ, Abdullah198834
İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası AçılmasıALPAK, Osman198828
Bilgisayar Yardımıyla Sermaye Piyasası Mevzuatında Uygun Kar Dağıtım Tablolarının HazırlanmasıALTINTAŞ, Berra19887
Sermaye Piyasası Kanunu'nda Kar Dağıtım Kuralları, Teori-UygulamaANDAŞ, Ferudun198857
Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların BirleşmesiANDAŞ, Ferudun198838
Ülkemizdeki Tahvil Piyasası İşleyişi Mevcut Sorunlar ile Bu Bağlamda Aracılık Faaliyetlerine Yönelik ÖnerilerAYDIN, Oktay19885
Altman Tarafından Geliştirilen Bir Mali Analiz Tekniği Olan Diskırminant Modelinin Kurulumuza Tahvil İhraç Etmek İçin Başvuran 46 Sanayi Şirketi Üzerinde UygulanmasıAYDIN, Yasin198816
Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyetlerine Yönelik ÖnerilerBAĞCI, Hamdi19886
Enflasyon Muhasebesi Üzerine Bir DenemeBAKIRHAN, Cafer198831
Stok KontrolüBAKIRHAN, Cafer198828
SPK'ca Süreli Bir Yayın ÇıkarılmasıBEKGÖZ, Sezai198813
Euro-Tahvil ve İlgili PiyasalarBOYSAL, Haydar198866
Enflasyona Göre Düzenlenmiş Mali Tablolar Analizi ve Klasik Yöntemlerle KarşılaştırılmasıCANKURTARAN, Hüseyin198878
Sektörel Standart OranlarCANKURTARAN, Hüseyin BAKIRHAN, Cafer19887 cilt
Finansman Bonosu İhracı Ön Şartları Yönünden Kurul Kaydında Bulunan Ortaklıklar Üzerine Yapılan Bir ÇalışmaÇANAKCI, Ekrem198813
Özel Denetlemeye Tabi Ortaklıkların Belirlenmesi ve İhraç Edebilecekleri Borç Senetleri Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Bilgisayar ProgramıÇANAKCI, Ekrem198815
High Yield Debt Market in the United StatesDEMİRÇELİK, Adalet198848
Menkul Kıymetlerin Halka Arz ve Satışına İlişkin Olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında Yapılması Önerilen DeğişikliklerDODA, Melda19886
Yabancıların Menkul Kıymet Alım-Satım İşlemleriDODA, Melda19886
Bilanço Değerleme EsaslarıDÖNMEZ, İbrahim198822
ABD ve Kore'de Menkul Kıymet Takası ve Muhafaza SistemleriERKARAKAŞ, Nalan198840
Vekaleten Oy Kullanma Konusunda SEC DüzenlemeleriERKARAKAŞ, Nalan198835
Menkul Kıymetlerin Takas İşlemleri Konusunda "National Securities Clearing Corparation" ÖrneğiERKARAKAŞ, Nalan198825
Bağımsız Dış Denetleme Faaliyetlerinin Mali Sorumluluk SigortasıHASELÇİN, İbrahim198836
Sermaye Piyasası Mevzuatında Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler Yönünden DenetimKOÇAK, Emel198813
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin SorumluluğuKORKMAZ, Birol198812
I. ve II. Piyasalar ile Aracılık Yükleniminin Genel Olarak AçıklanmasıÖZÇAM, Mustafa198841
Sermaye Piyasasınca VergilemeÖZKAN, Defne198827
Menkul Kıymet Yatırım FonlarıÖZMEN, Tahsin19886
Özelleştirme; İngiltere Uygulaması ve Türkiye GerçeğiPAMUKÇU, Celal198848
Borsa'da Fiyat Belirleme Sistemi Fiili Durum ve Yönetmelikte Öngörülen SistemSAK, Güven19889
