SPK Yayın Listesi (Kitaplar)
Printer Friendly

Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları ücretsizdir. Kitapları edinmek isteyenler;
0.312.292 90 00, 0.312.292 90 01 veya 0.312.292 90 02 numaralı faksa, Araştırma Dairesi Başkanlığı'na hitaben yazacakları dilekçede,
  • istedikleri kitapların yayın numaralarını,
  • yazar adını ve
  • kitap adını
belirtip,
  • isim,
  • adres,
  • telefon ve
  • varsa e-posta adresi
bilgilerini de ekleyerek gönderdiklerinde, kitaplar alıcı ödemeli olarak kargo ile yollanacaktır. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. İmzasız dilekçeler dikkate alınmayacaktır. (*) işaretli olan kitapların baskısı tükenmiştir

Yayın NoYayın AdıYazar 
1Sermaye Piyasası Mevzuatı (Mevzuatın tamamı internet sitemizde yayınlanmaktadır.)-(*)
2Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30-July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985)-(*)
3İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara, 10-11 Mayıs, 1985 (Basım Yılı: 1985)-(*)
4Sermaye Piyasası Analizleri, (Basım Yılı: 1986)A. Gültekin KARAŞİN(*)
5Semaye Piyasası Hukuku, (Basım Yılı: 1986)Vural GÜNAL(*)
6Türk Sermaye Piyasasında Son Gelişmeler, Çeşme, İzmir, 30 Haziran-5 Temmuz 1985 (Basım Yılı: 1986)-(*)
7Inflation and Capital Markets, Bolu, 4-8 August 1986 (Basım Yılı: 1986)-(*)
8Kamu İktisadi teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına Etkileri, (Basım Yılı: 1988)M. Berra ALTINTAŞ(*)
9/1Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-1 (Basım Yılı: 1988)-(*)
9/2Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-1 (Basım Yılı: 1988)-(*)
9/3Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-3 (Basım Yılı: 1988)-(*)
10The Interrelation Between Money and Capital Markets, Uludağ, Bursa, August 16-21,1987 (Basım Yılı: 1988)-(*)
11Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli ve Türkiye Üzerine Bir Deeneme1978-1986, (Basım Yılı: 1989)Hayal UNVAN(*)
12The Role, Regulation and Operation of Investment Companies, Ankara 20-24 June 1988. (Basım Yılı: 1989)-(*)
13/1Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-I, (Basım Yılı 1990)-(*)
14Current Issues in Turkish Capital Markets, Antalya, 3-8 September, 1989 (Basım Yılı: 1990)-(*)
15Şirketler Kesiminin Finansman Eğilimleri Anketi Sonuçları; (Basım Yılı: 1991, 2. Baskı, 1995)-(*)
16Sermaye Piyasalarında Kamu Otoritesi ve Yatırımcının Korunması; SPK Uluslararası Semineri, 31 Ekim-2 Kasım 1990; (Basım Yılı: 1991)-(*)
17Türkiye'de Kaynak Aktarım Sürecinde Sermaye Piyasalarının Rolü : 1980 Sonrası Dönemin Bir Değerlendirmesi. SPK Araştırma Dairesi. (Basım Yılı: 1991)-(*)
18Aracı Kurumlar - 1994 Özet Bilançolar, Gelir Tabloları, Değerlendirilmesi (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996)-(*)
19Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 2001)Dr. Tülay ZAİMOĞLU(*)
20The Analysis of Inflation: The Case of Turkey (1948-1988) (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996)Dr. Kıvılcım METİN(*)
21Futures Piyasaları; (Basım Yılı: 1995)Dr. Ayşe Eyüboğlu AKSEL(*)
22Public Policies Towards Financial Liberalization : A General Framework and an Evaluation of the Turkish Experince in the 1980's; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996)Dr. Güven SAK(*)
