UYARI (Bilgileri Kullanan Kişi / Kuruma)

Aşağıdaki tablo, fon kurucuları ve/veya yöneticileri tarafından SPK'ya elektronik ortamda iletilen verilerin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. İletilen veriler üzerinde SPK tarafından herhangi bir ekleme, çıkarma, düzeltme ve değişiklik yapılmamış olup, tabloda yer alan verilere dair muhtemel hatalardan dolayı SPK sorumlu değildir.


Tüm Yatırım Fonlarının Gider Büyüklükleri
  2010 2011
  Tutar (TL) Yüzde (%) Tutar (TL) Yüzde (%)
 İhraç İzni Giderleri 1,650,142 0.1045 2,444,983 0.1746
 Tescil ve İlan Giderleri 357,232 0.0226 593,747 0.0424
 Sigorta Giderleri 0 0.0000 3,097 0.0002
 Noter Ücretleri 294,473 0.0187 364,011 0.0260
 Bağımsız Denetim Ücreti 2,349,547 0.1488 3,089,726 0.2207
 Alınan Kredi Faizleri 0 0.0000 351 0.0000
 Saklama Ücretleri 6,431,272 0.4074 7,816,018 0.5582
 Fon Yönetim Ücreti 1,397,174,632 88.5059 1,234,871,954 88.1909
 Hisse Senedi Komisyonu 15,080,550 0.9553 18,292,453 1.3064
 Tahvil Bono Komisyonu 1,713,288 0.1085 1,490,671 0.1065
 Gecelik Ters Repo Komisyonu 21,746,954 1.3776 21,919,253 1.5654
 Vadeli Ters Repo Komisyonu 11,762,226 0.7451 12,412,737 0.8865
 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2,048,184 0.1297 3,787,493 0.2705
 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 719,028 0.0455 1,508,705 0.1077
 Vergiler ve Diğer Harcamalar 115,368,383 7.3082 88,370,630 6.3112
 Türev Araçlar Komisyonu 1,927,637 0.1221 3,260,510 0.2329
TOPLAM 1,578,623,551 100.0000 1,400,226,339 100.0000
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri 39,690,727,586 3.9773 47,409,375,873 2.9535

   

Önceki Dönemlerin Gider Bilgileri Dosya
2011 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2010 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2009 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2008 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2007 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2006 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2005 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2004 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2003 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2002 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2002 Yılı İlk Altı Aylık Döneme İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip
2001 Yılına İlişkin Detaylı Gider Bilgileri zip