Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No:33), 12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.
 
Seri:VI, No:11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) 25 ve 28. maddelerinde yapılan değişiklik ile, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) portföylerine alınacak üst haklarının ayrı bir sayfaya ortaklık lehine daimi ve müstakil bir hak olarak kaydolunması şartı kaldırılmıştır. Böylece, tapuya tescil edilmek ve devrinde kısıtlama olmamak kaydıyla 30 yıldan kısa süreli üst haklarının da GYO’ların portföyüne alınabilmesine olanak sağlanmış ve GYO’ların yatırım yapabilecekleri alanlar genişletilmiştir.