Faal Aracı Kurulumlar:
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kurulumlar:

Nominal Sermaye: TL
Seçilen Aracı Kuruluş için Ortaklık yapısı kaydı bulunmuyor.