23Sermaye Piyasasında Vergilendirme; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1995)Celali YILMAZ(*)
24Finance Exchange Rates and Financial Liberalization; Collected Works, (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996)Dr.Yaman AŞIKOĞLU(*)
25General Equilibrium Approach to Financial Decisions : An Econometric Analysis of Financial Structure and Behaviour in Turkey 1977-1987; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996)Dr. Özhan ÜZÜMCÜOĞLU(*)
26İşletmelerin Finansal Kararlarının Ekonometrik Modeli ve Bir Anket Çalışması; (Basım Yılı: 1995)Rüya ESER(*)
27Gelişen Hisse Senedi Piyasaları ve Türkiye; (Basım Yılı: 1996)Murat DOĞU(*)
28Borçlanarak Gerçekleştirilen Şirket Satınalmaları; (Basım Yılı: 1996)Yasemin ZEYBEK(*)
29Denetim Etkinliğinin Artırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma; (Basım Yılı: 1996)Dr. Seval KARDEŞ(*)
30Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi; (Basım yılı: 1996)Dr. Güler ARAS(*)
31Muhasebe Kârları ile Hisse Senedi Verimleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Etki Eden Faktörler, İMKB'de Deneysel Bir Analiz; (Basım Yılı: 1996)Dr. Gökhan ÖZER(*)
32Teknik Analiz ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası; (Basım Yılı: 1996)Ferhat ÖZÇAM(*)
33Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerini Kullanarak Portföy Yönetimi; (Basım Yılı: 1996)Yakup ERGİNCAN(*)
34Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları, ABD ile Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi; (Basım Yılı: 1996)Barbaros YALÇINER(*)
35Finansal Yönetim; (Basım Yılı: 1996)Robert W. KOLB, Ricardo J. RODRIGUEZ, Adam E. CARLIN. (Çeviren: Ali İhsan KARACAN)(*)
36Finansal Yönetim Yardımcı Kitaplar I, Sorular-Problem ve Çözümler; (Basım Yılı: 1996)Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodriguez, Adam E. Carlin; (Çeviren: Ali İhsan KARACAN)(*)
37Risk Sermayesi Finansman Modeli; (Basım yılı: 1996, İkinci baskı: 2000)Kürşat TUNCEL(*)
38An Econometric Approach to the Analysis of the Monetary Sector and Balance of Payments Problems in Turkey; (Basım Yılı: 1996)Dr. İrfan CİVCİR(*)
39An Examination of an Emerging Stock Exchange : The Case of Turkish Stock Market; (Basım Yılı: 1996)Dr. Ayşe YÜCE(*)
40Türk Bankacılık Sistemi Piyasa Yapısı, 1991-1994; (Basım Yılı: 1996)İbrahim AYDINLI(*)
41Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali; (Basım Yılı: 1996)Korkut ÖZKORKUT(*)
42Avrupa Birliğinde Sigorta Denetim Hukuku ve Türk Sigorta Denetim Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme; (Basım Yılı: 1996)Servet TAŞDELEN(*)
43Sermaye Piyasası Araçları Yoluyla Gayrimenkul Finansmanı; (Basım Yılı: 1996)Murat Bahadır TEKER 
44Menkul Kıymetleştirme : ABD Uygulaması ve Bankacılık Sektörüne Etkileri; (Basım Yılı: 1996)Saadet TANTAN(*)
45Aracı Kurumlar 1995 : Özet Bilgiler Bilonçolar Gelir Tabloları; (Basım Yılı: 1996)-(*)
46Yatırım Ortaklıkları 1995; (Basım Yılı: 1996)Ekrem ÇANAKÇI(*)
47Emeklilik Fonları, Sermaye Piyasasına Kaynak Aktarımı, Türkiye Üzerine Değerlendirmeler; (Basım Yılı: 1996)Elif BUZLUPINAR(*)
48Türk Bankacılık Sisteminde Gelir-Gider Analizi; (Basım Yılı: 1996)Orhan EMİRDAĞ, Tuncay ARTUN, Ali İhsan KARACAN(*)
