Kurulumuzun 19/06/2009 tarih ve 17/474 sayılı kararı çerçevesinde; "Aracı Kuruluşların Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza ile Gönderilmesi Projesi" kapsamında, aracı kuruluş bünyesinde sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile gönderilmesinden sorumlu olacak asgari bir çalışanın belirlenerek elektronik imza ile gönderimin gerçekleşebilmesi için gerekli olan "nitelikli elektronik sertifika" temini için çalışmalara başlanması ve hâlihazırda kuruluş bünyesinde nitelikli elektronik sertifika kullanımı söz konusu ise, ilgili sertifikaların kullanılarak tabloların gönderilebileceği hususlarında ilgili sektör kuruluşları bilgilendirilmiş ve sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza iletiminde teknik aksaklıkların olup olmadığı hususunda toplam 10 aracı kuruluşla test uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Test uygulamasının önemli ölçüde başarılı olduğu, tabloların elektronik imzalı gönderimi için nitelikli sertifika temin edilmesi gerektiği konusunda ilgili tüm kuruluşların bilgilendirilmiş ve tabloların gönderiminden sorumlu kişilerin tüm aracı kuruluşlarca belirlenerek Kurulumuza bildirilmiş olduğu dikkate alınarak, 31/03/2010 tarihli tablo döneminden başlamak üzere ve mevcut tablo gönderim süreleri esas alınmak suretiyle, aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketleri tarafından hazırlanacak mizan ve sermaye yeterliliği tabloları ile sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaya yetkili bankalar tarafından hazırlanacak sermaye piyasası faaliyetleri aylık bildirim tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza gönderilmeye başlanmasına karar verilmiştir.

Elektronik imzalı gönderimin başlamasıyla birlikte tabloların FTP yoluyla elektronik ortamda ve basılı evrak olarak gönderimine son verilecektir. Ayrıca, 31/03/2010 tarihine kadar olan dönemde tüm kuruluşlar mevcut esaslar çerçevesinde tablolarını göndermeye devam edeceklerdir. Bunun yanında ilgili tüm kuruluşlar tablo ve mizanlarını anılan tarihe kadar test etme amaçlı olarak elektronik imzalı şekilde de Kurulumuza göndereceklerdir.

Tabloların gönderiminden sorumlu olarak bildirilen kişilerde bir değişiklik yapılmış ya da yapılacak olması halinde, yeni sorumluların T.C. Kimlik numaraları ve e-posta adresleri ile birlikte ivedilikle Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin her türlü soru spkseryet@spk.gov.tr adresine gönderilebilir.