Yayımlanmış Finansal Tablolardan İç Getiri Oranlarının Türetilmesine İlişkin Bir DenemeSOYDEMİR, Selim19889
Menkul Kıymet Yatırm Fonları ve Bazı Değerleme SorunlarıSOYDEMİR, Selim198812
Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişikliklerin Firmaların Karlılıkları Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Deneme: İlk SonuçlarSOYDEMİR, Selim198849
Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının Fon Tutarlarını Artırmaları ve Bazı SorunlarSOYDEMİR, Selim19887
Türk Yatırım Fonları Düzenlemelerinin AET Düzenlemelerine UyumlaştırılmasıSÜNGÜ, Sevtap19888
Securities and Investments Board: Securities and Exchange CommissionŞENGÜL, Selami198810
Insider TradingŞENGÜL, Selami19885
İngiltere'de Sermaye Piyasası ŞENGÜL, Selami198811
Yurt Dışında Kurulmuş Olup Türkiye'de Faaliyette Bulunan ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının ve Ortaklıklarının VergilendirilmesiŞENGÜL, Selami19884
Rüçhan HakkıTAŞKIN, Nazik19888
Commercial Paper Market in the USAÜNVAN, Hayal198846
Ekonomik Gelişmelerin Borsa Üzerindeki EtkileriÜNVAN, Hayal198867
Finansman Bonosu İhraç Edecek Ortaklıklarda Aranan Mali Koşullar Üzerine Bir İncelemeÜNVAN, Hayal198815
Erken Ödenebilir TahvilZAİMOĞLU, Atilla19886
İngiltere'de Sermaye Piyasası Kurumları ve AraçlarıZAİMOĞLU, Atilla198831
Türk Sermaye Piyasasını AET'na Uyumlaştırma ÇalışmalarıZAİMOĞLU, Atilla198821
Enflasyonist Ortamda Uygulanabilecek Tahvil Türleri Konusunda Çeşitli ModellerZAİMOĞLU, Tülay19888
Menkul Kıymetlerin Halka Arzında "Kamuyu Aydınlatma" ve "Liyakat" Sistemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından DeğerlendirilmesiZAMANTI, İnci19889
Menkul Kıymetlerin Borsa Kotuna Alına Bilmesi İçin Gereken Koşulları Uyumlaştırmaya Yönelik AET YönergesiZAMANTI, İnci198812
Sermaye Piyasasında Denetim ve İzleme Sonuçlarının Kamunun Aydınlatılması Amacıyla Basın ve Yayın Organları Yoluyla AçıklanmasıZAMANTI, İnci19884
Faiz Hadleri ile Banka Karlılığı Arasındaki İlişki: Türk Banka Sistemi Üzerine Bir DenemeAKYÜZ, Abdullah198717
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 1986 Yılı Faaliyetinin DeğerlendirilmesiAKYÜZ, Abdullah198713
İçerden Öğrenenlerin Ticareti Konusunda Fransa Deneyimi (Çeviri Çalışması)AKYÜZ, Abdullah198719
Fransız Mali Piyasalarında Son GelişmelerAKYÜZ, Abdullah198765
Kredili Menkul Kıymet Satışları (Margin Trading)AKYÜZ, Abdullah19878
Aracı Kurumların Şahıs İşletmeleri veya Holding BünyesindeDahil Şirketler Niteliğinde Olmalarının Yarar ve Sakıncaları ile Aracı Kurumların Halka AçılmalarıALP, Sinan198713
ABD'de Düzenlenen Eğitim Programına İlişkin Bilgi ve GörüşlerALPAK, Osman19879
İzmir'de Menkul Kıymet Borsası AçılmasıALPAK, Osman198728
İngiltere'de LeasingBAKIRHAN, Cafer198725
İpotek Sözleşmeleri Piyasası, Başlıca ipotek Sözleşmeleri Türleri ve İpotek Arkalı Yeni Menkul Kıymet Türlerinin Özellikle ABD Uygulaması Esas Alınarak İncelenmesi BOYSAL, Haydar198738
Swap İşlemleri ve İngiltere UygulamasıCANKURTARAN, Hüseyin198751
Factoring ve İngiltere UygulamasıÇANAKCI, Ekrem198729
Finansal Vadeli (Future) İşlemlerin Yapısı ve İşleyişi ile Paris Finansal Vadeli İşlemler BorsasıÇITAK, Serdar198752
İngiltere'de Finansman Bonosu ve UygulamasıÇİMENSER, Serdar198716
Bankalararası Para Piyasasının İşleyişi ve İşlem HacmiDEMİRÇELİK, Adalet198722
Banka Kaynak ve Kredi Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme (1979-1985)DEMİRÇELİK, Adalet198730
Mali Analizde Halen Kullanılan Önemli Oranların ve İlave Olarak Kullanılabilecek Bazı Oranların AçıklanmasıDURA, Nejat198718
Bilgisayar Yardımı ile Finansal Planlama ve Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Bir YaklaşımDURA, Nejat198714
İMKB Yönetmeliğindeki Fiyat Belirleme Sistemi, Fiili Durum ve Önerilen Sistemin EleştirisiERSEL, Hasan198722
ABD'de Menkul Kıymet Yatırımcılarının Korunması; 1970 Tarihli Menkul Kıymet Yatırımcılarının Korunması Yasası (SIPA) ve SIPCERSEL, Hasan19877
Yatırım Fonları, Türkiye'de Olası İşleyiş Biçimleri ve Bazı SorunlarERSEL, Hasan198714
Türk Vergi Sisteminde Sermaye Piyasasının VergilendirilmesiGÖKER, Erol198718
İngiltere'de Ortak Yatırım Kuruluşları "Unit Trust"ların İşleyişi ve Türk Sermaye Piyasasına Yönelik Bir Menkul Kıymetler Yatırım Fonu ÖnerisiGÖKER, Erol198729
İngiltere'de Devletin Kamu Menkul Kıymetleriyle Sermaye Piyasasına Müdahalesi; Bu Müdahalenin Etkileri, Kamunun Menkul Kıymet İhraclarında Gözetilen Hususlar, İngiltere Merkez Bankasının Sermaye Piyasasını Etkiliyen FaaliyetleriKETENCİ, Numan198729
Swap ve Cap İşlemleri Çerçevesinde Mali Yenilikler ve Aracı Kurumlar Üzerine Bir DeğerlendirmeSAK, Güven198719
SPK'nın Denetimine Tabi Anonim Şirketlerin Bilgisayar Veri Tabanının Yeniden Düzenlenmesi İçin Bir DenemeSOYDEMİR, Selim198720
Borsa Dışı Piyasalar ve NASDSÜNGÜ, Sevtap198738
Genel Olarak Yatırım Fonları ve Türkiye'deki UygulamaSÜNGÜ, Sevtap198720
Bağımsız Dış Denetçilik ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya Uygulaması ve IFA'ya Göre Muhasebecinin NitelikleriŞENGÜL, Selami198722
Finansman Bonosu ve Uygulamada Karşılaşılan SorunlarŞENGÜL, Selami19876
İpotekli Borç Senetleri ve İpotekli Borç Senetlerinin Tabi Olduğu Vergiler, İpotekli Borç Senedi Üzerindeki Vergi YüküŞENGÜL, Selami198710
Türk Vergi Hukukunda Sermaye Piyasası İşlemlerinin VergilendirilmesiŞENGÜL, Selami198719
İngiltere'de I. El Piyasa İşlemleri; Yöntemler, Kurumlar ve YükümlülüklerÜNAL, Tekin198746
Sermaye Piyasası ve BankalarÜNVAN, Hayal198721
İpoteğe Dayalı Olarak Çıkarılan Menkul KıymetlerYAVAŞ, Abdullah198720
İngiltere'de Yatırım OrtaklıklarıYÖNDER, Osman198725