49OECD Ülkelerinde Menkul Kıymetler Piyasaları : Organizasyon ve Düzenlemeler; (Basım Yılı: 1996)Elif BUZLUPINAR, Murat DOĞU, Bahadır TEKER, Yasemin SANCAR(*)
50Özellikle Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri; (Basım Yılı: 1996, 3. Baskı: 2002)Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU(*)
51İpotek Kredileri ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Türk Konut Finansman Sorununun Çözümünde Bir Model Önerisi; (Basım Yılı: 1996), İkinci Baskı: Modern Konut Finansmanı; (Basım Yılı: 2000)Dr. Ali ALP(*)
52Investment Analysis Practices in Turkey USA and UK; (Basım Yılı: 1996)Ümit ÖZDEN(*)
53Comparable Approach to "The Theory of Efficient Markets" A Modified Capital Asset Pricing Model for Maritime Firms; (Basım Yılı: 1996)Dr. Oral ERDOĞAN(*)
54İsmail TÜRK'e Armağan; (Basım Yılı: 1997)-(*)
55Tatil-i Eşgal Kanunu 1909, Belgeler-Yorumlar; (Basım Yılı: 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
56Yaman AŞIKOĞLU'na Armağan; (Basım Yılı: 1997)-(*)
57Tarımda Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü; (Basım Yılı: 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
58İktisat Tarihi Yazıları; (Basım Yılı: 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
59Türkiye İktisat Kongresi; (Basım Yılı: 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
60Menkul Kıymetler Piyasalarında Sistemik Riskler; (Basım Yılı: 1997)Çeviren: Nurhan ERKAN(*)
61Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve İMKB Üzerine Bir Deneme; (Basım Yılı: 1997)Dr. Tahsin ÖZMEN(*)
62The Terms of Trade Real Exchange Rates and Economic Fluctuations Within a Modern Business Cycle Framework; (Basım Yılı: 1997)Ahmet N. KIPICI(*)
63Para Politikasının Zaman Tutarsızlığı ve Güvenilirlik Problemi; (Basım Yılı: 1997)Dr. Funda ERDOĞAN(*)
64Aleni Pay Alım Teklifi (Tender Offer-Takeover Bid); (Basım Yılı: 1997)Dr. Çağlar MANAVGAT(*)
65Rüçhan Hakkının Kantitatif Modeller ile Fiyatlandırılması; (Basım Yılı: 1997)Dr. Fulya ERGEÇ(*)
66Sermaye Üzerine Büyük Düşünceler; (Basım Yılı: 1997)Peter L. BERNSTEIN, (Çeviren Sinan GÜRTUNCA)(*)
67Yeni Klasik Makroekonomik Modelin Politika Etkisizliği Hipotezi, Literatür ve Türkiye Örneği; (Basım Yılı: 1997)Doç. Dr. Rahmi YAMAK(*)
68Muhasebe Eğitimi Kalitesinin Meslek İmajına Etkisi; (Basım Yılı: 1997)Yrd. Doç. Dr. Yavuz ILGAZ 
69Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri; (Basım Yılı: 1997)Sedat YETİM(*)
70Employee Stock Ownership Plan, Implementation Privatization Process in Turkey; (Basım Yılı: 1997)Yasemin ATASOY(*)
71Ekonomide Devlet; (Basım Yılı: 1997)Doç. Dr. Osman DEMİR(*)
72Aracı Kurumlar 1996; (Basım Yılı: 1997)-(*)
73Repo, Ters Repo ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri (I. Cilt); (Basım Yılı: 1997)Sedat YETİM(*)
74Repo, Ters Repo ve Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri (II. Cilt); (Basım Yılı: 1997)Sedat YETİM(*)
75An Analysis of the Macroeconomic Factors that Determine Stock Returns in Turkey; (Basım Yılı: 1997)Mustafa ÖZÇAM(*)
76Foreign Currency Options Market Structure, Pricing Strategies and Accountancy; (Basım Yılı: 1997)Selma KURTAY(*)
77Hisse Senedi Fiyatlarının Tesbiti ve Tesir Eden Faktörler; (Basım Yılı: 1997)Hülya KANALICI(*)
78Sokaktaki Kartal; (Basım Yılı: 1997)David A. VISE - Steve COLL, (Çeviren: F. Nil AYHAN)(*)
79Finansal Ürünlerin Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi; (Basım Yılı: 1997)Dr. Atilla UYANIK(*)
80The Emergence and Development of Management Buy-Outs and their U.K. Implications; (Basım Yılı: 1997)Erhan ENGÜR(*)
81Türkiye'de Senyoraj Gelirleri ve Kamu Açıkları; (Basım Yılı: 1997)Dr. Hakkı SOYLU(*)
821920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı Sermaye; (İkinci Baskı, 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
83The Efficient Market Hypothesis Revisited : Some Evidence from The Istanbul Stock Exchange; (Basım Yılı: 1997)Dr. Nuray KONDAK(*)
84Tüketici Finansmanı Şirketlerinin Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı; (Basım Yılı: 1997)Nihat KARADAĞ(*)
85Menkul Kıymetler ve Borsalarla İlgili Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri; (Basım Yılı: 1997)-(*)
86Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB'de İrdelenmesi - Test Edilmesi; (Basım Yılı: 1997)Dr. Murat KIYILAR(*)
87Bankacılık Hizmetlerinde AlgılananToplam Kalite Ölçümü; (Basım Yılı: 1997)Yrd. Doç. Dr. Ahmet K. ŞEKERKAYA(*)
88Risk Management Through Futures Markets in Agricultural Sector and Evaluations for Turkey; (Basım Yılı: 1997)Sevdil D. (Çolakoğlu) YILDIRIM(*)
89Establishment and Design of a Financial Futures Options Market in Turkey; (Basım Yılı: 1997)Sevdil D. (Çolakoğlu) YILDIRIM(*)
90Kara Paranın Aklanması; (Basım Yılı: 1997)Yıldırım AKAR(*)
91Türk Anlaşmalar Rehberi (1920-1973); (İkinci Baskı, 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
92Özel Kategori Paylar; (Basım Yılı: 1997)Onur Kerem GÜNEL 
93Türkiye İktisat Kongresi; (İkinci Baskı, 1997)Kemal KILIÇTAROĞLU(*)
94Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması; (Basım Yılı: 1997)Dr. Şenol BABUŞÇU(*)
95Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması, Güvence Fonlar; (Basım Yılı: 1997)Saim KILIÇ(*)
96Yüzyılın Dersi, Özgürlük ve Demokratik Devlet Üzerine İki Konuşma; (Basım Yılı: 1997)Karl POPPER, (Çeviren : Sinan GÜRTUNCA)(*)
97Trade Liberalization Under Imperfect Competition. A CGE Analysis on Turkey; (Basım Yılı: 1997)Dr. Ahmet TIKTIK(*)
98Salı Konferansları; (Basım Yılı: 1997)-(*)
99Dünya Klasındaki İşletmelerde Bir Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyetlere Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama; (Basım Yılı: 1997)Dr. H. Erdin GÜNDÜZ(*)
100Yatırım Ortaklıkları 1996; (Basım Yılı: 1997)Ekrem ÇANAKÇI(*)
101Osmanlı Sanayii (1913-1915); (Üçüncü Baskı, 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
102Openess to Change and Budgetory Controll in Turkish Banks; (Basım Yılı: 1997)Hasan Hüseyin KAPLAN 
103Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; (Basım Yılı: 1997)V. ERTAŞ - B. TEKER - K. TUNCEL(*)
104Varlık Fiyatlama Modelleri Aracılığıyla Dinamik Portföy Yönetimi; (Basım Yılı: 1997)Dr. Mustafa ÖZÇAM(*)
105Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Türkiye Uygulaması; (Basım Yılı: 1997)Kürşat TUNCEL(*)
106Türkiye'de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması, Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri; (Basım Yılı: 1997)Nurcan ÖCAL(*)
107Türkiye'de Sermaye Birikimi Sorununa Tarihsel Perspektiften Bir Bakış ve Ahmet Hamdi BAŞAR'dan Seçmeler; (Basım Yılı: 1997)Murat KORALTÜRK(*)
108Devletler Hususi Hukuku'nun Kaynakları ve Kamu Düzeni; (Basım Yılı: 1997)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN 
109Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye'de Uluslarüstü Bankacılık (Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım); (Basım Yılı: 1998)Dr. Tamer AKSOY(*)
110Financial Liberalization and the Real Economy (The Turkish Experience); (Basım Yılı: 1998)Dr. Murat A. YÜLEK(*)
111A Comparative Empirical Investigation of Asset Pricing Models; (Basım Yılı: 1998)Dr. Suat TEKER(*)
112Türkiye'de Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi; (Basım Yılı: 1998)Dr. Yıldırım B. ÖNAL(*)
113Finansal Türev Ürünlerinde Muhasebe Esasları; (Basım Yılı: 1998)Sait Y. KAYGUSUZ(*)
114Physics and Economics; (Basım Yılı: 1998)Doç. Dr. N. ÇAKIR(*)
115Ekonomik Kalkınma Tasarruf ve Sermaye Piyasası İlişkileri; Türkiye Örneği; (Basım Yılı: 1998)Dr. Nihal KARGI(*)
116Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hürriyeti; (Basım Yılı: 1998)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN 
117External Debt And Empirical Models for Country Risk Assessment; (Basım Yılı: 1998)Timur Han GÜR(*)
118Şirketlerin Halka Açılması ve Bir Uygulama; (Basım Yılı: 1998)Dr. İ. Özlem KOÇ(*)
11915. Yıl Sempozyumu; (Basım Yılı: 1998)-(*)
120Milletlerarası Hukuk Yazıları; (Basım Yılı: 1998)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN(*)
121ABD Finans Sistemi İçinde Aracı Kurumlar; (Basım Yılı: 1998)Serdar ÇITAK(*)
122Türkiye'de Finansal Fon Akımları (1982-1993); (Basım Yılı: 1998)Selim SOYDEMİR(*)
123Financial Policy in a Repressed Economy; (Basım Yılı: 1998)Murat A. YÜLEK 
124Finans Teorisinin Temel Makaleleri; (Basım yılı: 1998)-(*)
125Trans Municipal Law; (Basım Yılı: 1998)Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN 
126Şirketler Kesiminin Finansman Eğilimleri Anketi Sonuçları 1996; (Basım Yılı: 1998)Nurhan ERKAN - Bahşayiş TEMİR 
127Financial Innovation in Turkish Banking; (Basım Yılı: 1998)Emin AKÇAOĞLU(*)
128Price Performance of Initial Public Offerings in Turkey; (Basım Yılı: 1999)Dr. Bengi ÖZER 
129Macroeconomic Asymmetries and Policy Interdepence Between Europe and The United States; (Basım Yılı: 1999)Doç. Dr. Yaman AŞIKOĞLU 
130Derecelendirme Sürecinde Ekonometrik Bir Değerlendirme; (Basım Yılı: 1999)Dr. Özer ÖZDİNÇ(*)
131Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması : Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Değerlendirilmesi; (Basım Yılı: 1999)Cemal KÜÇÜKSÖZEN(*)
132İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma; (Basım Yılı: 2000)Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY(*)
133Hanehalkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri Anketi Sonuçları, 1996; (Basım Yılı: 2000)Rüya ESER 
134Aracı Kurumların Mali Yapılarını Güçlendirmeye Yönelik Bir Yöntem: Sermaye Yeterliliği; (Basım Yılı: 2001)Dilek TÜRKER ULUDAĞ 
135Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme; (Basım Yılı: 2001)Hamdi BAĞCI(*)
136Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: A'dan Z'ye; (Basım Yılı: 2001)A. Ender ÇOLAK - Aşkın ALICI 
137Intermediation in Capital Markets. A Comparative Study: Turkey and USA; (Basım Yılı: 2001)Şeref KALAYCI 
138Görev Zararı Kavramı ve Türkiye'de 1980 Sonrası Görev Zararı Doğurucu Faaliyetlerin İncelenmesi ve Analizi; (Basım Yılı:2002)Eren ÇAŞKURLU(*)
139Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilitenin Modellenmesi: İMKB İçin Bir Deneme; (Basım Yılı: 2002)Erk HACIHASANOĞLU(*)
140Türkiye'de Sermaye Piyasası'nın Mali Sistem İçindeki Yeri, Sorunları ve Geleceği; (Basım Yılı: 2002)Mehmet Baha KARAN-Ali Argun KARACABEY(*)
141The Financial Analysis of Mergers; (Basım Yılı: 2003)Doç. Dr. Alövsat MÜSLÜMOV(*)
142Aylık Konferanslar; (Basım Yılı: 2003)-(*)
143Süre Temelli Portföyler ve İMKB'nda Uygulanabilirliği; (Basım Yılı: 2003)Serpil Altınırmak GÖKBEL(*)
144The Portfolio Selection Problem Under Capital Market Integration of European & Emerging Capital Markets: An Empirical Analysis; (Basım Yılı: 2003)Murad KAYACAN-S. Ozan TÜZÜNALPER(*)
145Yeterlik Etüdleri (15. Dönem); (Basım Yılı: 2004) I. CiltA. ERKUMAY, B. ACIR, E. ÖZŞÖLEN, K. DAĞLI, M. HAHOLU(*)
145Yeterlik Etüdleri (15. Dönem); (Basım Yılı: 2004) II. CiltN. AKARKARASU, N. UÇAK, O KAMAN, Y. Ö. OKAT, Y. SÖNMEZ(*)
146Bankaların Halka Açılması ve Banka Yatırımcılarının Korunması; (Basım Yılı: 2004)Zafer SAYAR(*)
147Cumhuriyet'in 80. Yılına Armağan; (Basım Yılı: 2004) I. CiltE. ADA, F. AKGÜN, B. ARTUNÇ, M. AYYILDIZ, D. BALİOĞLU, A. BAŞARAN, E. S. DEMİRKAN(*)
147Cumhuriyet'in 80. Yılına Armağan; (Basım Yılı: 2004) II. CiltA. KAYA, Y. KAYA, B. ORUÇ, A. ÖZDOĞAN, M. ÜNAL, S. ÜSTÜNDAĞ, B.Y. YILDIRIM,(*)
148Yeterlik Etütleri (16. Dönem); (Basım Yılı: 2004) I. CiltA. İ. GÜNGÖR, E. USCA, G. ÇİFTÇİ, G. AĞAOĞLU, H. TURGAY, M. ÇETİN, N. BODEN 
148Yeterlik Etütleri (16. Dönem); (Basım Yılı: 2004) II. CiltÖ. ERASLAN, S. GÜNDÜZ, S. OLCA, S. DİNÇSOY, T. SARAÇ, U. YAYLAÖNÜ 
149Borsalarda İşlem Gören Hisse Senetlerinin İşlem Sıralarının Kapatılması Uygulaması; (Basım Yılı: 2004)Ali KIRALİ(*)
150Aracı Kuruluşlar İle Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi; (Basım Yılı: 2004)Ayça ÖZER(*)
151Spot Menkul Kıymet Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri ve Karşılaşılan Riskler; (Basım Yılı: 2004)Demet AKMAZ(*)
152Kredi Riski ve Türev Araçlar Kullanılarak Aktarımı; (Basım: Yılı 2004)Dilek KAVLAK(*)
153Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye'de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler; (Basım Yılı: 2004)Eser GÜNGÖR(*)
154Operasyonel Risk ve Yönetimi; (Basım Yılı: 2004)Evrim CAN(*)
155Şirketlerin Karşılaştıkları Kur Riski ve Kur Riskinin Yönetilmesi; (Basım Yılı: 2004)Eyüp KADIOĞLU(*)
156Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri; (Basım Yılı: 2004)Eyüp YILMAZ(*)
157Davranışçı Finans; (Basım Yılı: 2004)Faruk BOSTANCI(*)
158İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı; Feridun ANDAŞ, (Basım Yılı: 2004)Faruk BOSTANCI(*)
159Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere İlişkin Sorumluluğu; (Basım Yılı: 2004)Gülfer ÖZŞAHİN(*)
160İskontocu Aracı Kurumlar ve Ülkemizde Uygulanabilirliği; (Basım Yılı: 2004)İ.Başak KARAKOÇ(*)
161Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Halka Açılma Olanakları; (Basım Yılı: 2004)İ.Ethem SANCAK(*)
162Borsalarda Açılış Sistemleri; (Basım Yılı: 2004)İlker Mahmut KALIN(*)
163Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki Niteliği; (Basım Yılı: 2004)Kerem ÖZŞAHİN(*)
164Kurumsal Yönetim; (Basım Yılı: 2004)Kübra ŞEHİRLİ(*)
165Şirketlerin Mali Güçlük İçinde Bulunmaları, Erken Uyarı Sinyalleri, Mali Güçlük ve İflas Risklerinin Ekonometrik Olarak Tahmin Edilebilirliğinin İMKB Sanayi Şirketleri Mali Tablolarıyla Test Edilmesi- Çok Boyutlu Bir Model Çalışması; (Basım Yılı: 2004)Kürşat YILMAZ(*)
166ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD'de Yürürlüğe Giren 2002 Tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu'nun Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi; (Basım Yılı: 2004)Levent ÖZKUL(*)
167Halka Açık Anonim Ortaklıkların Grup Şirketlerinin Borçları İçin Teminat Vermeleri; (Basım Yılı: 2004)Mustafa ÇAĞATAY(*)
168Borsada İşlem Gören Fonlar; (Basım Yılı: 2004)Nalan ŞAHİN(*)
169Türk Sermaye Piyasasında İhraççılar ve Yaratılan Kaynaklar; (Basım Yılı: 2004)Niyazi TELÇEKEN(*)
170Avrupa Birliği Dönemecinde Türk Bankalarının Sermaye Piyasasındaki Durumu ve Evrensel Bankacılığın Türk Sermaye Piyasalarında Uygulanması; (Basım Yılı: 2004)Özge KAHRAMAN(*)
171Piyasa Riskinin Tespitinde Kullanılan Riskteki Değer Yönetimi; (Basım Yılı: 2004)Özge UYSAL(*)
172Öz Düzenleyici Kuruluşlar ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Öz Düzenleyici Kuruluşların Rolü-Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği İçin Bir Örnek Statü; (Basım Yılı: 2004)Süleyman ERATALAY(*)
173Sermaye Piyasası Suçlarının Araştırılması ve Tespitinde Uluslararası İşbirliği; (Basım Yılı: 2004)Şenda SAATÇİ(*)
174Elektronik Finansın Gelişimi Karşısında Aracı Kuruluşlar; (Basım Yılı: 2004)Tevfik KINIK(*)
175Kayda Alma Muafiyeti Uygulamaları (Türkiye'de Uygulanabilirlikleri ve Sermaye Piyasasının Olası Etkileri); (Basım Yılı: 2004)Volkan BAYRAM(*)
176Portföy Performansının Ölçülmesi ve Sunulması; (Basım Yılı: 2004)Yener COŞKUN(*)
177Avrupa Birliği Üzerine Yazılar; (Basım Yılı: 2004, İkinci Baskı: 2006)T. BERKSOY, A. K. IŞIK, Ö. F. BATIREL, D. CANSIZLAR, M. DARTAN, H. KALABALIK, R. KARLUK, O. KAYMAKÇI, M. MERİÇ, A. MUTLU, Ç. NAS, Z. PARLAK, M. AYKAÇ, M. SAĞLAM, S. SEZGİN, Ö. TONUS, T. TOSUNOĞLU (İkinci Baskı) 
178Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegrasyon-Geleneksel Finans Sempozyumu-2004 (Basım yılı: 2005), I. Cilt(Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyum`da sunulan tebliğler)(*)
178Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegrasyon-Geleneksel Finans Sempozyumu-2004 (Basım yılı: 2005), II. Cilt(Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tarafından düzenlenen Sempozyum`da sunulan tebliğler)(*)
179Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarında İskonto; (Basım Yılı: 2005)Dr. Sinan OKUMUŞ 
180İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu; (Basım Yılı: 2005)Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 
181Faiz Riski Yönetimi ve Türkiye Uygulaması; (Basım Yılı: 2005)Dr. Engin KURUN 
182Türk Sermaye Piyasası'nda Kurumsal Çeşitlendirme ve Firma Performansı; (Basım Yılı: 2005)Yrd. Doç. Dr. Halit GÖNENÇ - Dr. Ece Ceylan KARADAĞLI 
183Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerina Ampirik Bir Çalışma; (Basım Yılı: 2005)Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 
184Katma Değer Yaratmaya Dayalı Finansal Performans Ölçütü Olarak EVA (Economic Value Added): İMKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama; (Basım Yılı: 2005)Dr. Hatice KARA 
