Kurul Yeterlik Etütleri
Printer Friendly

Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan uzmanlık yeterlik tezleridir. Tezlerde öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan yeterlik etütlerine Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Yeterlik etütlerinden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Yeterlik Etütleri, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu

DönemEtüt AdıYazarYayın TarihiGösterKaydet
28-012011-2013 Döneminde Gerçekleştirilen Halka Arzların İşlem Görülen Pazarlar İtibariyle Fiyat Analizi, Düşük Fiyatlamanın Nedenleri ve Uzun Dönem Performansı Etkileyen Unsurlar, Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMehmet ÖZER2014
28-02Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Halka Açık Şirketlerde Etkin Bir İç Denetim Prosedürünün Yapılandırılması (Hizmete Özel)Hilal ARUK2014
28-03Yatırım Hizmeti Alımında Yatırımcının Korunması ve Tüketici Hukukunun Sermaye Piyasası Mevzuatında Uygulanabilirliği SorunuRabia Sanem ÜZELER2014
28-04ABD ve AB Düzenlemeleri Işığında Türk Hukukunda Önemli Nitelikte İşlem (Hizmete Özel)Eda ÇANGA2014
28-05Enerji Borsalarının Gözetiminde Yurtdışı Uygulamaları Ve Türkiye İçin Gözetim Önerileri (Hizmete Özel)Selahaddin ŞAHİN2014
28-06Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin UygulanmasıMehmet Kadir AKYILDIZ2014
28-07Entegre Raporlama Türkiye?de Uygulanabilirliğin Değerlendirilmesi ve Uygulama ÖrnekleriSevgi AKTEKİN2014
28-08Borsada İşlem Gören Şirketlerin Döviz Riskinin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında Hedge Edilmesi (Hizmete Özel)Yakup ÖZ2014
28-09KOBİ?lerin Sharespost BenzeriÖzel Sermaye Platformlarından Fon Sağlaması: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel)Serhat SAĞIR2014
28-10Mali Tablolar Üzerinde Yapılan Makyajlama Yöntemleri ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)İbrahim ÖZASLAN2014
28-112007?den Bugüne Küresel Krizin Finansal Düzenleyici Yaklaşıma EtkileriDilara KANKOÇ2014
28-12Aracı Kurumlarda Tezgâhüstü Türev Araçların Muhasebe Uygulamaları ve Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerine Etkisi (Hizmete Özel)Erdem TUNCER2014
28-13Getiri Performansı Ortalamanın Altında Kalan Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföylerini Yöneten Şirketlerin Değiştirilmesine İlişkin Uygulama Önerileri (Hizmete Özel)Hasan BELBER2014
28-14İslami Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Malezya Örneği (Hizmete Özel)Zülfüye ATAY2014
28-15Pay Piyasalarında İşlem Esaslarının Belirlenmesinde Piyasaya Etki (Likidite Ölçütü) Yaklaşımı (Hizmete Özel)İbrahim AKÇALI2014
28-16Kâr Dağıtan Şirketlerin Yıllar İtibariyle Performanslarının ve Pay Fiyatlarının İncelenmesi (Hizmete Özel)Enes SAĞLAM2014
28-17Gölge Bankacılık (Shadow Banking) Faaliyetinin Dünya Uygulamaları ve Sermaye Piyasaları Üzerine Olası Etkileri (Hizmete Özel)Yahya AKYÜREK2014
27-01Avrupa ve Amerika'da İzahname Hazırlama Yükümlülüğü ve İzahname Düzenlemelerine Aykırılıkta Uygulanana Yaptırım Rejimleri ile Sermaye Piyasası Kanunu Karşılaştırması (Hizmete Özel)Engin Yavuz2013
27-02 Nakit Havuzlama (Cash Poolıng) Yöntemi İle Örtülü Kazanç AktarımıBilal TANYERİ2013
27-03Mikrofinans ve Türkiye İçin ÖnerilerKemal AYGAR2013
27-04Bireysel Emeklilik Sisteminde Faizsiz Finans ve Yurt Dışı Uygulamalarıyla Karşılaştırılması (Hizmete Özel)Muhammed Emin ÇETİNKÜNAR2013
27-06Türev Ürünlerin Risk Yönetimi Aracı Olarak Faizsiz Finans Sistemindeki Yeri (Hizmete Özel)Mehmet Zeki BİNGÖL2013
27-08Nominal Değerin Altında ve Nominal Değeri Olmayan Pay İhracıAli TURGUT2013
26-01Kamu Sermayeli İşletme ve Kuruluşların Sermaye Piyasasına Entegrasyonuna İlişkin ÖnerilerBilal YAZAROĞLU2013
26-02Dünyadaki Uluslararası Finans Merkezlerinin Kritiği ve Türkiye İçin ÖnerilerEda ŞİNGAR2013
26-03Yatırım Fonlarının DerecelendirilmesiÖmer Faruk KANCA2013
26-04Yatırımcı Mağduriyetinin Giderilmesinde ABD Fair Fund Uygulamasının Türkiye İçin AnaliziErman ÇETE2013
26-05Sermaye Piyasası Suçları Açısından Etkin Pişmanlık (Hizmete Özel)Evrim YILDIRIM2013
26-06Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Değerleme İşlemleri; Veri Çalışmalar Üzerinde Gözlemlenen Eksiklikler ve Yeni Düzenleme Önerileri (Hizmete Özel)Yalçın KÖSE2013
26-07Halka Açıklık Oranının Şirket Karlılığı Üzerine Etkileri: Sahiplik Yapıları Üzerine Analitik Çalışma (Hizmete Özel)İbrahim KARABOĞA2013
26-08Küresel Finansal Krizden Sonra Açığa Satış Düzenlemeleri ve İMKB Üzerine Bir ÇalışmaTayfur EKEN2013
26-09Sermaye Piyasalarında Kitle FonlamasıTaner KIRAN2013
26-10Halka Arz Süreçlerinde Fiyatlama Yöntemleri ve 2008-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Gerçekleşen İlk Halka Arzların Fiyat Performanslarının Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Taner ÇELİK2013
26-12Halka Açık Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydaların Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Dünya Uygulamaları Açısından İncelenmesiRaif AKTAŞ2013
26-13Yurtdışı Borsa Yatırım Fonları ve Türkiye?de Uygulanabilirliklerine İlişkin Bir Değerlendirme (Hizmete Özel)Erdem KÖŞKER2013
26-14Finansal Türev Araçların Vergi Kritiği (Hizmete Özel)Onur TOKUÇ2013
26-15İç Kontrolün Bağımsız Denetimi (Hizmete Özel)Kadri Cemil KAYA2013
26-16Sermaye Piyasalarının Denetiminde İhbar ve Şikâyete İlişkin Düzenlemeler: SEC?in Whistleblower Programının İncelenmesi ve Türkiye İçin Uygulama Önerileri (Hizmete Özel)Emin Taylan ÖZTÜRK2013
26-17Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Hukuki Sorumluluğu (Hizmete Özel)Ferhat ÇOBAN2013