ABD'de Finansal Muhasebe ve Standardlarının GelişimiZAİMOĞLU, Tülay198767
Yem Sanayi Sektör AraştırmasıAKCAN, Serdar198698
Çimento Sanayi Sektör AraştırmasıAKCAN, Serdar198698
Pamuklu Dokuma Sanayi Sektör AraştırmasıAKCAN, Serdar198643
1985 ve 1986 Yıllarında Menkul Kıymetlerin Net Getirileri ve Maliyetlerinin Hesaplanması Üzerine Bir İncelemeAKYÜZ, Abdullah198616
İngiltere'de Sermaye Piyasasında Kamusal DenetimALP, Sinan198657
Fransa'da Halka Arzda Bulunan Şirketlerce Yayımlanan İzahnamelere İlişkin 2 Şubat 1982 Tarihli RehberANDAŞ, Ferudun198648
Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu İçin Tasarrufları Harekete Geçiren Kuruluşların Mevcut ve Potansiyel KatkılarıANDAŞ, Ferudun198616
Bankaların Şube ve Personel Sayılarındaki GelişmelerBOYSAL, Haydar198614
Sermaye Piyasasıyla İlgili SözcüklerBOYSAL, Haydar198621
Bankalararası Para PiyasasıBOYSAL, Haydar198624
Faiz GelecekleriBOYSAL, Haydar198635
Geri Satın Alma AnlaşmalarıCOŞAN, F. Mehmet198613
ABD'de Menkul Kıymet Piyasalarının DüzenlenmesiCOŞAN, F. Mehmet198628
Sermaye Piyasaları Bağlamında Türk Mali Sisteminin Uluslararası Piyasalara Entegrasyonu SorunuCOŞAN, F. Mehmet198617
Seramik Sanayi Sağlık Gereçleri Sektör AraştırmasıÇANAKCI, Ekrem198614
Beyaz Eşya SektörüÇITAK, Serdar198612
İngiltere'de Finansal Piyasada Özellikle Yatırımcının Korunması Konusunda Getirilen YeniliklerDEMİRBİLEK, Müslüm198615
İngiltere'de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği ve Bağimsız Dış DenetimDEMİRBİLEK, Müslüm198658
Leasing, Finansal KiralamaDEMİRBİLEK, Müslüm198613
"Dealer"lar Ulusal Birliği (National Association of Securities Delaers) ve Benzeri Kuruluşların FonksiyonlarıDEMİRÇELİK, Adalet198629
Özel Finans KurumlarıDEMİRÇELİK, Adalet198636
Halka Açılma DeneyimleriDEMİRÇELİK, Adalet198624
A.B.D.'de Şirket Ele Geçirmelerine İlişkin Hukuki DüzenlemelerDOĞRU, Halil198614
Beyaz Eşya Sektör AraştırmasıDURA, Nejat198656
Bir Yatırım Finansman Yöntemi Olarak "Leasing"ERKARAKAŞ, Nalan198656
İçerden Öğrenenlerin Ticaretinin Sermaye Piyasasına Etkileri ve ABD'de Bu Konuda Mevcut DüzenlemelerERKARAKAŞ, Nalan198638
1983 ve 1984 Yıllarında İmalat Sanayii Firmalarının Sermaye Artırımlarının Karşilama Biçimi Üzerine bir DenemeERSEL, Hasan19864
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Fiyat İndeksi ÖnerisiERSEL, Hasan198617
SPK Arşivindeki Mali Tabloların Bilgisayar Ortamina Aktarılmasında Karşılaşılan SorunlarERSEL, Hasan19869
Tek Fiyat Yöntemi ile "Değişim Fiyatının" Bulunması; Bir Bilgisayar Uygulaması DenemesiERSEL, Hasan19868
Çoklu Regresyon ProgramıERSEL, Hasan198628
Türkiye'de Halka Açık Şirketlerin Ortaklık YapılarıERSEL, Hasan198630
ABD'de Yatırım Bankacılığı FaaliyetleriKAPLAN, Feryal198654
ABD'de Menkul Kıymet Piyasalarının ÖrgütlenmesiKARAŞİN, Gültekin198633