185Performance of Direct Foreign Investments in Turkey; (Basım Yılı: 2005)Dr. Abdülmecit KARATAŞ 
186Finansal Krizlerin Anatomisi, Modern Kriz Teorileri Işığında Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye; (Basım Yılı: 2005)Yrd. Doç. Dr. Nedret DEMİRCİ 
187Para Krizlerine Ampirik Bir Yaklaşım; (Basım Yılı: 2005)Dr. İsmail ÇEVİŞ 
188A-Tipi Karma Yatırım Fonlarının Stil Analizi ve Peformans Değerlendirmesi; (Basım Yılı: 2005)Dr. Fazıl GÖKGÖZ 
189Finansal Liberalizasyon Politikaları ve Kriz İlişkisi (1990 Sonrası Asya ve Türkiye Örneği); (Basım Yılı: 2006)Dr. H. Gül ÖZER 
190Riske Maruz Değer (VaR) ve Portföy Optimizasyonu; (Basım Yılı: 2006)Dr. Elif GÖKGÖZ 
191Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi: Krizin Finans Sektörünün Verimliliğine ve Etkinliğine Etkileri; (Basım Yılı: 2006)Yrd. Doç. Dr. Eyup BASTI 
192Avrupa Para Birliği Ve Türkiye'nin Borç Yönetimi Politikası Üzerine; (Basım Yılı: 2006)Betül KALAY KAYA 
193Kurallar, Kurumlar ve Düzen; (Basım Yılı: 2006)C. C. AKTAN, T. VURAL, M. AYDIN, Ö. DEMİR, İ. SANVER, R. SANVER, V. TECİM(*)
194Kurumsal İktisat; (Basım Yılı: 2006)C. C. AKTAN, T. VURAL, D. DEMİRBAŞ, F. OĞUZ, D. DİLEYİCİ, A. ÖZEN, İ. Y. VURAL, H. KARAKAYALI, H. YANIKKAYA(*)
195Kurumsal Kültür; (Basım Yılı: 2006)C. C. AKTAN, H. TUTAR, İ. BAKAN, T. BÜYÜKBEŞE, A. OKAY, S. PLAT, F. Ç. ALTINTAŞ, M. ÖZDEVECİOĞLU, R. S. TABAK, D. BÖRÜ(*)
196Kurumsal Şirket Yönetimi; (Basım Yılı: 2006)C. C. AKTAN, D. CANSIZLAR, A. M. ÇOLPAN, G. M. DARMAN, M. KAYACAN, V. KULA, B. YURTOĞLU, Ş. SAYGILI, Y. IŞIK(*)
197Kurumsal Devlet Yönetimi; (Basım Yılı: 2006)C. C. AKTAN, H. ÇOBAN, N. K. ÖZTÜRK, S. AĞCAKAYA, D. DİLEYİCİ, P. KUZEY, E. GÜNDOĞAN(*)
198Vergi Rekabeti; (Basım Yılı: 2006)Dr. İsmail ENGİN 
199Kurumsal Yatırımcılar, Finansal Piyasalara Etkileri ve Türkiye Örneği; (Basım Yılı: 2006)Dr. Ayhan ALGÜNER 
200Firma Finansmanında Hisse Senedi Piyasalarının Rolü: Türkiye Örneği; (Basım Yılı: 2006)Serpil YAŞAR 
201İşletme-Doğal Çevre İlişkilerinin Mali Tablolar Aracılığıyla Raporlanması ve Denetimi; (Basım Yılı: 2006)Yrd. Doç. Dr. Uğur KAYA 
202İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı ve İşlevleri Üzerine Bir Araştırma; (Basım Yılı: 2006)Dr. Burak KOÇER 
203Value Stocks Vs. Growth Stocks; (Basım Yılı: 2007)Dilek TÜRKER ULUDAĞ 
204Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan; (Basım Yılı: 2007) I. CiltS. AKBULAK, Y. ATASOY, M. AYYILDIZ, S. BAŞ, E. ÇANAKÇI, B. FIRATOĞLU, H. HAS, A.S. KOYUNCUGİL, Doç. Dr. N. ÖZGÜLBAŞ 
204Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan; (Basım Yılı: 2007) II. CiltS. KURTAY, Dr. C. KÜÇÜKSÖZEN, A.S. ÖNEN, Y.Ö. OKAT, B. ÖZÜTÜRK, B. PİRGAİP, Prof. Dr. H. SARIASLAN, Dr. S. SOYDEMİR, B. YALÇINER 
205Self Discipline in Financial Institutions; (Basım Yılı: 2007)Yener COŞKUN 
206Entelektüel Sermayenin Firma değerine Etkisi ve İMKB'de Sektörel Uygulamalar; (Basım Yılı: 2007)Dr. İsmet DEMİRKOL 
207Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin Entegrasyonu; (Basım Yılı: 2007)Tuncay YILDIRAN 
208Finansal Başarısızlık Tahminlerinde Matematiksel Model Uygulamaları; (Basım Yılı: 2007)Dr. Burcu DİKMEN 
209Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi; (Basım Yılı: 2008)Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN