Mevzuat Duyuruları
Printer Friendly

BaşlıkDuyuru TarihiGösterKaydet
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 07.09.2016
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 23.06.2016
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile İlgili Yapılan Düzenleme Hakkında Basın Duyurusu 14.01.2016
Borçlanma Araçları Tebliği'nde ve Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları 27.11.2015
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 27.11.2015
SPK Tebliğ Çevirileri 18.09.2015
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.05.2015
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Duyuru 20.03.2015
Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015
Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 22.01.2015
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 12.11.2014
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe İlişkin Duyuru 07.08.2014
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Duyuru 07.08.2014
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ Taslakları Hakkında Duyuru 11.04.2014
Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014
Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Basın Duyurusu 23.01.2014
Pay Alım Teklifi Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014
Kar Payı Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 21.01.2014
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 09.01.2014
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 03.01.2014
Geri Alınan Paylar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 03.01.2014
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 03.01.2014
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 02.01.2014
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 02.01.2014
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği 31.12.2013
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ 31.12.2013
Birleşme ve Bölünme Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 28.12.2013
Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 27.12.2013
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 25.12.2013
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği 24.12.2013
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 24.12.2013
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 17.12.2013
Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) 17.12.2013
Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 12.12.2013
Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri ve Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri Tebliğ Taslakları 15.11.2013
Özel Fon Yönetmeliğine İlişkin Basın Duyurusu 09.11.2013
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.10.2013
Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 10.09.2013
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 29.08.2013
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler 29.08.2013
II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 12.07.2013
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu 11.07.2013
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.07.2013
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Basın Duyurusu 05.07.2013
Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ve Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 02.07.2013
II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" 28.06.2013
Seri: X, No: 28 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 28.06.2013
II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 14.06.2013
Borçlanma Araçları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013
Kira Sertifikaları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu 25.04.2013
Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu 08.03.2013
Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.02.2013
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.12.2012
Yatırım Fonlarına İlikin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir. 24.11.2012
Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 14.05.2012
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No:33), 12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 14.05.2012
Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı için Son Gün 30 Mart 28.03.2012
Seri:VII, No:43 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 21.03.2012
Seri:V, No:130 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği" 13.03.2012
Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Hakkında Duyuru 09.03.2012
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik Tereddüt Oluşturan Hususlar Hakkında Basın Duyurusu 11.02.2012
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 11.02.2012
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 31.01.2012
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.01.2012
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 30.12.2011
Seri: I, No: 44 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.11.2011
İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.11.2011
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.11.2011