Derecelendirme Faaliyetiyle Yetkili Kuruluşlar

Kurulumuzun Seri: VIII, No: 51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" 12/07/2007 tarih ve 26580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca, derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Tebliğ'de kredi derecelendirmesi "ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının risk durumları ve ödeyebilirliklerinin, veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin, derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti"; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi ise, "ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti" olarak tanımlanmıştır.

Bu Tebliğin yayımından önce Türkiye'de kurulan ve Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşu (Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) ile Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının (Standards and Poor's Corp., Moody's Investor Service Inc. ve Fitch Ratings Ltd.) kredi derecelendirme faaliyetine yönelik yetkileri devam edecektir. Ancak, Türkiye'de kurulan ve Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşunun Tebliğin yayımını takip eden 2 yıl içinde faaliyetlerini ve organizasyon yapısını bu Tebliğe uygun hale getirmesi gerekmektedir.

 Türkiye'de Kurulan ve SPK Tarafından Yetkilendirilen Derecelendirme KuruluşlarıTürkiye'de Derecelendirme Faaliyetinde Bulunması Kurulca Kabul Edilen Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları
Kredi Derecelendirmesi

1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (1)

2- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (2)
(http://www.jcravrasyarating.com/)

3- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (3)
(http://www.saharating.com/)

4- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (4)
(http://www.kobirate.com.tr/)

5- TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (5)
(http://www.turkrating.com/)
 

1- Standards and Poor's Corp. (http://www.standardandpoors.com/)

2- Moody's Investor Service Inc. (http://www.moodys.com/)

3- Fitch Ratings Ltd. (http://www.fitchratings.com/)
 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi1- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (3)
(http://www.saharating.com/)

2- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (4)
(http://www.kobirate.com.tr/)

3- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (2)
(http://www.jcravrasyarating.com/)
 
1- ISS Corporate Services Inc. (7)(http://www.isscorporateservices.com)

(1) Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Adres: İş Kuleleri Kule 2 Kat:4 34330 4.Levent / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 279 10 65; Faks: 0 (212) 279 05 46

(2) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Adres: 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 34360 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 56 73 - 74 - 79 / 0 (212) 224 02 83; Fax: 0 (212) 352 56 75

(3) Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Adres: Hacı Mansur Sok. Konak Apt. No:3/1 Nişantaşı 34363 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 291 97 91; Faks: 0 (212) 291 97 92

(4) Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Adres: Bağdat Cad. Sarı Köşk Apt. No:103 Kat:2 Daire:6 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0 (216) 330 56 20; Faks: 0 (216) 330 56 17

(5) TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad. No: 159/4 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 272 01 44 (pbx); Faks: 0 (212) 211 34 56

(6) ISS Corporate Services Inc.
Adres: Ninth Floor Ten Bishops Square Spitalfields London E1 6EG, U.K.
Tel:  +44 (0)20.7618.2291 Fax:  +44 (0)20.7063.5601

  

  

 

Geri Bildirim