Kurulumuz ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) işbirliği ile Kurulumuzun Ankara Merkez binasında 13 Mayıs 2016 tarihinde “Özelleştirme Uygulamaları ve Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sermaye Piyasası Araçları” başlıklı bir çalıştay yapılmıştır.

Çalıştaya Enerji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TOKİ, Türkiye Müteahhitler Birliği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yöneticileri katılmıştır.

Çalıştay, SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ* ve ÖİB Başkanı Mehmet BOSTAN**’ın açılış konuşmaları ile başlamış, SPK uzmanlarının “Halka Arz, Gayrimenkul Yatırım Ortaklık ve Fonları, Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Fonları, Gayrimenkul ve Kira Sertifikaları ile diğer sermaye piyasası araçları konusunda yaptıkları sunumlar ile devam etmiştir. Çalıştay katılımcıların görüş alış verişi ve önerileri ile sona ermiştir.

Çalıştayın ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda altyapı yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araç ve kurumlarının kullanılmasına, sermaye piyasalarımızın gelişimine ve başarılı özelleştirme uygulamalarına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
  Sunumlar: