SPK'nın ‘Borsa Operasyonu' Davaları Sürüyor

Temmuz 2006'da 131 kişinin gözaltına alınmasıyla başlatılan ve kamuoyuna "Borsa Operasyonu ya da Keriz Silkeleme Operasyonu" olarak yansıyan savcılık soruşturması neticesinde açılan ceza davasının İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan ilk derece yargılamasında, sanıkların büyük çoğunluğu hakkında beraat kararı verilmiştir. Bu karar üzerine konunun çeşitli medya organlarında Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan bir denetim ve yapılan suç duyurusunun beraat kararı ile sonuçlandığı şeklinde yer almış olması ve bu yanlış anlaşılmanın halen devam ediyor olması karşısında aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu dava, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile nitelikli dolandırıcılık suçlarını düzenleyen 220/1 ve 220/6 ve 158/1(d) maddeleri uyarınca açılmıştır. Dava konusu fiiller 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda (SPKn) düzenlenen fiiller olmadıkları gibi, söz konusu davaya esas teşkil etmek üzere Kurulumuzca herhangi bir inceleme veya denetim yapılması da söz konusu değildir.

Bununla birlikte, söz konusu davadaki sanıkların gerçekleştirdikleri piyasa bozucu işlemlere ilişkin olarak Kurulumuz tarafından SPKn'nun 47/A-2 ve 47/A-3 maddeleri uyarınca yapılan suç duyuruları neticesinde 13 adet ceza davası açılmıştır. Açılan davalardan 4 adedinde ilk derece mahkemeleri tarafından mahkûmiyet kararları verilmiş olup, diğer davaların yargılaması ise devam etmektedir.

Dolayısıyla, kamuoyuna yansıyan davanın Kurulumuz görev alanındaki herhangi bir işlemle ilgisi bulunmamaktadır. SPKn'na aykırılık teşkil eden fiiller bakımından ise konu yargıya intikal ettirilmiş, açılan 13 davanın 4 tanesinde mahkûmiyet kararı verilmiş olup, diğer 9 davanın yargılaması halen devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.