SEC'in Denetim Programı ve "Insider Trading"KÜÇÜKSÖZEN, Cemal198634
New York Menkul Kıymetler Borsasında Spesiyalistlerin İşlevleri, Görevleri ve Çalışma EsaslarıÖZTANGUT, Nevzat198632
İSO'nın "500 Büyük Firma" Çalışması üzerine Bir DenemeSOYDEMİR, Selim198621
Yatırım Kalkınma Bankalarının 80-85 Mali YapılarıSOYDEMİR, Selim198660
Hukuki Düzenlemelerde Halka Açık Şirket TanımlarıSOYDEMİR, Selim19869
Bazı Ekonometrik Modellerde Mali KesimSOYDEMİR, Selim198628
Yatırım Fonlarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançlarının VergilendirilmesiSOYDEMİR, Selim19866
Şirketlerin Birleşmeleri (Mergers) ve El Değiştirmeleri (Take Overs)SÜNGÜ, Sevtap198614
Halka Açılma Deneyimleri I; İşçi ŞirketleriSÜNGÜ, Sevtap198617
Bankacılık Sisteminin Mali YapısıSÜNGÜ, Sevtap198617
Commercial PaperŞENGÜL, Selami198611
1984 Yılı Mali Tabloların Bilgisayar Ortamına Aktarılmasında İzlenen YöntemÜNVAN, Hayal19868
Financial Structure of The Insurance and Reinsurance CompaniesÜNVAN, Hayal19868
Financial Structure of The Social Security Institutions (!980-!984)ÜNVAN, Hayal19869
Menkul Kıymetler Üzerine Yapılan Standart Opsiyonlu İşlemler, ABD'de Geliştirilen Opsiyonlu Finansal Araç Türleri ve Risk Kapatmak Opsiyonların RolüZAMANTI, İnci198627
1963-84 Döneminde Para ve Sermaye Piyasasından Sağlanan Kaynağın GelişimiACAR, Tayfun198531
Lisans, Patent, Know_How Ticari MarkaAKCAN, Serdar198528
Mali Araçlar Üzerine Organize Vadeli Piyasa İşlemleriALTAN, Ekrem198523
ABD'de Menkul Kıymet İhraçlarında Tescil Yükümlülüğünden Muafiyetler, Halka Açık Bir Şirketin Yükümlülükleri ve ABD ve Türk Sistemindeki İzahnamelerin KarşılaştırılmasıALTINTAŞ, Berra198547
"How to Read a Financial Report" Adlı Broşürün ÇevirisiAYDIN, Oktay198549
A.B.D. Özel Kesim Kuruluşlarınca Saptanan Muhasebe StandardlarıAYDIN, Oktay198523
Sigorta Şirketlerinin Portföy Yapıları ve Bunları Belirleyen EtmenlerDEMİRÇELİK, Adalet198527
Türkiye'de Bankaların Faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Açısından İncelenmesiDEMİRÇELİK, Adalet198542
Değerleme(Rating)DEMİRÇELİK, Adalet198524
Yatırım İndirimi, Finansman Fonu ve Yenileme Fonunun Kar Dağıtımı Üzerindeki EtkileriDOĞRU, Halil198513
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun Sermayeye İlavesi Konusunda ÖneriDURA, Nejat198537
A:B:D. Muhasebe Denetimi Kurumuna İlişkin Yapılan İncelemeHASELÇİN, İbrahim198530
New York Borsası Hisse Senedi Kliring Kurumunun FaaliyetleriKARAŞİN, Gültekin198514
Tokyo Borsasında "2. Kısım" Hisse Senetlerinin Bilgisayar Yardımıyla Alım-Satım SistemiKARAŞİN, Gültekin198527
Analyse Financiere et Gestion des Portefeuilles (Hisse Senetlerinde Borsa Analizi) İsimli ÇeviriKAYMAKÇI, Zafer198517
