Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu
Halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 
Kar payından/iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılacak başvuru formu
Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliği Başvuru Formu
Borçlanma Aracı İhracı Karar Örnekleri