Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Başvurusu Yapan
Aracı Kurumlara İlişkin Bilgi 
 
Kamuoyunda "forex" olarak bilinen, dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri 31.08.2011 tarihinden itibaren sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Söz konusu faaliyetin düzenlenmesi amacıyla 31.08.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kurulumuzun Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu işlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) uyarınca Kurulumuza bildirimde bulunan kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik piyasa yapıcılığı faaliyetlerini yürüten sermaye piyasası aracı kurumlarına söz konusu işlemlerine devam edebilme imkânı tanınmış olup, geçiş sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye /Duyuru/Goster/2011926/0 adresinden ulaşılması mümkündür.

Tebliğin yürürlüğe girmesini takiben, geçiş sürecinden yararlanan aracı kurumlara ek olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in ikinci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi” almak amacıyla aracı kurumlar tarafından Kurulumuza başvuruda bulunulmuş olup, ilgili başvurular Kurulumuz tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik yapılan başvurularailişkin olarak, Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda aşağıda unvanı yer alan aracı kurumların Kurulumuzun Seri:V, No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in ikinci maddesinin (a) bendi kapsamında işlem yapmak üzere kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet başvuruları Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Alan Aracı Kurumlar 
 
              1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
              2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
              3. Turkish Yatırım A.Ş.
              4. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
              5. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
              6. İntegral Menkul Değerler A.Ş.
              7. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
              8. GCM Menkul Kıymetler A.Ş.
              9. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
              10. Tera Menkul Değerler A.Ş.
              11. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. 

Bununla birlikte, geçiş sürecinden yararlanan ancak henüz kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi almayan aracı kurumlara ilişkin olarak Kurulumuz nezdinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler devam etmektedir.

Bu çerçevede, kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi başvurusu Kurulumuz tarafından olumlu karşılanan aracı kurumlar ile geçiş sürecinden yararlanmak üzere Kurulumuza başvuruda bulunup hali hazırda incelemesi devam eden aracı kurumların dışında, kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yatırımcılara herhangi bir şekilde hizmet sunan kurum, kuruluş ve internet siteleri, bu hizmetleri Kurulumuzun düzenleme ve denetime tabi olmaksızın, izinsiz olarak gerçekleştirmektedirler. İzinsiz olarak bu hizmetleri sunmaya devam eden kurum, kuruluş ve internet siteleri hakkında gerekli idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına yönelik inceleme çalışmalarının Kurulumuzca yürütülmesine devam edilmektedir.