OECD Tarafından 23-24 Nisan 1985 Tarihinde Paris'te Düzenlenen "Muhasebe Standartlarına Uyum Toplantısı"nda Açıklanan Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü(INSEE), Fransa Bankası(Banque de France) ve Uluslar arası Menkul Kıymetler Borsaları Federasyonu'nun GörüşleriKAYMAKÇI, Zafer198531
ABD'de Hisse Senedi ve Tahvil İhraçlarında Aracılık YüklenimiKAZICI, Tülay198530
ABD ve Türkiye'de Değer Artışı Kazançlarının VergilendirilmesiKAZICI, Tülay198531
Katma Değer Vergisi UygulamasıKAZICI, Tülay198550
ABD'de Sermaye Piyasalarında Aracı Kurumların FaaliyetleriTAŞDELEN, Nurhan198549
ABD'de Ulusal Piyasas Sisteminin GelişimiÜLKÜTAN, Neşe198543
ABD'de Hisse Senedi Takas Kurumunun ve Hisse Senedi Depozitörünün FaaliyetleriÜNVAN, Hayal198590
Dusseldorf Borsasını Tanıtan ve "The St Well Organized Market" isimli Broşürün Çevirisi ock Exchange, BEKGÖZ, Sezai198412
Londra Menkul Kıymetler Borsasının Günün Koşullarına Uydurulması Amacıyla Yapılması Düşünülen Reforma İlişkin Konuların İncelenmesiBOYSAL, Haydar198414
Kamu Borçlanma Araçlarının Satış Yöntemleri ve Aracıların İşleviBOYSAL, Haydar198419
ABD' nden Menkul Değerler Piyasalarının Düzenlenişi ve Finansal Sektörde Ortaya Çıkan Yeni EğilimlerDEMİRÇELİK, Adalet198445
Personele Kardan Pay Verilmesi Durumunda Kar DağıtımıDOĞRU, Halil19847
Hanehalkının Menkul Kıymetlere Olan Talebi; Bazı ÖnbulgularERSEL, Hasan198410
Kurul Bünyesinde Bilgi İşlem Merkezi KurulmasıERSEL, Hasan19847
Düzenleme ve İktisat KuramıERSEL, Hasan198423
Tahvil Analizi, Teori ve UygulamasıKARAŞİN, Gültekin198413
Fransız Sermaye Piyasasının Örgütlenen ve Faaliyet Esaslarına İlişkin Olarak Paris Borsasında Yapılan İncelemeKAYMAKÇI, Zafer198453
A.B.D. Sermaye Piyasasında Halka Arz İşlemleriKAZICI, Tülay1984108
Amerikan Federal Kanunlarında Halka Arz Edilen Menkul Kıymetlerin Ticaretine İlişkin Yükümlülükler Ve DenetimiKURBAN, İbrahim198420
"Automation of Securities Transfer" İsimli Broşürün ÇevirisiKURBAN, İbrahim198414
Alman Sermaye Piyasası , Alman Borsaları, Bu Borsaların Hukuki ve Örgütsel YapısıÖZGEN, Feridun198447
Hisse Senetleri Piyasasını Geliştirmek İçin Amerika ve Diğer Ülkelerde Uygulanan Maliye PolitikalarıÖZMEN, Tahsin198428
Yatırım FonlarıSOYDEMİR, Selim198453
Sosyal Güvenlik Kurumlarının Portföy YapılarıSÜNGÜ, Sevtap198427
Uluslararası Sermaye PiyasasıZAİMOĞLU, Atilla198499
Menkul Kıymetler Üzerine Düzenlenen Opsiyonların TanıtılmasıBOYSAL, Haydar 198315
Tahvil Piyasasının Yeniden DüzenlenmesiÖZGEN, Ferudun198310


Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan araştırma raporlarıdır. Raporlarda öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan araştırma raporlarına Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Araştırma raporlarından kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Araştırma Raporları, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu