Sermaye Piyasası Kurulu 26.11.2014 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (International Accounting Standards Board - IASB) resmi danışma organı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyi (IFRS Advisory Council) üyeliğine seçilmiştir.

IASB, ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak kabul edilmiş bulunan ve dünyada 130 ülkede uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (IFRS) yayımlayan ve belirleyen uluslararası kuruluştur. IFRS Danışma Konseyi, IASB karar organının, standartlar hakkında karar almadan önce danıştığı resmi organ olup, standartların oluşturulması ve revize edilmesi süreçlerinde büyük rol oynamaktadır. 

İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması vizyonu kapsamında Kurulumuz, Danışma Konsey üyeliği ile sadece sermaye piyasaları değil bankacılık, sigortacılık gibi finansal sistemin tamamını ve ekonominin diğer alanlarında faaliyet gösteren şirketleri doğrudan ilgilendiren, finansal raporlama alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım sağlama imkanını elde edecektir. 

Bilindiği üzere, Kurulumuz 30/09/2014 tarihinde de sermaye piyasaları alanındaki en üst düzey uluslararası karar alma mekanizması olan IOSCO Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Diğer taraftan kurumsal yönetim alanında uluslararası ilkeleri belirleyen OECD Kurumsal Yönetim Komitesi’nde de Başkan Yardımcılığı görevi Kurulumuz tarafından yürütülmektedir. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyi üyeliği ile Kurulumuzun uluslararası kuruluşlardaki standart belirleme faaliyetlerindeki rolü daha da artmıştır. 

IASB’nin konuya ilişkin basın duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ülkemize ve küresel finans piyasalarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.