Başlık Duyuru Tarihi
Sermaye Piyasası Mevzuatı 14 Mart 2019 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 14.03.2019   [yeni]
Türkiye Varlık Fonu Tarafından İhraç Edilecek Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Yatırım Fonlarına İlişkin Yoğunlaşma ve İhraççı Sınırlamalarından Muaf Tutulmasına İlişkin Açıklama 12.03.2019   [yeni]
Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri tamamlandı 13.02.2019  
Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 25.01.2019  
Kurul Ücretleri Hesap Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında 24.01.2019  
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Hakkında Duyuru 11.01.2019  
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı 03.01.2019  
Kamuoyuna Duyuru 20.12.2018  
III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.12.2018  
Üniversite öğrencilerine yönelik SPK Eğitim Seminerleri için başvurular e-Devlet üzerinden başlamıştır. 10.12.2018  
II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.11.2018  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 16.11.2018  
Kurulumuzun Yeni Düzenlemeleri Hakkında Duyuru 13.11.2018  
II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" nde değişiklik yapılması hakkında 09.11.2018  
Kooperatif ve kooperatif birliklerinin paylarının çoğunluğuna veya yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların Kurula yapacakları başvuruda kullanılacak başvuru formu yayınlanmıştır 04.10.2018  
Veri Depoculuğu ve Tezgahüstü Türev İşlemlerin Raporlanması 27.08.2018  
Basın Açıklaması 15.08.2018  
Basın Açıklaması 13.08.2018  
Kurul Karar Organı’nın 15.07.2018 tarihli kararı 15.07.2018  
Kurul Karar Organı'nın 13.07.2018 tarihli kararı 13.07.2018  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” Konulu Proje Çalışması 12.06.2018  
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavının Sonuçları 22.03.2018  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 19.02.2018  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasının Geliştirilmesine Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İşbirliği ile Yürütülen Proje Çalışması 15.01.2018  
Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) Hakkında Duyuru 05.01.2018  
Dr. Vahdettin ERTAŞ görev süresinin dolması nedeni ile görevinden ayrılmıştır. 02.01.2018  
Kurul Ücretleri Hesap Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında 02.01.2018  
Pay Satışı Hakkında Duyuru 15.12.2017  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın 14 Kasım 2017 Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresindeki konuşması 14.11.2017  
Tüm Lisans Türlerinde Elektronik Ortamda Lisanslama Sınavları (e-LS) Yapılmaya Başlanmıştır 13.11.2017  
6'ncı İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul’da yapıldı. 01.11.2017  
Kamuoyunun Dikkatine 21.10.2017  
II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 11 ve 12. Maddelerine İlişkin Duyuru 08.09.2017  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın 9 Haziran 2017 TSPB Genel Kurulu Konuşma Metni 09.06.2017  
Elektronik Lisanslama Sınavlarında (e-LS) İkinci Aşamaya İlişkin Duyuru 25.05.2017  
Basın Açıklaması 24.05.2017  
Basın Duyurusu 13.04.2017  
Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı 05.04.2017  
Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 05.04.2017  
Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Açıklama 31.03.2017  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Gayrimenkul Sertifikası Paneli Açılış Konuşması 28.03.2017  
Sermaye Piyasasının Yeni Ürünü Gayrimenkul Sertifikaları Hakkında Panel 23.03.2017  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısında Yaptığı Konuşma 08.03.2017  
II-15.1a sayılı ve VII-128.6a sayılı Tebliğler Hakkında 10.02.2017  
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 10.02.2017  
Kurul Karar Organı'nın 03.02.2017 tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru 03.02.2017  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 03.02.2017  
Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkinda Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 01.02.2017  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın "X. Kurumsal Yönetim Zirvesi" Açılış Konuşması 19.01.2017  
5'inci İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi 27.10.2016  
Borsa İstanbul Bünyesinde Para Piyasası Oluşturulması Hakkında SPK Basın Duyurusu 13.10.2016  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 07.09.2016  
Borsa Dışı İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Nezdinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Duyuru 18.08.2016  
Kamuoyuna Duyuru 27.07.2016  
Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama 25.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 22.07.2016  
Basın Duyurusu 21.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 20.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 16.07.2016  
Basın Açıklaması 24.06.2016  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 23.06.2016  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın TSPB Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma 27.05.2016  
Sermaye Piyasası Kurulu IOSCO Yönetim Kurulu'na Seçildi 12.04.2016  
Sermaye Piyasası Kurul'unun 23/03/2016 tarih ve 10/328 sayılı Kararı 23.03.2016  
29/02/2016 tarihinde sözlü sınavı yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Mühendis giriş sınavını kazananlar 01.03.2016  
29/02/2016 Tarihinde sözlü sınavı yapılan Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananlar 29.02.2016  
29/02/2016 Tarihinde sözlü sınavı yapılan Sermaye Piyasası Kurulu uzman hukukçu yardımcılığı giriş sınavını kazananlar 29.02.2016  
İstanbul Tahkim Merkezi Web Sitesi 12.02.2016  
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin İzahname Standartlarının AB Düzenlemeleri ile Denkliğine İlişkin Görüşü Hakkında Duyuru 09.02.2016  
Kurulumuza Yapılacak İhraç Başvurularında Talep Edilecek Risk ve Çek Raporları'na İlişkin Duyuru 01.02.2016  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın 9. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14.01.2016  
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile İlgili Yapılan Düzenleme Hakkında Basın Duyurusu 14.01.2016  
Pay İzahname Formatları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 12.01.2016  
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" konulu projeye ilişkin duyuru 06.01.2016  
SPK'nın finansal eğitim alanındaki çalışmaları, Child and Youth Finance International tarafından "En İyi Ülke Uygulaması" ödülüne layık görüldü 25.12.2015  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Halka Arz Konferansında Yaptığı Açılış Konuşması 22.12.2015  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın, "Portföy Yönetim Sektörünün 100 milyar TL'na Ulaşması ve Türk Ekonomisine Katkıları" Konulu Toplantı Açılış Konuşmas' 08.12.2015  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Güçlendirilmesi Amacıyla Teknik Yardım" Konulu Avrupa Birliği Projesi Açılış Konuşması 07.12.2015  
Portföy Yönetim Sektörünün 100 milyar TL'na Ulaşması ve Türk Ekonomisine Katkıları Konulu Toplantıya İlişkin Basın Duyurusu 07.12.2015  
"Sermaye Piyasası Kurulunun Güçlendirilmesi" Başlıklı Avrupa Birliği Projesi Faaliyetlerinin Tanıtımına Yönelik Açılış Toplantısı 04.12.2015  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 27.11.2015  
Borçlanma Araçları Tebliği'nde ve Özel Durumlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları 27.11.2015  
4'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da Yapıldı 20.11.2015  
SPK ile Brunei Para Otoritesi (Autoriti Monetari Brunei Darussalam-AMBD) Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 19.11.2015  
Uzun Dönemli Yatırımların Finansmanı İçin İslami Finansı Harekete Geçirme Konulu Konferansta SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Yaptığı Konuşmanın Özeti' 18.11.2015  
4'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da Yapılıyor 16.11.2015  
"Uzun Dönemli Yatırımların Finansmanı İçin İslami Finansı Harekete Geçirme" Konulu Konferans 16.11.2015  
2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 05.10.2015  
SPK Başkanı Dr.Vahdettin ERTAŞ'ın "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Programındaki Konuşması 01.10.2015  
SPK Tebliğ Çevirileri 18.09.2015  
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Basın Açıklaması 07.09.2015  
İlk Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Türk'ü Kaybettik 03.08.2015  
SPK Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu 05.06.2015  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.05.2015  
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 15.05.2015  
Basın Açıklaması 07.05.2015  
SPK Başkanı Dr.Vahdettin ERTAŞ'ın SPK,YOİKK ve KOTEDER İşbirliği ile Düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansında Yaptığı Konuşma 05.05.2015  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın "G 20 / OECD Kurumsal Yönetim Forumun"nda Yaptığı Konuşma 10.04.2015  
10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek "G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu" 08.04.2015  
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Duyuru 20.03.2015  
Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı 11.03.2015  
Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Birleşme ve Bölünme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 27.02.2015  
Basın Açıklaması 26.02.2015  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun Düzenlediği "Fırsatlar ve Yeni Açılımlar" Panelinde Yaptığı Açılış Konuşması 05.02.2015  
Borçlanma Aracı İhraçlarında Kullanılacak Başvuru Formları 04.02.2015  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 22.01.2015  
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na İlişkin Basın Duyurusu 08.01.2015  
Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı 19.12.2014  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 17.12.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yaptığı Konuşma 11.12.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın GYODER'in düzenlediği 14.Gayrimenkul Zirvesinde Yaptığı Konuşma 03.12.2014  
Finansal Eğitim Ulusal Stratejimiz, OECD/INFE üye ülkeleri ile paylaşıldı 02.12.2014  
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 12.11.2014  
SPK ile Katar Finansal Piyasalar Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 11.11.2014  
3'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da yapılıyor 11.11.2014  
3'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu 11 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 10.11.2014  
Aracı Kurum ve Bankaların III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğler Uyarınca Kurul'a Yapacağı Başvurularda Aranacak Bilgi ve Belgeler 15.10.2014  
09.10.2014 tarihinde sözlü sınavı yapılan uzman personel sınav sonuçları 10.10.2014  
Üniversite Öğrencilerine Yönelik "7 Bölge 7 Üniversite" Sertifikalı Eğitim Seminerlerinin Dördüncüsü Başlıyor 02.10.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)'nün Yönetim Kuruluna Seçildi 30.09.2014  
Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin Yurtdışına Satışı Konusunda NASDAQ OMX'le Anlaştı 26.09.2014  
AFD Yatırım Hizmetleri ve Kuruluşları Rehberi 25.09.2014  
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin İhraç ve Tertip İhraç Belgesi Ekleri 18.09.2014  
BASIN AÇIKLAMASI 04.09.2014  
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.09.2014  
Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile tertip ihraç belgesi formatları 22.08.2014  
Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 21.08.2014  
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 14.08.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Personel Alımı Yazılı Sınav Duyurusu 11.08.2014  
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Duyuru 07.08.2014  
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe İlişkin Duyuru 07.08.2014  
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan yazı ilişiktedir. 07.08.2014  
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu 24.07.2014  
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'ndaki Aktif Pazarlama Anlaşmalarında Yer Alacak Asgari Unsurlar 22.07.2014  
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 17.07.2014  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'na Dair Basın Duyurusu 15.07.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yaptığı Açılış Konuşması 08.07.2014  
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Açıklama 02.07.2014  
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 30.06.2014  
Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Tebliğler 23.06.2014  
Yatırım Fonları ile ilgili Çeşitli Hususlar ile Yerindelik ve Uygunluk Testine İlişkin Duyuru 20.06.2014  
2013 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır 20.06.2014  
Yatırım Fonu Katılma Paylarının Pazarlanması Ve Dağıtımına İlişkin Sözleşmelerin Asgari Unsurları 20.06.2014  
Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirmesine İlişkin Konferans İstanbul'da Düzenleniyor 19.06.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.06.2014  
SPK ve EBRD tarafından 19 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek "Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirilmesi" konulu uluslararası konferans duyurusu 17.06.2014  
Piyasa Bozucu Eylemler ile Yöneticilerin Kazanç İadelerine İlişkin Tebliğlere Yönelik İlke Kararları Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Finansal Erişim Konferansında Yaptığı Açılış Konuşması 03.06.2014  
Finansal Tabloların Yayınlanma Sürecindeki İşlemlere İlişkin İlke Kararı Hakkında Basın Duyurusu 29.05.2014  
OECD/INFE'nin finansal eğitim alanında 2014 yılındaki ilk konferansı İstanbul'da düzenleniyor 22.05.2014  
Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 20.05.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Önce Yatırımcı Konulu Seminerde Yaptığı Açılış Konuşması 16.05.2014  
Uygunluk ve Yerindelik Testleri 16.05.2014  
Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Türkiye'de Satışı Amacıyla Kurulumuza Yapılacak Başvurular 05.05.2014  
Kurulumuzdaki Yeni Görevlendirmeler 25.04.2014  
Konut Finansmanı Fonu Kuruluşu Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu 24.04.2014  
SPK Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu 22.04.2014  
SPK ve OECD tarafından düzenlenecek "Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler" Konulu Uluslararası Konferans Duyurusu 15.04.2014  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ Taslakları Hakkında Duyuru 11.04.2014  
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı İle Yatırımcı Bilgi Formu Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 10.04.2014  
Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kurulumuza Yapılacak Başvurulara İlişkin Basın Duyurusu 08.04.2014  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014  
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu İkincil Düzenleme Çalışmaları ve 2014-2016 Stratejik Planına İlişkin Basın Açıklaması 01.04.2014  
Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 29.03.2014  
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Duyurusu 12.03.2014  
Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 07.03.2014  
Kurulumuz İle Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır 25.02.2014  
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Semineri Tamamlandı 07.02.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma 30.01.2014  
Tekzip Duyurusu 27.01.2014  
Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Özel Durumlar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Basın Duyurusu 23.01.2014  
Kar Payı Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Pay Alım Teklifi Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 23.01.2014  
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 21.01.2014  
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 21.01.2014  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 15.01.2014  
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 09.01.2014  
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 03.01.2014  
Geri Alınan Paylar Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 03.01.2014  
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 03.01.2014  
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 02.01.2014  
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 02.01.2014  
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ 31.12.2013  
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği 31.12.2013  
Birleşme ve Bölünme Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 28.12.2013  
Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 27.12.2013  
Portföy Saklama Hizmetinde Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Basın Duyurusu 25.12.2013  
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 25.12.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Basın Açıklaması 24.12.2013  
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 24.12.2013  
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği 24.12.2013  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2014 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 19.12.2013  
Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) 17.12.2013  
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 17.12.2013  
Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 12.12.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın TSPAKB 14üncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yaptığı Konuşma 10.12.2013  
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.11.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın TÜYİD Gala Yemeğinde Yaptığı Konuşma 26.11.2013  
Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri ve Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri Tebliğ Taslakları 15.11.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın İstanbul'da Yaptığı Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler Sunumu 13.11.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın UNIDROIT Prensibleri Seminerinde Yaptığı Konuşma 11.11.2013  
Özel Fon Yönetmeliğine İlişkin Basın Duyurusu 09.11.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2014 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması 06.11.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın "Best Practices in Financial Education" Konulu Panelde Yaptığı Konuşma 05.11.2013  
Kira Sertifikaları İzahname Standartları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 31.10.2013  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği Basın Açıklaması 23.10.2013  
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.10.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Türk-Arap Sermaye Piyasaları Forumu'nda Yaptığı Konuşma 20.09.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın İstanbul Finans Zirvesi'nde Yaptığı Konuşma 19.09.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Forumu'nda Yaptığı Konuşma 19.09.2013  
2'nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da Düzenleniyor 18.09.2013  
Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği Hakkında Basın Duyurusu 10.09.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın "Islamic Finance News Roadshow"da Yaptığı Konuşma 03.09.2013  
13 AB Üye Ülkesi ile 3 Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesinin Yetkili Otoriteleri ile Alternatif Yatırım Fonlarının Gözetiminde İşbirliği Amaçlı Mutabakat Zabıtları İmzalandı 29.08.2013  
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler 29.08.2013  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 29.08.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Oxford Business Group tarafından hazırlanan "The Report - Turkey 2013" isimli yayında yer alan röportajı 22.08.2013  
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ilişkin duyuru 15.08.2013  
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine ilişkin duyuru 14.08.2013  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Web Sitesi Kullanıma Açılmıştır 02.08.2013  
Pay ve Borçlanma Araçları İzahname Standartları İle Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 19.07.2013  
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 19.07.2013  
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği Basın Duyurusu 18.07.2013  
II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 12.07.2013  
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu 11.07.2013  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 09.07.2013  
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Basın Duyurusu 05.07.2013  
Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ve Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 02.07.2013  
Seri: X, No: 28 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 28.06.2013  
II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" 28.06.2013  
Sermaye Piyasası Kanunu'nun e-kitap hali yayınlandı 24.06.2013  
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013  
II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 22.06.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın İstanbul Altın ve Mücevher Zirvesi'nde yaptığı konuşma 20.06.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın İKB - SPK Ortak Konferansı'nda yaptığı konuşma 20.06.2013  
İslami Finansman Araçları Konferansı 17.06.2013  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 14.06.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı 10.06.2013  
Kira Sertifikaları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013  
Borçlanma Araçları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 07.06.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın 6362 Sayılı SPKn Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu'nda Yaptığı Konuşma 06.06.2013  
Kale Seramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin Kalevit Saniter Seramik Sanayi Anonim Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 31.05.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı 30.05.2013  
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik Basın Duyurusu 30.05.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın GYODER Sektör Buluşması'nda Yaptığı Konuşma 28.05.2013  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi'nde Yaptığı Konuşma 22.05.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Türkiye Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf Uygulaması Sempozyumu'nda Yaptığı Konuşma 13.05.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Child&Youth Finance International (CYFI) 2013 Zirvesi'nde Yaptığı Konuşma 08.05.2013  
CYFI Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nin İkincisi Bu Yıl İstanbul'da Düzenleniyor 06.05.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'ın Boğaziçi Avukatlar Derneği Tarafından Düzenlenen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Programı'nda Yaptığı Konuşma 02.05.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Heyeti Erzurum'da 30.04.2013  
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu 25.04.2013  
SPK Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Eserler Belli Oldu 22.04.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Küresel Gelişmeler Işığı Altında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomisi ve Sermaye Piyasaları Paneli'nde Yaptığı Konuşma 19.04.2013  
MKK'nın Elektronik Genel Kurul Yazılımına Ödül 18.04.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Dergisi için Verdiği Röportaj 12.04.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Borsa İstanbul'un Lansman Gecesinde Yaptığı Konuşma 05.04.2013  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 13.03.2013  
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye İlişkin Basın Duyurusu 11.03.2013  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2013 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 09.03.2013  
Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu 08.03.2013  
Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.02.2013  
SPK Kompozisyon Yarışması Başlıyor 21.02.2013  
İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 13.02.2013  
İzahname ve Sirküler Formatları ile Kullanım Kılavuzları Bilgi Formu 13.02.2013  
Payların İlk Halka Arzı ile Payları Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kurallar 12.02.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Finansal Okuryazarlık Toplantısı Konuşma Metni 01.02.2013  
SPK ile Anadolu Üniversitesi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 31.01.2013  
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın VI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 15.01.2013  
Yeni Sermaye Piyasası Kanununda Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Düzenlemesine İlişkin Açıklama 07.01.2013  
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan "İhraç Belgeleri" 05.01.2013  
Kurul Ücretleri Yeniden Belirlendi 04.01.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu 31.12.2012  
15-16 Aralık 2012 Tarihlerinde Yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavlarının Soru Ve Cevapları 19.12.2012  
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.12.2012  
Avrasya Toplantısı Basın Duyurusu Aralık 2012 İstanbul 13.12.2012  
Yatırım Fonlarına İlikin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir. 24.11.2012  
SPK Başkanı Sn. Vedat AKGİRAY'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2013 Yılı Bütçe Sunuş Metni 23.11.2012  
"Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması" Sonuç Raporu Hazırlandı 16.11.2012  
Halka Arz Zirvesi İzmir ve Denizli’de Düzenleniyor 22.10.2012  
"Small Business Capital Formation" Semineri Basın Duyurusu 17.10.2012  
İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu İstanbul'da Başladı 26.09.2012  
SPK ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 26.09.2012  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi (CMDA) Arasında İşbirliği 26.09.2012  
SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın Oxford Business Group tarafından hazırlanan "THE REPORT - TURKEY 2012" isimli yayında yer alan röportajı 12.09.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.09.2012  
"Sermaye Piyasası Kurulu 30. Yıl Kitapçığı" Yayınlandı 07.09.2012  
1-2 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarının Soru ve Cevapları 05.09.2012  
Virgin Gold Mining Corporation ile İlgili Duyuru 29.08.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.08.2012  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 01.08.2012  
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 31.07.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.07.2012  
Devlet İç Borçlanma Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Müşteri İsmine Saklanmasına ve İzlenmesine Başlandı 04.07.2012  
OECD, SPK ve İMKB İşbirliği ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Borsalar Toplantısı İstanbul’da Yapıldı 22.06.2012  
Bazı İnternet Sitelerinde İkili Opsiyon Adı Altında Sunulan Hizmetler Hakkında Duyuru 11.06.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.06.2012  
"The Role of Sukuk in Development" Konulu Konferans Sunumları Hakkında Duyuru 22.05.2012  
SPK Başkanı Vedat Akgiray IOSCO Kurulu Başkan Yardımcısı Oldu 21.05.2012  
Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 14.05.2012  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No:33), 12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 14.05.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.05.2012  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Başvurusu Yapan Aracı Kurumlara İlişkin Bilgi 04.05.2012  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 04.05.2012  
SPK Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Duyurusu 04.05.2012  
"The Role of Sukuk in Development" Konulu Konferans 02.05.2012  
26.04.2012 Tarih Ve 28275 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Menkul Kıymetler Borsalarına İlişkin Yönetmelikler Hakkında Basın Açıklaması 26.04.2012  
Çocuklara ve Gençlere Yönelik Uluslararası Finans Zirvesinde SPK Kompozisyon Yarışması Projesi ile İkincilik Ödülüne Layık Görüldü 10.04.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.04.2012  
Sermaye Piyasası Kurulu 2011 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 06.04.2012  
SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray'ın ASO'nun gerçekleştirmiş olduğu programda yapmış olduğu "Sermaye Piyasalarımız ve Halka Arz" başlıklı sunum. 04.04.2012  
Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı için Son Gün 30 Mart 28.03.2012  
Seri:VII, No:43 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 21.03.2012  
Seri:V, No:130 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği" 13.03.2012  
Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Hakkında Duyuru 09.03.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.03.2012  
Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü İmzalandı 05.03.2012  
Yatırımcı Seferberliği Protokolü Basın Duyurusu 02.03.2012  
Sermaye Piyasaları Web Tabanlı Bilgi Yarışmasına İlgi Artarak Devam Ediyor 29.02.2012  
Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı 29.02.2012  
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 29.02.2012  
31 Ocak-1 Şubat 2012 Tarihlerinde İstanbul'da Gerçekleştirilen "Mali Piyasalarda Reform ve Düzenleme" ve "Kurumsal Yönetişim, Değer Artırma ve İnovasyon" Başlıklı Konferanslara İlişkin Sunumlar 13.02.2012  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 11.02.2012  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik Tereddüt Oluşturan Hususlar Hakkında Basın Duyurusu 11.02.2012  
Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Hakkında Duyuru 11.02.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.02.2012  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 05.02.2012  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın ''Finansal Piyasalarda Reform ve Düzenleme'' Başlıklı Konferansta Yaptığı İngilizce Sunum 02.02.2012  
11-12/01/2012 tarihlerinde yapılan "Siber Suçlar" konulu TAIEX çalıştayı gündem ve sunumları 01.02.2012  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 31.01.2012  
17-18 Aralık 2011 tarihinde yapılan lisanslama sınavlarının sonuçları belli oldu. 28.01.2012  
Sermaye Piyasası Kurulu OECD İle Birlikte İstanbul'da İki Günlük Konferans Düzenliyor 26.01.2012  
SPK Tarafından "Sermaye Piyasaları Bilgi ve Farkındalık Araştırması" Gerçekleştirildi 18.01.2012  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY'ın "V. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi" nde Yapmış Olduğu Açılış Konuşması 17.01.2012  
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 10.01.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.01.2012  
<img src="http://www.spk.gov.tr/tools/GetImage.ashx?imageid=98"> 04.01.2012  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.01.2012  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 30.12.2011  
SPK Tarafından Cezayir Sermaye Piyasası Kurumları Temsilcilerine Bir Eğitim Semineri Düzenlendi 27.12.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.12.2011  
Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık 84 Şirketin 55'i Borsaya Geliyor 30.11.2011  
SPK ile Kore Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 25.11.2011  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sunuş Konuşması 24.11.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.11.2011  
Kurumsal Yönetim İlkeleri Değişiklik Taslağı 04.11.2011  
Seri: I, No: 44 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.11.2011  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.11.2011  
İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.11.2011  
Kira Sertifikaları ile Kurul Kaydında Olup Borsa'da İşlem Görmesine Karar Verilen Şirketlerden Alınacak Kurul Kayıt Ücretindeki Değişiklikler Hakkında 23.10.2011  
Seri:IV, No:54 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Açıklama 11.10.2011  
Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Eylül 2011 07.10.2011  
20-21 Ağustos 2011 tarihinde yapılan lisanslama sınavlarının sonuçları belli oldu. 30.09.2011  
"Regulation, Inspection and Oversight of Market Intermediaries" Semineri 28.09.2011  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar 27.09.2011  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 26.09.2011  
İSEDAK Sermaye Piyasaları Forumu Kuruldu 20.09.2011  
SPK ile Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 14.09.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ağustos 2011 07.09.2011  
Sermaye Piyasası Kurulunun Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyurusu 24.08.2011  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Foreks İşlemleri ile İlgili Yaptığı Sunum 19.08.2011  
"Macroeconomic Conditions and Capital Raising" konulu seminer 17.08.2011  
Hisse Geri Alımlarına İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011  
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:30) 05.08.2011  
Temmuz 2011 Beklenti Anketi 05.08.2011  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 29) 28.07.2011  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 122) 28.07.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ve ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Arasında 'Düzenleyici Diyalog' Anlaşması İmzalandı 22.07.2011  
Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 21.07.2011  
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 20.07.2011  
Seri: IV No: 41 Tebliğ Değişikliği Hakkında Açıklama 20.07.2011  
Haziran 2011 Beklenti Anketi 07.07.2011  
OECD Toplantısı Duyurusu 05.07.2011  
Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 16.06.2011  
SPK'nın 'Borsa Operasyonu' Davaları Sürüyor 14.06.2011  
Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 10.06.2011  
Çin ve Tayland Heyetleri SPK'yı Ziyaret Etti. 07.06.2011  
Mayıs 2011 Beklenti Anketi 07.06.2011  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 07.06.2011  
SPK, TİM ile İşbirliği Protokolü İmzaladı 26.05.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 23.05.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu Kompozisyon Yarışması Dereceye Giren Eserler 09.05.2011  
Nisan 2011 Beklenti Anketi 05.05.2011  
Dünya Bankası ve IFC işbirliğiyle düzenlenen "Corporate Bond Market Develeopment in Turkey- Priorities and Challenges" konulu Çalıştay 29.04.2011  
"The Governance of Financial Supervisors: Improving Responsiveness to Market Developments" konulu seminer 29.04.2011  
7 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen Master-feeder Fonları ve Temel Yatırımcı Bilgileri konulu TAIEX Çalıştayı 28.04.2011  
Examining the Dark Side of Financial Markets: Who Trades ahead of Major Announcements? Konulu Seminer Ankara 20.04.2011  
Yatırım Yapıyorum Web Sitesi "Altın Örümcek En İyi Web Sitesi" yarışmasında finalist olmuştur 08.04.2011  
Mart 2011 Beklenti Anketi 07.04.2011  
Should Short Selling of Financial Firm Stocks be Restricted during a Financial Crisis? Konulu Seminer 04.04.2011  
Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 75) 01.04.2011  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 40) 01.04.2011  
"The Cost Effectiveness of the Private-Sector Reorganization of Failed Banks" Konulu Seminer İstanbul 31.03.2011  
"The Cost Effectiveness of the Private-Sector Reorganization of Failed Banks" Konulu Seminer Ankara 31.03.2011  
"Asset Management Industry: Recommendations for Lowering Rents" konulu seminer. 29.03.2011  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine İlişkin Açıklama 28.03.2011  
Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 26.03.2011  
Kurul Üyeliğine Atama 19.03.2011  
"The Puzzle of Index Option Returns" seminer duyurusu 18.03.2011  
Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011  
Seri IV, No: 39 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011  
Anadolu''da 28 Ayrı Üniversitede Sermaye Piyasaları Seminerleri Başladı 15.03.2011  
Boğaziçi Üniversitesi Ortak Seminer Serisi Programı kapsamında "Dodd-Frank and Changing Financial Markets" semineri 15.03.2011  
Seri:II, No:27 sayılı Tebliğ 8.3.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır 15.03.2011  
Seri X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011  
Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011  
Form and Principles in Global Financial Regulation seminer duyurusu 08.03.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Şubat 2011 07.03.2011  
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 28.02.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada İşbirliği Yapıyor 18.02.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ocak 2011 08.02.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Finans Piyasası Gözetim ve Düzenleme Kurumu arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı 03.02.2011  
Seri VIII, No: 34 Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 29.01.2011  
SPK Yatırımcılara Yönelik Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı 19.01.2011  
İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durum Açıklamaları 07.01.2011  
Aralık 2010 Beklenti Anketi 06.01.2011  
6-7 Kasım 2010 Tarihlerinde Düzenlenen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Basın Duyurusu 04.01.2011  
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında çıkan haberlere ilişkin Basın Açıklaması 29.12.2010  
6-7 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavlarının sonuçları belli oldu. 16.12.2010  
Kasım 2010 Beklenti Anketi 07.12.2010  
Prof. Dr. Vedat Akgiray'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sunuş Konuşması Metni 25.11.2010  
Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Bursa Halka Arz Zirvesi'nde Yaptığı Sermaye Piyasalarımız ve Halka Arz Başlıklı Sunum 23.11.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ekim 2010 08.11.2010  
SPK ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, akademik araştırma alanında işbirliği gerçekleştirdi 03.11.2010  
Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Kore'de Düzenlenen Türk Sermaye Piyasaları Günleri Toplantısında Yaptığı Sunum 28.10.2010  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği 25.10.2010  
Kurulumuzun çeşitli tebliğlerinde değişiklik yapan Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 25.10.2010  
SPK ile Birleşik Arap Emirlikleri Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.10.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Eylül 2010 07.10.2010  
27-28/09/2010 tarihlerinde yapılan "Finansal Araç Piyasaları Direktifi" konulu TAIEX çalıştayı gündem ve sunumları 05.10.2010  
Yatırım fonlarına ait yönetim ücreti ile giriş-çıkış komisyonları bilgilerine, Kurulumuzun web sitesinden ulaşılabilinmektedir. 22.09.2010  
Brüt Takas Uygulaması 21.09.2010  
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı 13.09.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ağustos 2010 07.09.2010  
Halka Arzlar ve Raporlama: Kamuyu Aydınlatma Yoluyla Piyasanın Düzenlenmesi, 21-24 Eylül 2010, İstanbul 27.08.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarının karşılaştırma ölçütleri hakkında duyuru 24.08.2010  
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satılacak Borçlanma Araçlarına İlişkin Duyuru Metni 23.08.2010  
Sermaye Piyasası Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu 20.08.2010  
Yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretlerine ve karşılaştırma ölçütlerine ilişkin duyuru 20.08.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Temmuz 2010 06.08.2010  
Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Borsa Kotundan Çıkma Kuralları 30.07.2010  
Yeni İşlem Yasağı Kuralları 30.07.2010  
Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Yapılacak Değişiklikler Hakkında Basın Duyurusu 25.07.2010  
İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlem Kurallarında Yapılan Değişiklikler 23.07.2010  
SPK ile Azerbaycan Menkul Kıymetler Devlet Komitesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.07.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Haziran 2010 07.07.2010  
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28) Hakkında Basın Duyurusu 05.07.2010  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu 02.07.2010  
Sermaye Piyasası Kurulu Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu [zip] 25.06.2010  
Anonim Şirketler, Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk - Alman Sempozyumu Hakkında Basın Duyurusu 24.06.2010  
Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmesi yönündeki çalışmalar başlatılmıştır. 16.06.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı 11.06.2010  
Faktoring Şirketine İlişkin Haber Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığına Seçildi 08.06.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mayıs 2010 08.06.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı Hakkında Basın Duyurusu 04.06.2010  
SPK ve IOSCO işbirliği ile düzenlenen eğitim semineri hakkında basın duyurusu 25.05.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Hakkında Duyuru 24.05.2010  
SPK ve IOSCO tarafından organize edilen "Menkul Kıymet Düzenlemelerinde İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Piyasa Manipülasyonu" konulu eğitim semineri, 27-28 Mayıs 2010, İstanbul 14.05.2010  
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu 12.05.2010  
Seri: I, No: 41 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 09.05.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Nisan 2010 07.05.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Halka Arz Seferberliği İstanbul Zirvesi açılışında yaptığı sunum 06.05.2010  
4 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen "Finansal Piyasalarda Müşteri Uyuşmazlıklarının Çözümü" çalıştayı gündem ve sunumları 06.05.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kuruluna İlişkin Üye Listesinin Askıya Çıkarılması ve Genel Kurula Kabul Hakkında Duyuru 22.04.2010  
Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ile Kurulumuz arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 21.04.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Türkiye İç Denetim Enstitüsü Dergisi'ne Verdiği Röportaj 16.04.2010  
Seri: VIII, No: 68 Sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 15.04.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Sermaye Piyasaları Zirvesi'nde yaptığı sunum 14.04.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Daveti ve Üye Listesi 13.04.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mart 2010 07.04.2010  
Seri: I, No: 40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010  
Seri: VIII, No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010  
"Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 01.04.2010  
İzahname formatları ile hazırlanmalarına ilişkin kılavuzlarda proforma finansal bilgiler ile sulanma etkisinin daha iyi anlaşılabilmesine yönelik ek açıklamalar yapılmıştır. 31.03.2010  
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 27) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 30.03.2010  
Brüt Takas Uygulaması ve Yeni Gözetim Çalışmalarına İlişkin Basın Duyurusu 30.03.2010  
Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı Mevzuatına İlişkin Basın Duyurusu 26.03.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru-2 24.03.2010  
"Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: III, No: 42) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 23.03.2010  
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Tebliğ'de Değişikliğe İlişkin Duyuru 18.03.2010  
Repo-Ters Repo, Belge Kayıt Düzeni ve Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliğlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru 18.03.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOBJEKTİF Dergisi Ocak 2010 sayısı için verdiği röportaj 17.03.2010  
SPK Başkanı A. Vedat Akgiray'ın Sermaye Piyasası Meslek Personeli Derneği "Sermaye Piyasası" Dergisi için Yazdığı Yazı (Ocak-Mart 2010) 12.03.2010  
Halka Arz Seferberliği - İstanbul Zirvesi, 6-7 Mayıs 2010, İstanbul 12.03.2010  
19/02/2010 tarihinde yapılan "Auditing: Quality Assurance" çalıştayı gündem ve sunumları 08.03.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Şubat 2010 05.03.2010  
Kurulumuzun 04/03/2010 tarih ve 5/139 sayılı Kararı 05.03.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat Akgiray'ın Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Dergisi için verdiği röportaj (Ekim 2009) 02.03.2010  
Yeni izahname ve sirküler formatları ile kullanım kılavuzları hakkında açıklama 26.02.2010  
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile ilgili basın duyurusu 24.02.2010  
SPK Başkanı A. Vedat Akgiray'ın Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Toplantısındaki Açılış Konuşması (Ankara, 17 Şubat 2010) 23.02.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ocak 2010 19.02.2010  
17/02/2010 tarihinde yapılan "Halka Arz Çalıştayı" sunumları 18.02.2010  
Sermaye Yeterliliği Tablolarının E-İmzalı Gönderimi Hakkında Ek Açıklama 17.02.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 16.02.2010  
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmzalı Olarak Gönderimi 13.02.2010  
Halka Arz Çalıştayı, 17 Şubat 2010, Ankara 11.02.2010  
UMPAŞ Holding A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 10.02.2010  
Aracı Kuruluş Varantı ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ile İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 27.01.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru 07.01.2010  
"Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi" oluşturuldu 06.01.2010  
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 26) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 01.01.2010  
Pay ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ve İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 23.12.2009  
Elektronik ortamda yapılan yorum, tavsiye ve danışmanlık faaliyetlerine karşı yatırımcıların uyarılması 14.12.2009  
Seri: II, No: 23 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.11.2009  
Seri: VII, No: 38 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 14.11.2009  
Uluslararası Konferans: "Developing Emissions & Electricity Trading Markets in Turkey", 11 Kasım 2009, İstanbul 05.11.2009  
2009 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 04.11.2009  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.10.2009  
Seri: V, No: 111 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin basın duyurusu 23.10.2009  
Seri: V, No: 113 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin basın duyurusu 23.10.2009  
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009  
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009  
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı 16.09.2009  
"Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı SPK-SEC ortak uluslararası eğitim programı hakkında ek açıklama 14.09.2009  
Borsa şirketlerince verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili Kurul İlke Kararı 10.09.2009  
SPK Kayda Alma Ücretlerinde değişiklik yapıldı 04.09.2009  
Türkiye'de Gelişmekte Olan Emisyon ve Elektrik Ticareti Piyasaları Çalıştayı 04.09.2009  
Özel Sektör Borçlanma Araçları İhraç Limitleri Yeniden Belirlendi 03.09.2009  
Hisse Geri Alımına İlişkin Basın Duyurusu 03.09.2009  
Çağrı Yoluyla Anonim Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 02.09.2009  
"Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı uluslararası eğitim programı 02.09.2009  
Kurulumuzun 12/08/2009 tarih 25/706 sayılı Kararı 14.08.2009  
Sermaye Piyasası Kurulu - Boğaziçi Üniv. - Özyeğin Üniv. Ortak Konferansı 28 Temmuz 2009 28.07.2009  
Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜSİAD Ortak Konferansı 27 Temmuz 2009 27.07.2009  
Sermaye Piyasası Kurulu ve TSPAKB Ortak Konferansı 27 Temmuz 2009 27.07.2009  
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Araç: Aracı Kuruluş Varantı 14.07.2009  
Sermaye Yeterliliği Tablolarının E-İmzalı Gönderimi Hakkında Açıklama 30.06.2009  
2009 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 19.06.2009  
Türk Yatırım Kongresi 18.06.2009  
Bankalar için Görev Tanımları ve Aranan Lisanslar 01.06.2009  
Finans Seminerleri V, "The U.S. Contribution to the Global Financial Crisis: Causes, Wrong Turns, and Ways Forward", 11 Haziran 2009, Ankara 01.06.2009  
Kurulumuzun Borsa şirketlerine yönelik son düzenlemelerine ilişkin olarak düzenlenen seminerde yapılan sunumlar 30.04.2009  
Piyasayı Bozucu İşlemlerle Mücadelede Yeni Bir Adım: Yatırımcıların MKK'da Hesap Açımında Kimlik Bildirimi (Sicil Numarası Alma) İçin Tanınan 7 Günlük Süre Kaldırılıyor 29.04.2009  
Halka Açık Şirketlere Yeni Sermaye İmkanı 22.04.2009  
10/04/2009 Tarihli "Manipülatörleri Teknik Hata Kurtardı" Başlıklı Habere İlişkin SPK Açıklaması 11.04.2009  
Sermaye Piyasası Kurulundan Basın Açıklaması 02.04.2009  
2009 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 11.02.2009  
Borsa ve borsa dışı şirketlerin özel durum açıklama yükümlülükleri hakkında basın duyurusu 06.02.2009  
2009 yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan Yeniden Değerlemeye Tabi Tutarlar 04.02.2009  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Başvurusu Hakkında Duyuru 23.01.2009  
Küresel Mali Piyasalar ve Düzenlemelerin Geleceği, 29 Ocak 2009, Ankara (Uluslararası Konferans) 21.01.2009  
Avrupa Birliği Perspektifinden TTK Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri (Uluslararası Konferans) 02.12.2008  
17/11/2008 tarihinde yapılan "Türkiye Borçlanma Araçları Piyasası Çalıştayı" sunumları 20.11.2008  
Türkiye Borçlanma Araçları Piyasası Çalıştayı, 17 Kasım 2008, Ankara 11.11.2008  
2008 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 24.10.2008  
Borsa'da İşlem Görmeyen Ancak Kurul Kaydında Olan Şirketlerin Borsa'da İşlem Görebilmesine İlişkin Esaslar Belirlendi 26.09.2008  
BASIN DUYURUSU 15.09.2008  
BASIN DUYURUSU 12.09.2008  
BASIN DUYURUSU 10.09.2008  
Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 27.08.2008  
Kırklareli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uz-Yem Uzunköprü Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 10.07.2008  
IOSCO EMC IV Nolu Çalışma Grubu Semineri 03.07.2008  
2008 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 02.07.2008  
Saray Halı A.Ş.'nin aktifinde yer alan tarımsal üretimle ile ilgili aktif ve pasif varlıkların işletme bütünlüğü içinde yeni kurulacak Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ne ayni sermaye koymak suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru 19.06.2008  
IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi IV Nolu Çalışma Grubu Semineri 10.06.2008  
Sermaye Piyasası Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 23.05.2008  
Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hakkında basın duyurusu 10.04.2008  
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru 08.04.2008  
Payları İMKB'de İşlem Gören ve Ulusal 100 Endeksine Dahil Olan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme 24.03.2008  
Yatırım Fonlarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Nezdinde Bulundurdukları Teminat Hesapları Hakkında Açıklama 21.03.2008  
Ülkemizdeki kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır 19.03.2008  
İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 08.03.2008  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın Türkiye Sermaye Piyasası ve Yatırım Hizmetlerinin Geleceği konulu konferansta yaptığı konuşma 15.02.2008  
2008 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 01.02.2008  
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 23.01.2008  
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Hisse Senedi Varantlarına İlişkin Düzenleme Çalışması 07.01.2008  
Almar Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının SPK kaydına alınmasına ilişkin Bilgi Formu 04.01.2008  
SPK Başkanı Sn. Turan Erol'un 14.12.2007 Tarihinde "Uluslararası Finans Sempozyumu 2007"nin Açılışında Yaptığı Konuşma 14.12.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11.12.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un 3 Aralık 2007 Tarihinde Dünya Gazetesi Ve IFC Tarafından Düzenlenen "Konut Finansmanı Konferansı"nda Yaptığı Açılış Konuşması 03.12.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un MÖDAV 4. Uluslararası Muhasebe Konferansında Yaptığı Açılış Konuşması Hakkında Basın Açıklaması Ve Açılış Konuşması Metni 16.11.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un Orta Avrupa İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Konferansında Yapmış Olduğu Açılış Konuşması Metni 08.11.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İktisat Bölümü Ve Avrupa Araştırmalar Merkezi Tarafından Düzenlenen "Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi"nde Yaptığı Açılış Konuşmasının Metni 26.10.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un "Portföy Yönetimi ve Kurumsal Yatırım Fırsatları" Panelinde Yaptığı Konuşma Metni 23.10.2007  
2007 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 05.10.2007  
SPK Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un Borsa Şirketlerinin Finansal Raporlaması İçin Etkin Gözetim Sistemi Oluşturulması Ve Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşlar İçin Daha Etkin Bir Uzaktan Gözetim Sisteminin Kurulması Konulu Toplantıda Yaptığı Açılış Konuşması 03.09.2007  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 96) ve Açıklaması 23.08.2007  
T. İmar Bankası Ödemeleri Hakkında Duyuru 27.07.2007  
Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 02.07.2007  
Finansal Raporlama Tedarik Zinciri Anketi Hakkında Duyuru 27.06.2007  
SPK İkinci Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Konferansı'nda Yaptığı Konuşma Metni 08.06.2007  
2007 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 08.06.2007  
SPK İkinci Başkanı Doç. Dr. Turan Erol'un GYODER Zirvesi'nde Yaptığı Konuşma Metni 26.04.2007  
SPK İkinci Başkanı Ve Başkanvekili Doç. Dr. Turan Erol'un 13 Şubat 2007 Tarihinde "European Finance Convention" Tarafından Düzenlenen Konferansta Yaptığı Açılış Konuşması 13.02.2007  
Kaydi Sistemde T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Yatırımcılar Tarafından Doğruluğunun Kontrol Edilmesine İlişkin Duyuru 09.02.2007  
2007 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 02.02.2007  
2007 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 02.02.2007  
SPK 25. Yıldönümü Tanıtım Filmi 01.02.2007  
SPK İkinci Başkanı Sayın Doç. Dr. Turan Erol'un "SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü" Toplantısında Yaptığı Konuşma Metni 26.01.2007  
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Ankara Bilkent Otel'de Düzenlenen Kutlama Programından Görüntüler 26.01.2007  
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü 23.01.2007  
Başvurulara İlişkin Duyuru 19.01.2007  
SPK İkinci Başkanı Sayın Doç. Dr. Turan Erol'un "Kamu Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasaları Aracılığı İle Finansmanı" Konulu SPK 7. Arama Konferansı'nda Yaptığı Konuşma Metni 26.12.2006  
SPK İkinci Başkanı Sayın Doç. Dr. Turan Erol'un Finans Zirvesi'nde Yaptığı "Değişim Sürecindeki Türk Finans Sektörü" Konulu Konuşma Metni 05.12.2006  
2006 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 06.10.2006  
2006 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınav Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 06.10.2006  
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.'nin Birko Koyunlu Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 28.08.2006  
Bilgi Güvenliği Politika Bildirisi 19.07.2006  
SPK, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uluslararası Standarda Uygun Hale Getiren İlk Kamu Kurumu Oldu 16.06.2006  
2006 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 09.06.2006  
2006 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınav Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 09.06.2006  
2006 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 03.02.2006  
2006 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınav Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 03.02.2006  
İzahname ve Sirküler Değişikliğine İlişkin Duyuru 28.11.2005  
2005 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 30.09.2005  
2005 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınav Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 30.09.2005  
Yimpaş Holding, Yimpaş İhtiyaç, Yimpaş Gıda Ortaklarına Duyuru 12.09.2005  
2005 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 10.06.2005  
2005 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınav Sonuçları İle İlgili Basın Açıklaması 10.06.2005  
Sermaye Piyasası Kurulu Web Servisleri 17.03.2005  
2005 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 28.01.2005  
Kurulumuzun Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"inin Yeni Yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Çalışması Kapsamında Hazırlanan Standart Taslakları Kamuoyunun Görüşlerine Açılmıştır 21.12.2004  
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru 20.12.2004  
Abant Konferansı 2004 Deklarasyon Metni: AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Yol Haritası 20.12.2004  
25.11.2004 Tarih ve 46/1546 Sayılı Kurul Kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İnternet Yayın Sitesi Test Yayınına başlamıştır 26.11.2004  
2004 Yılı 3. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 11.10.2004  
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.09.2004  
IOSCO Regional Training Seminar 02.07.2004  
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri-2004 Metni, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu OECD Bakanlar Komitesi tarafından Mayıs 2004'de onaylanmıştır 24.06.2004  
UFRS ile uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek Taslak Mali Tablo ve Dipnot Formatları 24.06.2004  
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Sir Tweedie Türkiye'ye geliyor 21.06.2004  
Makroekonomik İstikrar Programlarının Sermaye Piyasasına Yansımaları Panel Programı (TSPAKB'den alınmıştır) 05.06.2004  
2004 Yılı 2. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 28.05.2004  
Sermaye Piyasası Kurulu Yatırımcıyı Bilgilendirme Sunumu, Hannover/Almanya - Mayıs 2004 20.05.2004  
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları - Elektronik İmzalı Bildirim Esasları 22.04.2004  
SPK Başkanı Üniversite Öğrencilerine Sermaye Piyasalarını Anlatacak 21.04.2004  
İleri Valörlü Tahvil Bono İşlemi Gerçekleştirilmesine İlişkin Genel Kurallar ve Değerleme Esasları Hakkında Duyuru 19.03.2004  
"Sermaye Piyasaları Tanıtım ve Bilgilendirme" Semineri Duyurusu 12.03.2004  
Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" in 591. Maddesi İle İlgili Açıklama 18.02.2004  
Kurulumuzun Muhasebe Standartları İle İlgili Mevcut Düzenlemeleri Çerçevesinde Mali Tablo Ve Rapor Bildirim Süreleri Hakkında Açıklama 17.02.2004  
2004 Yılı 1. Dönem Lisanslama Sınavları Modül Bazında Başarı Durumu 29.01.2004  
SPK Yatırımcı Anketi Sonuçları 30.12.2003  
Sermaye Piyasaları Değerlendirme Toplantısı - Abant 2003 (Sunumlar) 16.12.2003  
Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon 15.12.2003  
Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 Tarihinde Faaliyete Geçti 27.10.2003  
Performans Sunum Standartlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Duyuru 14.10.2003  
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları 13.10.2003  
Seri: I, No: 26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 17/A Maddesinde Düzenlenmiş Olan Raf Kayıt Sisteminin Uygulama Esasları 14.07.2003  
Banka Dışı Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Konferansı 08.05.2003  
Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 25.03.2003  
Kurulumuzca Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Hazırlanacak Mali Tablolar, Konsolide Mali Tablolar Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi İle Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru 19.03.2003  
Sermaye Piyasası Kurulu 2003 Çalışma Programı 07.01.2003  
İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar 27.02.2002  
Enflasyon Muhasebesi ve Konsolide Mali Tablolara İlişkin Tebliğlerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir 18.01.2002  
Tarafımızca Ödemeli Gönderilen Paket ve Mektuplar 02.01.2002  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 06.02.2019  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 08.11.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.09.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.08.2018  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.07.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 09.07.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.06.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.05.2018  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 09.05.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 09.04.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.03.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.02.2018  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 01.02.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.01.2018  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 12.12.2017  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 10.11.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.11.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 09.10.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.09.2017  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 14.08.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.08.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.07.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.06.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 09.05.2017  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 05.05.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.04.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.03.2017  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 15.02.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.02.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 09.01.2017  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.12.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.11.2016  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 03.11.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 11.10.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 05.09.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 05.08.2016  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 29.07.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 11.07.2016  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 09.06.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.06.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.05.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.04.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.03.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.02.2016  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 05.02.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.01.2016  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.12.2015  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 06.11.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.11.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.10.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 11.09.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.08.2015  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 07.08.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.07.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 05.06.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.05.2015  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 30.04.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.04.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 05.03.2015  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 21.01.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.01.2015  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.12.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.11.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.10.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.10.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.09.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.08.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 04.08.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.07.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 06.06.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.05.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 03.05.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 02.05.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 02.05.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 02.05.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.04.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.03.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.02.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.01.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.01.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.01.2014  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 31.01.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.01.2014  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.12.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.11.2013  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 07.11.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.10.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 10.09.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.08.2013  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 29.07.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.07.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.06.2013  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 09.05.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.05.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.04.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.03.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.02.2013  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 01.02.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.01.2013  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.12.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 07.11.2012  
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler 02.11.2012  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri 08.10.2012