26-18Yabancı Ülke Kamu Borçlanma Araçlarının Türkiye'de İhracına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel)Ökkeş PATLAR2013
26-19İslami Yatırım FonlarıAdem ÖZEL2013
25-01Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ve Veri Analiz Yöntemlerinin Denetim Faaliyetlerinde Kullanımı (Hizmete Özel)Bülent IŞIK2011
25-02Zorunlu Ve Gönüllü Karbon Piyasaları Ve İlgili DüzenlemelerAhmet NART2011
25-03Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler veya Anonim Ortaklık Kavramının Kamu Hukuku Süjesi mi Yoksa Özel Hukuk Süjesi mi Olduğu SorunuŞeref ÖZER2011
25-04Borsalara ve İşlem Platformlarına Yeni Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Dilek KIRMACI2011
25-05Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması Kapsamında Finansal Okuryazarlık Kavramının Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Abdülkadir SADIKOĞLU2011
25-06Forex İşlemlerinin Denetimi Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel)Zafer ÇAĞLIYAN2011
25-08Sermaye Piyasalarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak Uzlaşma Kurumu, Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerKübra ÇELİK2011
25-09Şirket Denetim Faaliyetlerinde Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı (Hizmete Özel)Canip POYRAZ2011
25-10Manipülasyon İncelemelerinde Risk Bazlı Denetim Yaklaşımı ve İMKB Hisse Senedi Piyasasına İlişkin Değerlendirmeler (Hizmete Özel)Emrullah KAPLAN2011
25-11Opsiyon Piyasalarının Gözetiminde Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin Gözetim Önerileri (Hizmete Özel)Emre KESİCİ2011
25-12İslami Sermaye Piyasası Araçları - Dünyadaki Büyüklüğü ? Türkiye?de Uygulanabilirliği ve Geliştirilmesine Yönelik ÖnerilerÖnder DOĞAN2011
25-13Basel Uzlaşıları Çerçevesinde Operasyonel Risk Yükümlülüğünün Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Üzerindeki Etki Analizi (Hizmete Özel)Ömer YÜZBAŞIOĞLU2011
25-14Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Aracı Kurum, İç Denetim ve İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi (Hizmete Özel)İsmail ÖZKAN2011
25-15Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suçların Tespitinde Kullanılan Soruşturma Teknikleri ve İfade Alma Usullerinin İncelenmesi ve Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Yurtdışı Uygulamalar Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Elif YEREBASMAZ2011
25-16Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünde Yönetim Kontrolü Ölçütleri (Hizmete Özel)Feyza ÖZDEMİR2011
25-17Aracılığa Konu Menkul Kıymetlere İlişkin Maddi Kurallar Konvansiyonu'nun Menkul Kıymetlerle İlgili Teminat Hükümlerinin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği (Hizmete Özel)Hasan Zafer ALPER2011
25-18Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Yaptırımlar Bakımından Uzlaşma Müessesesinin İdare ve Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)İbrahim Onur BAYSAL2011
25-19Basell III?te Şarta bağlı Sermaye ve Tahvil Sahiplerinin HaklarıBedia YOKUŞ2011
25-20Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu Çerçevesinde İdari Para Cezalarının Kimlere Tesis Edileceği Sorunu ve Konuya İlişkin Kurulumuz Uygulamaları (Hizmete Özel)Mehmet Selçuk TÜRKOĞLU2011
24-01FSA Tarafından Uygulanan Risk Bazlı Denetim Modeli Çerçevesinde İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Piyasaya Etkilerinin Sınıflandırılması (Hizmete Özel)Talha ŞAHİN2011
24-3Hisse Senedi Derinlik Bilgisinin Şeffaflık Kavramı Çerçevesinde İncelenmesiŞule ŞAHİN2011
24-04Borsa Dışı Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Saha Çalışması; Borsa dışı Halka Açık Şirketlerin Borsa'da İşlem Görme Potansiyelleri (Hizmete Özel)Burhan EREN2011
23-1Yatırımcıların Korunması Kapsamında Aracılık Faaliyetlerinde İş Yapış Kurallarına İlişkin Yurtdışı Düzenlemeler ve Türkiye İçin ÖnerilerTuğba ÇAKIN2010
23-2İzahnameden Doğan Sorumluluk (Hizmete Özel)Ezgi KOCA2010
23-3Hisse Senedi Piyasasında Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Sisteminin Gözetim ve Denetim Sistemleri Anlamında Değerlendirilmesi ve Yurtdışı UygulamalarıMusa Bilgehan NACAKCI2010
23-4Çapraz İşlemlerin Piyasaya Olumsuz Etkileri, Yurtdışı Uygulamaları ve Düzenleme Önerileri (Hizmete Özel)Ömer KILIÇ2010
23-5Tahmin Piyasalarının (Prediction Markets) - ABD Özelindeki - İşleyişi ve Finansal Tahmin Oyunları (Hizmete Özel)Seda KAYA2010
23-6Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesinde Düzenlenen Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımının Sermaye Piyasalarına Etkileri ve Nominal Değeri Olmayan Pay İhracıYusuf ERTAŞ2010
23-7İslami Finans Sisteminde Finansal Aracılık : Dünyadaki Gelişmeler ve Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi Açısından Türkiye İçin ÖnerilerHülya TÜRKER2010
23-8Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Genel Piyasa Hareketlerine Göre Davranışının Risk Odaklı Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Gözde ALTINSOY2010
23-9Finansal Kriz Sonrası Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları, Değişiklikler ve EtkileriNuray İLKER KARAMAN2010
23-10Yatırım Ortaklıklarının Kendi Paylarını Satın Alması (Hizmete Özel)Ebubekir SANER2010
23-11Karanlık Likidite Havuzları Türk sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği ve Gözetim ve Denetimiİlknur YAZAR2010
23-12Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Tahsisli Sermaye ArtırımıFiliz AKDAŞ2010
23-13ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu Denetim Rehberi'nin İrdelenmesi, Kurulumuz Uygulamaları İle Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Düzenlemeler (Hizmete Özel)İsmail KERKENEZ2010
