SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
 
Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yatırım kuruluşlarının izne tabi olarak yerine getirecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanı sıra, belirlenen koşulları sağladıklarına ilişkin bildirimde bulunarak yan hizmetleri de sunabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylece faaliyetleri yeniden dizayn edilen yatırım kuruluşlarının yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermelerine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış ve kredili sermaye piyasası aracı işlemleri; alım satım aracılığı faaliyetinin devamı olarak nitelendirilmekte olup; söz konusu işlemler sermaye piyasalarındaki fiyat oluşumunda ve piyasanın işleyişinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, sermaye piyasalarının düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin yönetiminin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, söz konusu işlemlere ilişkin düzenleme, yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yurtdışı uygulamaları ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde revize edilmiştir.

Bu kapsamda, “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı” (Tebliğ Taslağı) Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmış olup; Tebliğ Taslağı’nda genel olarak piyasanın işleyişini kolaylaştıracak, yatırım kuruluşlarının söz konusu işlemleri kendi risk mekanizmaları çerçevesinde etkin şekilde gerçekleştirmelerini öngören bir yaklaşım benimsenmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 15.05.2013 tarihine kadar yatirimhizmetleri@spk.gov.tr    e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için tıklayınız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.