23-14Risk Bazlı Gözetim Sistemi ve Aracı Kurumlar Üzerinde Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler (Hizmete Özel)Süleyman ÖNÜR2010
23-15Forex Piyasaları Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel)Yasin CEVİZ2010
23-16Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Politikasının Manipülatif Nitelikteki İşlemlere Etkisi (Hizmete Özel)Selahattin ALP2010
23-17Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yasağı Tedbirlerinin Etkinliği ve Uygulama Önerileri (Hizmete Özel)Harika Hande SALMANLI2010
23-19Yatırım Fonları Özelinde Kamuyu Aydınlatmaya Yönelik Avrupa Birliği'nde Sürdürülen Düzenleme Çalışmalarının Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Ahmet DERDİYOK2010
23-20Finansal Tabloların Risk Bazlı GözetimiMustafa TAŞDEMİR2010
23-21Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Oy Hakkının Donmasına İlişkin Uygulamaların Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yeterlik EtüdüZeynep CANTİMUR2010
23-22Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Sermaye Piyasaları UygulamalarıTurgay KART2010
23-23Türk Ticaret Kanunu Madde 324 Kapsamındaki Anonim Ortaklıkların Birleşmesi Sorunu (Hizmete Özel)Alper ONAR2010
22-1Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa'da DevriHatice Ebru TÖREMİŞ2008
22-2İMKB ve VOB Arasındaki Etkileşimin İMKB-30 ve İMKB-100 Bağlamında İrdelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların VOB Bünyesinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Gözetimi-Denetimi Açısından DeğerlendirilmesiBeyamil ÖZTÜRK2008
22-3Tezgahüstü Türev Araçların Karşı Taraf Kredi Riskinin Ölçülmesi ve YönetilmesiYasemin Kula ÇAKIR2008
22-4Stratejilerine Göre Serbest Yatırım Fonu Endeksleri Risk ve Getiri Özellikleri (Hizmete Özel)Ali ERDURMUŞ2008
22-5Türkiye'de Vadeli İşlemler Piyasasının Gelişimi Perspektifinde Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelişimi ve Spot Piyasa ile EtkileşimiAytaç DİKMEN2008
22-6Halka Arz Danışmanlığının Ülkemizde Uygulanabilirliği (Hizmete Özel)Ferhan TEPE2008
22-7Yatırım Ortaklıkları Paylarındaki İskontolu ve İMKB ile İlişkisi (Hizmete Özel)Fatih SAĞLIK2008
22-8Geleceğe Yönelik Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması (Hizmete Özel)Şakir YILMAZ2008
22-9Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (Hizmete Özel)Ceren Berksu GÜNER2008
22-10Finansal Tavsiyede Bulunanların SorumluluğuŞevki Özgür ALTINDAŞ2008
22-11Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüştürülmesi ve İMKB?nin Holding Çatısı Altında Örgütlenmesi (Hizmete Özel)İpek ALTINTAŞ2008
22-12Life Cycle Funds (Hedef Fonlar): Yurtdışındaki Gelişimi, Uygulamaları ve Türk Sermaye Piyasasına Yönelik Öneriler (Hizmete Özel)Didem ADIGÜZEL2008
22-13Kurumsal Yönetim Açısından İmtiyazlı Paylar (Hizmete Özel)Gülen AKKAYA2008
22-14Takas Sistemlerinde Merkezi Karşı Taraf Rolü ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasına İlişkin ÖnerilerBaşak AYDOS2008
22-15Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Alternatif Bir Enstrüman Olarak İhale Oranlı Finansal Varlıklar (Hizmete Özel)Çağlar ERULAŞ2008
22-16Sermaye Piyasası Kurulu Denetimlerinde Karşılaşılan Örtülü Kazanç Aktarımı Yöntemleri, Denetimlerin Sonuçları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çerçevesinde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel)Derviş ARDIÇ2008
22-17Tezgahüstü (OTC) Türev İşlemlerin Merkezi TakasıTimur Altay KAYGISIZ2008
22-18Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi (Hizmete Özel)Ayhan KOÇ2008
22-19Şirket değerleme Yöntemlerinin Finansal Bilgi Manipülasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel)Ahmet Melih AKINCILAR2008
22-20İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından DeğerlendirmelerAhmet TOK2008
21-1Amerika Birleşik Devletleri'nde Yapılan Penny Stock Reform ve Remedies Yasası Işığında İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Sınıflandırılması, Manipülasyonun Önlenmesi ile Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Tedbirler ve Türkiye İçin Düzenleme Önerileri (Hizmete Özel)Hasan SEYMAN2007
21-2Emeklilik Yatırım Fonlarında Varlık Dağılımları ve Denetim MekanizmalarıYavuz Selim AYGÜN2008
21-3Adil Kamuyu Aydınlatma (Fair Disclosure) (Hizmete Özel)Serdar ÇELİK2007
21-4Spekülatif Sermaye Hareketlerinin Kontrolü ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriHüseyin HAS2008
21-6İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Düzenleme, Teori ve Değerlendirme (Hizmete Özel)Osman Ali ÖZTÜRK2007
21-7Menkul Kıymet İşlem VergisiDerya ASLAN2007
21-8İnternet Ortamında Finansal Raporlama Uygulamaları (Hizmete Özel)Emre KOÇAKER2007
21-9Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai SorumluluklarıAziz Akın GÜLHAN2007
21-10Yapılandırılmış Finansal Araçların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat Çerçevesinde DeğerlendirilmesiAtila YANPAR2007
21-11Teminatlı Borç YükümlülükleriNükhet ERİŞ2007
21-12Sigorta Şirketlerinin Alternatif Risk Finansmanı Yöntemlerinden Afet Tahvilleri ve Türk Sermaye Piyasasında UygulanabilirliğiSeda ERPEK2007
21-13Şirket Kontrolünü Ele Geçirme Girişimlerine Karşı Kullanılan Savunma Mekanizmalarının ?Break-Through Kuralı? (Break ? Through Rule) Çerçevesinde SınırlandırılmasıÖzkan TEKNECİ2007
21-14Uluslar arası Muhasebe / Finansal raporlama Standartlarında Finansal Bilgi Manipülasyonuna Zemin Oluşturulabilecek Hususlar (Hizmete Özel)Osman Ceyhun ERTUĞRUL2007
21-15Bağımsız Denetimin DenetimiMahmut OKUR2007
21-16Finansal Ombudsman HizmetiAytül İpek POLAT2007
21-17Kurumsal Yönetimin Firma Performansına EtkisiEnder KURTULAN2007
21-18Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Hizmete Özel)Abdullah AYTEKİN2007
21-19İlişkili Taraf İşlemleri (Hizmete Özel)Yasemin FERAHLAR2007
20-1Kurumsal Yönetim Uyum DerecelendirmesiAyça SANDIKCIOĞLU2005
20-2Kaydileştirilen Halka Açık Anonim Ortaklık Pay Senetleri Üzerinde Ayni Hak TesisiErcan URKAN2005
20-02KAYDİLEŞTİRİLEN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK PAY SENETLERİ ÜZERİNDE AYNİ HAK TESİSİErcan URKAN2005
20-3Kurumsal Sosyal SorumlulukErkan ÖZGÜÇ2005
20-4Risk Temelli Denetim (Hizmete Özel)Faik Metin TİRYAKİ2005
20-5Türev Piyasalarından Kaynaklanan Risklerin Yönetimi, Basel II ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Kapsamında Türev AraçlarBahar GÖKTUNA2005
20-6Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Hukuki Sorumlulukİlke Aytekin GEMİCİ2005
20-7Hakim Ortağın Azınlık Paylarını Satın Alma Hakkı (Squeeze-Out Right)Ayşegül ASLAN2005
20-8Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Değerleme ÖlçütleriHüseyin YURDAKUL2005
20-9Garantili Yatırım Fonları ve Korumalı Yatırım FonlarıMüge KARAKURUM2005
20-10Yatırım Fonlarında Çıkar Çatışmaları, üzenleme Önerileri ve Kurucunun Hukuki SorumluluğuBekir Emre HAYKIR2005
20-11İş Sürekliliği Yönetimiİbrahim KUMSAL2005
20-12Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Kazanç MüsaderesiEsra HONDU2005
20-13İpotek BankacılığıMustafa Saygın AZİZ2005
20-14Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Hisse Senedi PerformansıOzan SAVAŞKAN2005
20-15Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması: Avrupa Futbol Piyasasındaki Gelişmeler Çerçevesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Örneğinin DeğerlendirilmesiMehmet Emin AKYÜZ2005
20-16Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatması ve Banka Sırrı UygulamasıAyşe DEMİR2005
20-17Vadeli İşlem Piyasalarında Manipülasyon ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel)Ulaş Güney BİLGİN2005
20-18Basel II ve Sermaye Piyasalarımıza Olası EtkileriSerkan İMİŞİKER2005
20-19Yatırım Kulüplerinin İşleyişiFeyzullah YEĞİN2005
20-20Yapılandırılmış Menkul KıymetlerAlper Deniz KİRAZCI2005
19-1Borsada Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Hukuki NiteliğiNusret ÇETİN2004
19-2Hedge Fonların İşleyişiTuba ERTUGAY YILDIZ2004
19-3Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri, Yurt Dışı Uygulamaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. İçin ÖnerilerEvrim Hilal KAHYA2004
19-4Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartları ile HarmonizasyonuBurak PİRGAİP2004
19-5Emeklilik Yatırım Fonlarının YönetimiSelin SOYLU2004
19-6Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri ve Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri (Hizmete Özel)Emrah ÖZDEMİR2004
19-7Yabancı Ülkelerde Bölünme Uygulamaları (Hizmete Özel)Eser ŞAĞAR2004
19-8Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Saklanmasına İlişkin Uygulamalar, Sorunlar ve ÖnerilerSelami ERBAŞ2004
19-9Türev Araçların İşlem Gördüğü Tezgah Üstü Piyasaların DüzenlenmesiFunda UYAR2004
19-10Türkiye'de Enflasyon MuhasebesiEmre KAVAKLI2004
19-11Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Dağıtım Mekanizmaları, İzlenmesi, Saklanması ve Bunlara İlişkin Alternatif Yaklaşımlar (Hizmete Özel)Onur ATİLLA2004
19-12Türkiye'de Takas Sistemi ve Sistemin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin ÖnerilerAli Cem SUCA2004
19-13Yatırım Bankacılığı ve Sermaye PiyasasıAyşe ŞEN2004
19-14Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinde Analistlerin Rolü, Çıkar Çatışmaları, Düzenlemeler ve Türkiye İçin ÖnerilerAli Gökhan ASLAN2004
19-15Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatma YükümlülüğüEmrah ÖZBAY2004
19-16Ölçek Küçültme Stratejileri Çerçevesinde, Malvarlığının Devri Suretiyle Şirketlerin Yeniden YapılandırılmasıR. Gamze ÇİTÇİ2004
19-17Bankacılık Krizlerinde Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Üzerine DeğerlendirmelerA. Koray TAHTAKILIÇ2004
19-18Sermaye Piyasalarında Vergi Teşvikleri, Türkiye UygulamalarıÇağrı Selim VURAL2004
18-1Davranışçı FinansFaruk BOSTANCI2003
18-2Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulunun YapısıÖzlem BAŞ İNAL2003
18-3Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim DüzenlemeleriEyüp YILMAZ2003
18-4Operasyonel Risk ve YönetimiEvrim CAN2003
18-5Büyük Miktarlı Emir Bilgisine Dayanarak İşlem (Frontrunning) Yapanların SorumluluğuPınar GÜREL2003
18-6Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun AydınlatılmasıCengiz Alp EROĞLU2003
18-7Borsada İşlem Gören FonlarNalan ŞAHİN2003
18-8Spot Menkul Kıymet Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri ve Karşılaşılan RisklerDemet AKMAZ2003
18-9ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD'de Yürürlüğe Giren 2002 Tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu'nun Türk Sermaye Piyasası Açısından DeğerlendirilmesiLevent ÖZKUL2003
18-10Şirketlerin Karşılaştığı Kur Riski ve Kur Riskinin YönetimiEyüp KADIOĞLU2003
18-11Halka Açık Anonim Ortaklıkların Grup Şirketlerinin Borçları İçin Teminat VermeleriMustafa ÇAĞATAY2003
18-12Türk Sermaye Piyasasında İhraçcılar ve Yaratılan KaynaklarNiyazi TELÇEKEN2003
18-13Kredi Riski ve Türev Araçlar Kullanılarak AktarımıDilek KAVLAK2003
18-14İskontocu Aracı Kurumlar ve Ülkemizde Uygulanabilirliğiİ. Başak KARAKOÇ2003
18-15Halka Açık Anonim Şirketlerin Halka Kapalı Hale Dönüşmesi (Going Private)Merzuke TUNÇAY2003
18-16Gün İçi İşlemlerUğur SAÇMACIOĞLU2003
18-17Finansal Holding Şirketler ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Konuya İlişkin Yapılabilecek Düzenleme ÖnerileriDilek CENGİZ2003
17-1Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma HakkıAyşegül ÖZDOĞAN2002
17-2Marka Değerleme Metotları ve Bu Metotların Kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek SorunlarYusuf KAYA2002
17-3Kurumsal Yatırımcılarda Kurumsal Yönetim SistemleriEsra ADA2002
17-4Kayda Alma Muafiyeti Uygulamaları (Türkiye'de Uygulanabilirlikleri ve Sermaye Piyasasına Olan Etkileri)Volkan BAYRAM2002
17-5Sermaye Piyasalarında İşlem MaliyetleriBekir Yener YILDIRIM2002
17-6Yatırım Fonlarında Portföy Yönetim Ücreti ve Diğer GiderlerMurat PARMAKÇI2002
17-7Özel Amaçlı Varlıklar (Special Purpose Entities) ve Bilanço Dışı Muhasebeleştirme Yöntemi Olarak KullanımlarıBurak ARTUNÇ2002
17-8Şirketleri Birden Fazla Ülke Piyasasında Hisse Senetlerini Halka Arz Etmeye İten Nedenler ve Bu Halka Arzlar Sonrasında Yaşanan Sorunlar (Dual-Listing)Alaattin ECER2002
17-9Elektronik Finansın Gelişimi Karşısında Aracı KuruluşlarTevfik KINIK2002
17-10Sermaye Piyasasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Tahkimin Uygulanabilirliği ve ABD Sermaye Piyasasında Tahkimin Uygulanış Şekline Örnek Olarak NYSE ve NASD DüzenlemeleriGökçen TURAN2002
17-11Finansal Sistemlerin Ekonomik Kalkınma ve Krizler Üzerindeki Etkileri - Türk Sermaye PiyasalarıBora ORUÇ2002
17-12Borsalarda İşlem Gören Hisse Senetlerinin İşlem Sıralarının Kapatılması UygulamasıAli KIRALİ2002
17-13Sermaye Piyasası Suçlarının Araştırılması ve Tespitinde Uluslararası İşbirliğiŞenda SAATÇİ2002
17-14Avrupa Birliği Dönemecinde Türk Bankalarının Sermaye Piyasasındaki Durumu ve Evrensel Bankacılığın Türk Sermaye Piyasalarında UygulanmasıÖzge KAHRAMAN2002
17-15Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi ve Değerlemesine İlişkin EsaslarKemal KARAHAN2002
17-16Aracı Kuruluşlar İle Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk YöntemiAyça ÖZER2002
17-17Borsalarda Açılış Sistemleriİlker Mahmut KALIN2002
17-18Manipülatif İşlemlere Konu Olan Hisse Senetlerinin Ortak ÖzellikleriCuma TEKE2002
17-19Açığa Satış İşlemleriM. Serkan KARABACAK2002
17-20Yatırım Fonları Üzerine Bir Değerlendirme ve Türkiye'de İştirak Yatırım FonlarıHakan BEYAZOĞLU2002
17-21Kar Yönetimi (Earnings Management) Uygulamaları (Hizmete Özel)Murat ERCİYAS2002
17-22Risk Yönetiminde Kullanılan Stres Testi YöntemiHüseyin Emre ÜZER2002
16-1Risk Yönetimi Süreci ve Kurumsal Yatırımcılar İle Kurumsal Yatırım Yöneticileri İçin Risk Yönetimi Standartlarının BelirlenmesiÖzlem ERASLAN2001
16-2Borsalar Arası İşbirliği, Birleşme ve Entegrasyon Çalışmaları ve Türk Sermaye PiyasalarıAli İhsan GÜNGÖR2001
16-3Birleşme İşlemlerinin MuhasebeleştirilmesiHale TURGAY2001
16-4Finansal Düzenlemelerde Maliyet Fayda AnaliziArzum A. BAŞARAN2001
16-5Belediye Tahvilleri (Municipal Bonds) Kavramı ve Mahalli İdareler Tarafından İhraç Edilebilecek Sermaye Piyasası Araçları Üzerine ÖnerilerSelçuk DİNÇSOY2001
16-6Faktoring İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Hizmete Özel)Nuray SEZER2001
16-7Anonim Ortaklıklar Açısından Bağlı İşletmeler Hukukunda Hakim İşletmenin SorumluluğuGökçay AĞAOĞLU2001
16-8Dünyada ve Türkiye'de Risk SermayesiAbdullah KAYA2001
16-9Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Pay Sahiplerinin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kuruluna Etkin KatılımıSeçil GÜNDÜZ2001
16-10Mali Kuruluşlarda Risk Yönetimi Bilgi SistemleriMüge ÇETİN2001
16-11Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Katılımcı Bir Yöntem Olarak Birikimli Oy Sisteminin Hukuki Çerçevede İncelenmesi ve Türk Sermaye Piyasası'na İlişkin Uygulama Önerileri (Hizmete Özel)Semih METİN2001
16-12Türk Hukukunda Anonim Şirket Hisse Senetlerinin RehniEnver USCA2001
16-13Aracı Kuruluşların Halka Açılma ve Kamuyu Aydınlatma Sorununa İlişkin Değerlendirme Ve Öneriler (Hizmete Özel)Mustafa GÜMÜŞ2001
16-14Şirket BölünmeleriFatma AKGÜN2001
16-15Aracı Kurumların Portföy ve Hata Portföyü Hesapları Yoluyla Gerçekleştirdikleri İşlemlerin İncelenmesi (Hizmete Özel)Osman İlker SAVURAN2001
16-16Kamunun Aydınlatılmasında ve Hisse Senedi Değerlemesinde Nakit Akım TablolarıUğur YAYLAÖNÜ2001
16-17Futures (Vadeli İşlem) Sözleşmelerinin MuhasebeleştirilmesiSelcan OLCA2001
16-18Sermaye Piyasasında Medya ve Elektronik Ortam da dahil yatırım Tavsiyelerinde Bulunulması (Hizmete Özel)Ökkeş ŞAHAN2001
16-19Bankacılık Sektörünün Sistemik Yeniden Yapılandırılmasında Piyasa Tabanlı AraçlarM. N. Tansel SARAÇ2001
16-20Ek Satış Hakkının Kullanımı, Piyasa Yapıcılığı İşlevi Açısından Değerlendirilmesi Çeşitli Ülke Uygulamaları (Over - Allotment Option)Neslihan BODEN2001
16-21Hisse Senedi Piyasası İçin Raf Kayıt Düzenlemesi ve Türk Sermaye Piyasasına UygulanabilirliğiGalip ÇİFTÇİ2001
16-22Sermaye Piyasasında Gözetim (Hizmete Özel)M. Levent HACIİSLAMOĞLU2001
15-1Türk Hukukunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (TTK, SPKn ve ve MK Açısından) (Hizmete Özel)Barış AKGÜL2000
15-2Anonim Ortaklıklarda Karşılıklı İştirakDilek BALİOĞLU2000
15-3Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul KıymetleştirmeNizamettin UÇAK2000
15-4Aracı Kurumlarda İç Kontrol Sisteminin Önemi ve İç Kontrol Sisteminin EtkinleştirilmesiM. Kubilay DAĞLI2000
15-5İnternet Aracılığı ile İşlenen Sermaye Piyasası Suçlarının Gözetimi ve DenetimiBülent GÖKREM2000
15-6Halka Açık Anonim Ortaklıkların Birleşmesinden Doğan SorunlarYusuf Ziyaeddin SÖNMEZ2000
15-7Menkul Kıymet Borsalarının Kar Amaçlı Şirketlere Dönüşmeleri ve Türkiye İçin ÖnerilerMusa AYYILDIZ2000
15-8Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurallarının Etkinleştirilmesi İçin ÖnerilerNahit AKARKARASU2000
15-9Elektronik İmza ve Elektronik Kayıtların Medeni Usul Hukukunun İspat Kuralları Yönünden DeğerlendirilmesiBirsen ACIR2000
15-10İnternet Aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma ve Halka Arz İşlemleriMustafa ÜNAL2000
15-11Kollektif Yatırım Modellerine İlişkin AT ve Ülkemiz Düzenlemelerinin Karşılaştırılması Ve Yeni Bir Kollektif Yatırım Modeli Olarak Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları (Investment Companies with Variable Capital)Yalçın Özge OKAT2000
15-12Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere İlişkin SorumluluğuGüldane Gülfer ÖZŞAHİN2000
15-13Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı UygulamalarıErkan TERCAN2000
15-14Anonim Ortaklıkların Kendi Hisse Senetlerini Geri Satın Alması (Stock Repurchase)Bülent Murat HAHOLU2000
15-15KOBİ'lerin Sermaye Piyasası Olanaklarından FaydalandırılmasıM. Aslı ERKUMAY2000
15-16Oydan Yoksun Hisse SenetleriK. Olgaç KAMAN2000
15-17Etik Davranış Kuralları ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği İçin ÖneriEmine Ebru AKBULUT2000
14-1Temel Mali Tablo Makyajlama Yöntemleri ve Kontrolü (Hizmete Özel)Sibel ULUSOY1999
14-2Aracı Kurumlar Tarafından Hazırlanan Standart Sözleşmeler Karşısında Yatırımcıların KorunmasıÇiğdem ÖZBAY1999
14-3Futbol Kulüplerinin Halka Açılması (Hizmete Özel)Bekir Sıtkı ŞAFAK1999
14-4Aracı Kuruluşlarda Çalışacak İhtisas Personelinde Aranacak Asgari Şartlar ile Sicil Esasları ve Türkiye'de Yapılması Önerilen Düzenlemelerle Oluşturulacak Standartların DeğerlendirilmesiElif TUNALI1999
14-5Hisse Senedi Varantlarının Türk Sermaye Piyasasında UygulanabilirliğiBircan AKPINAR1999
14-6İçerden Öğrenenlerin Ticareti Konusundaki Düzenlemelerin Ülkedışı UygulanabilirliğiSanlı BAŞ1999
14-7Alman Ticaret Hukukunda Sessiz Ortaklık Müessesesi (Hizmete Özel)İbrahim Bülent TOKGÖZ1999
14-8Portföy Saklama Kuruluşları ve Türkiye'de UygulanabilirliğiCeyda İSKENDER1999
14-9Türkiye'nin 500 Büyük Sanayii Kuruluşunun Halka Açılma Olanakları: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Görmeyen Özel Şirketler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışmasıİbrahim Ethem SANCAK1999
14-10Alternatif Alım Satım SistemleriGül ERTAN1999
14-11Hisse Senedi Değiştirilebilir Tahviller, Türk sermaye Piyasalarında Uygulanabilirliği, ÖnerilerÖzlem ÖZDEMİR1999
14-12Gelişmiş Piyasalarda Uygulanan Manipülasyon İnceleme Yöntemleri (Hizmete Özel)Tolga ATAMAN1999
14-13Bir Temettü Politikası Olarak Temettü Avansı: Teorisi ve Türkiye'ye İlişkin Uygulama ÖnerileriAynur KORGUN1999
14-141982 Yılından İtibaren Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin İncelenmesi ve 2000'li Yıllarda Denetimde Uygulanabilecek Yöntemler (Hizmete Özel)Altay TOGAY1999
14-15Yatırım Fonu Performanslarının Yatırım Fonu Endekslerinin Oluşturulması Yoluyla ÖlçülmesiBülent ÖZÜTÜRK1999
14-16Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye'de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin ÖnerilerEser GÜNGÖR1999
13-1Finansman Giderlerinden Üretim Maliyetine Pay Verilmesinin Kamuya Açıklanacak Mali Tablolara EtkileriKürşad Said BABUÇCU1999
13-2Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki NiteliğiKerem ÖZŞAHİN1999
13-3Türkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezlerinin KurulmasıM. Ufuk YILMAZ1999
13-4Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye'de Uygulanmasına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel)Deniz DERELİOĞLU1999
13-5Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci ve Düzenleyici Kuruluşlar (Hizmete Özel)Saim ÜSTÜNDAĞ1999
13-6Piyasa Riskinin Tespitinde Kullanılan Riskteki Değer (Value at Risk) YöntemiH. Özge UYSAL1999
13-7Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İçin ÖnerilerSenem DEMİRKAN1999
13-8Türev Araçların Taşıdığı Risklerin Ortaya Konmasında Kamuyu Aydınlatma Düzenlemelerinin Yeri ve ÖnemiNevruz AKALIN1999
13-9Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Fiyat İstikrarı ve Pasif Piyasa YapıcılıkOkan BAYRAK1999
13-10Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin YapılanmalarıHakan BAŞTÜRK1999
13-11Altına Dayalı Vadeli İşlemler ve Türkiye Uygulamaları (Hizmete Özel)Alper METİN1999
13-12Türk Hukuk Sistemi Çerçevesinde Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Hizmete Özel)Aslı VURAL1999
13-13Kurumsal YönetimKübra ŞEHİRLİ1999
13-14Portföy Performansının Ölçülmesi ve SunulmasıYener COŞKUN1999
13-15Kamuyu Aydınlatma İlkesi Açısından Enflasyon Muhasebesine Alternatif Bir Öneri (Hizmete Özel)N. Kemal AYENGİN1999
13-16Yatırım Fonlarının Kurumsal Yatırımcı Olarak Sermaye Piyasalarındaki Yeri ve Piyasa İstikrarına Etkileri (Hizmete Özel)Oya YARDIMCI1999
12-1Hisse Senedi Piyasalarında Likidite ve İMKB'nin Likidite Açısından DeğerlendirilmesiAslı GÜNEL1998
12-2Endeks Fonlar ve Türkiye'de UygulanabilirliğiAşkın ALICI1998
12-3İşletme BirleşmeleriArif UĞUR1998
12-4Mali Oranlar ve Diskriminant Modeli ile Aracı Kurumların Mali Açıdan Başarılı - Başarısız Olarak Sınıflandırılması (Çok Boyutlu Bir Model Denemesi)Tuncay YILDIRAN1998
12-5İzahname Ve Mali Tablolara İlişkin Olarak Kamuyu Aydınlatmada SorumlulukTülin DEMİR1998
12-6Transfer Fiyatlaması: Şirket Karları Üzerindeki Etkisi ve Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından İncelenmesiGürkan KÜÇÜKGÜNGÖR1998
12-7Yatırım Fonlarında Türev Araç Kısıtlamaları ve Hedge FonlarTaliye YEŞİLÜRDÜ1998
12-8Öz Düzenleyici Kuruluşlar ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Öz Düzenleyici Kuruluşların Rolü: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İçin Bir Örnek StatüSüleyman ERATALAY1998
12-9Finansal Piyasalara Gürültü (Noise) YaklaşımıM. Fahri ERCAN1998
12-10Türev Piyasalarda Faiz Riski YönetimiÇağlar GÜLVEREN1998
12-11Uluslararasılaşma ve Global KrizMustafa DELİCE1998
12-12Sermaye Piyasalarında Etik Değerler ve İş Ahlakına İlişkin KurallarY. Yaşar TURAN1998
12-13Halka Arzlarda Satış Yöntemleri: Halka Arzların Borsada Yapılmasına Yönelik Bir İhale YöntemiAlper YÜCEL1998
12-14Elektronik Ticaret ve Sermaye Piyasalarına EtkileriSelim ERDOĞAN1998
11-1Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence FonlarıSaim KILIÇ1997
11-2Türev Araçlar, Riskleri, Düzenlemeleri ve Kontrol Sistemleri (Örnek Olay: Baring Grubunun Çöküşü)İbrahim PEKER1997
11-3Kara Paranın AklanmasıYıldırım AKAR1997
11-4Aracı Kurumlarda Sermaye Yeterliliği ve Türkiye DeğerlendirmesiDilek TÜRKER1997
11-5Sermaye Piyasalarında Piyasa Yapıcılık Kavramı ve Türkiye Üzerine DeğerlendirmelerÖzlem ARIKAN1997
11-6Sektörler İtibariyle Mevsimsel Hareketlerin Mali Tablolara ve Hisse Senedi Getirilerine EtkileriNevin İMAMOĞLU1997
11-7Kamuyu Aydınlatma Çerçevesinde Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları İçin İlan, Reklam ve Performans StandartlarıSeda ÖNEN1998
11-8Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Fiyatlandırma, Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Halka Arz Sonrası PerformansıSerpil YAŞAR1997
11-9Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukuki ve Ekonomik Yönden İncelenmesi Ve DeğerlendirilmesiAli TÜRKMENLİ1997
11-10Sermaye Piyasası Kanunu'nda Suç ve Cezalandırabilme SorunuÜmit YAYLA1997
10-1Sermaye Piyasalarında Vergilendirme: Sermaye Piyasası Araçları ve Kurumlarının Vergi Yükü, Sermaye Piyasasının Geliştirilmesinde Vergi teşviklerii Bir Dolaylı Vergi Örneği; Hisse Senedi İşlem VergisiCelali YILMAZ1995
10-2Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Stock Index Futures), Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerini Kullanarak Portföy Yönetimi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği.Yakup ERGİNCAN1995
10-3Finansal Risk Toleransı ve Ölçülmesine Yönelik YaklaşımlarM. Akif ŞENER1995
10-4Risk Sermayesi Finansman Modeli; Dünya Uygulamalarının Analizi ve Türkiye İçin Özgün Bir Model ÖnerisiKürşat TUNCEL1995
10-5Portföy Yönetimi ve Türkiye UygulamalarıHakan AYTEKİN1995
10-6Hisse Senedi Opsiyonları ve FiyatlandırılmasıAkın UYSAL1995
10-7Emeklilik Fonları (sosyal Güvenlik Kurumları, Özel Emeklilik Fonları): Bu Yolla Sermaye Piyasasına Kaynak Aktarımı, Türkiye Üzerine Değerlendirmeler.Elif BUZLUPINAR1995
10-8Gelişen Hisse Senedi Piyasaları ve TürkiyeMurat DOĞU1995
10-9Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları: ABD ile Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye DeğerlendirmesiBarbaros YALÇINER1995
10-10Sermaye Piyasası Araçları Yoluyla Gayrimenkul FinansmanıMurat Bahadır TEKER1995
10-11Varantlar; Değerleme ve StratejilerCevdet URUK1995
10-12Borçlanarak Gerçekleştirilen Şirket Satın AlmalarıYasemin ZEYBEK1995
9-1Hisse Senedi Piyasalarında Açığa Satış ve Türkiye Üzerine DeğerlendirmelerAyşegül AKGÜN1994
9-2İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Teori ve UygulamalarTuba ALTUN1993
9-3Türkiye'de Tahvil Piyasası ve DerecelendirmeGökhan SARI1994
9-4Future Piyasalarında Takas SistemiMediha AĞAR1995
9-5Yabancı Sermaye Piyasalarına Girişte Kullanılan Finansal Araçlarda Depozitör Belgelerinin ABD Uygulaması ve Türkiye DeğerlendirmesiEser ESİN1993
9-6Temel Analiz Sürecinde Hisse Senedi Değerleme Modelleri ve Şirketlerin Mali Tablo Açıklamalarının Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesiİlker EVİN1993
9-7Hisse Senedi Piyasalarında Spekülatif ve Manipülatif Faaliyetler (Teori, Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi)F. Nihal SAYAR1993
9-8İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Türkiye'de Konut FinansmanıHüseyin SONAY1994
8-1Sermaye Piyasalarında Yatırım Yönetimi - Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri ile Türkiye'de DurumGüzin ŞAHİN1992
8-2Hisse Senedi Piyasası Değişkenliği (Volatility)Metin AYTEKİN1992
8-3Gelecek Borsaları ve Türkiye'de Olabilirliğiİlkay ARIKAN1992
8-4Sermaye Piyasalarında KurumsallaşmaEnder ÇOLAK1992
8-5Menkul Kıymetler ve Bir Örnek Olarak Factoring AlacaklarıDamla GERAY1992
8-6Sermaye Piyasalarında Etkinlik: İMKB Üzerine Fiyat Etkinliği TestiOğuz ALTUN1992
8-6Kredili Hisse Senedi TicaretiAli ALP1991
8-7Menkul Kıymetler Piyasalarında Takas ve Saklama HizmetleriSuna ERDEN1992
8-8Şirketler Kesiminin Finansman Yapısı ve Sermaye MaliyetiMustafa ÇİFTÇİ1992
8-9Konut Finansmanı ve Ülkemiz Koşullarına Uygun Bir Konut Finans SistemiYasin AYDIN1990
7-1Teknik Analiz ve İMKBFerhat ÖZÇAM1991
7-2Menkul Kıymet Sahiplerinin Sermaye Piyasasını Çalıştıran Süreçlere Etkin Katılımını Sağlayan Düzenlemeler ve Türk Sermaye Piyasası İçin ÖnerilerZafer SAYAR1991
7-3Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçları ve Yardımcı Kuruluşlarının VergilendirilmesiYavuz AKBULAK1991
7-4Evrensel Bankacılık Sistemi ve Türk Sermaye Piyasalarında BankalarSelen DERİN1991
7-5Yatırım Bankacılığı ve Türkiye'deki DurumErgun TÜREOĞLU1991
7-7Sermaye Piyasasında Kriz; Sistemik Risk ve Türkiye Üzerine DeğerlendirmelerSevdil YILDIRIM1991
7-8Temettü Politikaları; Teori ve Türkiye UygulamasıMetin YÜKSEL1991
7-9Şirketlerin Halka AçılmasıSevinç AKBULAK1991
7-10Aracı Kurumlar Sektöründe Maliyetler ve Şirket Sayısına Ölçek Ekonomisi Açısından BakışAlp TEKİNCE1991
7-11Kurumsal Yatırımcılar Açısından Portföy Yönetimi ve Potföy Yönetim StratejileriDemet ANGIN1991
7-12Borsa İşlemlerinden Doğan Zararların TazminiŞebnem ERGÜN1991
7-13Borsa Üye Temsilcisi ve Temsilci Yardımcılarının Hukuki NiteliğiSerpil ŞİRAMUN1991
6-1Hisse Senetleri Fiyatlarını Belirleyen Unsurlar ve TürkiyeMustafa ÖZÇAM1990
6-2Enflasyon MuhasebesiAbdulkerim EMEK1990
6-31980 Sonrası Türk Mali Sisteminde LiberalleşmeVahdettin ERTAŞ1990
6-4İşletmelerin Finansman Kararlarının Ekonometrik Modeli ve Bir Anket ÇalışmasıRüya KADRİZADE1990
6-5Tarımın Finansmanı ve Sermaye PiyasasıMustafa ARAR1990
6-6Fon Akımları Sistemi ve 1982 -1989 Döneminde Türk Mali Piyasalarındaki Fon Akımlarının İncelenmesiSelma KURTAY1990
6-7Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sermaye Piyasasından Finansmanı ve Risk Sermayesi (Venture Capital)Serdar ESER1990
6-8Çalışma Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi ve Ekonomik Gelişmelerin Çalışma Sermayesi İhtiyacına EtkisiNurcan ÖCAL1990
6-9Avrupa Topluluğu'nda Sermaye Piyasalarının EntegrasyonuYasemin ATASOY1990
6-10Şirket El DeğiştirmeleriHatice KARA1990
5-1Hisse Senedi Fiyatlarında Yükseliş ve Çöküşler: Borsalarda Spekülasyon ve ManipülasyonRemzi ÖZBAY1990
5-2Hisse Senedi Fiyat Endeksleri ve Ortalamaları, İMKB İçin 2 Endeks DenemesiŞule GÜLEN1990
5-31961-1988 Döneminde Türk Banka Sisteminde İştiraklerin Yeri ve Bu Yapının Sermaye Piyasası Açısından ÖnemiBirol KORKMAZ1990
5-4Yeni Finansal Piyasalar (Opsiyon ve Vadeli Piyasalar)Defne ÖZKAN1990
5-5Enflasyon Ve EndekslemeHamdi BAĞCI1990
5-6Ülke Fonları ve Ülke Fonu Uygulamaları ve Türkiye'de Oluşturulacak Ülke Fonlarına İlişkin DeğerlendirmelerEmel AK1990
5-7Menkul KıymetleştirmeFiliz YÖNDER1990
5-8Aracı Kurumlarda Muhasebe Organizasyonu Kurulmasına İlişkin Bir Çalışmaİbrahim DÖNMEZ1990
5-9Gelişmekte Olan Mali Piyasalar Açısından Sermaye Hareketleri Liberalizasyonu ve Türkiye DeneyimiBahşayiş TEMİR1991
5-10Türkiye'de Sermaye Piyasasını Geliştirmeye Dönük Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve ÖnerilerNazik TAŞKIN1990
4-1İşçi Ve Halk Şirketlerinin Türk Sermaye Piyasasındaki YeriAbdullah YAVAŞ1989
4-2Menkul Kıymetler Piyasalarında Etkin ve Risk Getiri AnalizleriHüseyin CANKURTARAN1989
4-3Portföy Analizi Geleneksel Yaklaşım, Modern Yaklaşım, Markowitz Ortalama Varyans Modelinin İMKB İçin Uygulama DenemesiCafer BAKIRHAN1989
4-4Finansal Yatırımlarda Risk Faktörü ve YönetimiSerdar ÇITAK1989
4-5Kısa Ve Uzun Dönemli Finansal Planlamada Kullanılabilecek Programlama TeknikleriSerdar ÇİMENSER1989
4-6Sigorta Sektörü ve Sermaye PiyasasıEkrem ÇANAKÇI1989
4-7Holdingler Ve Konsolide Mali TablolarOsman YÖNDER1989
4-8Bilgi İşlem Teknolojisinin Muhasebe ve Denetimi Uygulamalarına EtkisiTekin ÜNAL1989
4-9Sermaye Piyasası ve Genelde Türk Ekonomisine Etkileri Açısından Yabancıların Menkul Kıymet Alım - Satım FaaliyetleriMelda DODA1989
3-1Sermaye Piyasasının Gelişmesinde Mali Aracılık Faaliyetlerinin RolüGüven SAK1987
3-2AET'da Muhasebe ve Denetimi Uygulamalarının Uyumlaştırılması Çalışmalarıİnci ZAMANTI1987
3-3Türkiye Sanayi Kesiminin Son 15 Yılda Banka Kesimince Finansmanında Gözlenebilen Değişimler ve Bu Değişimlerin Sermaye Piyasasına EtkileriCemal KÜÇÜKSÖZEN1987
3-4Firmalar İçin Alternatif Finans Kaynaklarının DeğerlendirilmesiFeryal KAPLAN1987
3-5Türkiye'de Bağımsız Dış denetim Kuruluşları; Gerekli Örgütlenme ve Çalışma esasları, Deneyim ve Raporlama StandartlarıE. Nevzat ÖZTANGUT1987
2-1KİT'lerin Özelleştirilmesi, Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına EtkileriBerra ALTINTAŞ1986
2-2Hisse Senedi Fiyatlandırması ve Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Üzerine Bir DenemeHayal ÜNVAN1986
2-3Özel Finans KurumlarıNurhan ERKAN1986
2-4Menkul Kıymet Piyasalarının Uluslararasılaşması Yönündeki GelişmelerNeşe YET1986
2-5Türk Mali Sisteminde İkincil Piyasanın Yeri ve Bu Piyasada Menkul Kıymetler Borsasının Konumu: Bu Piyasada Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş, Banka ve Komisyoncuların Sermaye ve Yönetim Yapıları İle Piyasada Menkul Kıymetler Alım Satım Konusu Olan Şirketlerle Dolaylı Dolaysız İlişkileriİbrahim HASELÇİN1987
2-6Türk Ve Dünya Mevzuatında LeasingNalan ERKARAKAŞ1987
2-7SPK Siciline Kayıtlı Şirketlerin Birbirleriyle Olan İştirak İlişkileri Yönünden Gruplandırılması, Grup Şirketlerin Sermaye Yönetim ve Denetim Yapılarının Sermaye Piyasası ve denetimi Yönünden Temel ÖzellikleriHalil DOĞRU1987
2-8Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Kore ve Türk Hukukunda Yatırım Fonları ve Para Piyasası Fonlarının OlabilirliğiSelim SOYDEMİR1986
2-9BirleşmelerEkrem ALTAN1986
2-10İç Kaynaklardan Sermaye ArtırımıFerudun ANDAŞ1987
2-11İkinci El Piyasalar ve İkinci El Tahvil Piyasalarının Yeniden DüzenlenmesiAbdullah AKYÜZ1989
1-1Sermaye Piyasasında Kamusal Denetimin Amaçları ve Bu Amaçlara Yönelik Mevcut ve Hukuki Düzenlemelerİbrahim KURBAN1986
1-2Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Şirketler Nezdinde Yapılan Denetimlerde Sınırlar, Amaçlar ve Uygulanabilecek TekniklerAtilla ZAİMOĞLU1986
1-3Menkul Kıymetler Borsalarında Otokontrol Mekanizmaları ve Kamusal Denetimin NiteliğiCemal ÖZTÜRK1986
1-4Yabancı Sermaye Piyasalarının Denetiminde Bağımsız Dış Denetim Uygulamalarının Örgütlenmesi, Önemi ve EtkinliğiZafer KAYMAKÇI1986
-Aracılık Faaliyetleri ve Aracılık Sözleşmesinin Hukuki NiteliğiÇağlar MANAVGAT1989
-Sermaye Piyasası Araçlarında Sahtecilik SuçlarıHülya KEMAHLI1988
-Halka Açık Anonim Şirketlerde Küçük Pay Sahibinin (Yatırımcının) KorunmasıAynur KONURALP1988


Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan uzmanlık yeterlik tezleridir. Tezlerde öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan yeterlik etütlerine Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Yeterlik etütlerinden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Yeterlik Etütleri, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu