Piyasayı Bozucu İşlemlerle Mücadelede Yeni Bir Adım: Yatırımcıların MKK'da Hesap Açımında Kimlik Bildirimi (Sicil Numarası Alma) İçin Tanınan 7 Günlük Süre Kaldırılıyor

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi ile getirilen kaydi sistem uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçları 2005 yılından itibaren aşamalı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde izlenmeye başlanmıştır. Mevcut durumda borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları ve bunlara ilişkin haklar MKK nezdinde elektronik ortamda ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulmaktadır. Halihazırda, aracı kuruluşlara, MKK nezdinde açılan yatırımcı hesaplarına ilişkin kimlik bilgilerini MKK'ya bildirimini tamamlamaları ve sicil numarası almaları için ilgili hesabın açılışından itibaren azami 7 (yedi) takvim günü süre tanınmış bulunmaktadır.

Kaydi sisteme geçiş aşamasında geçici olarak öngürülen söz konusu süre özellikle Sermaye Piyasası Kanununun 47'nci maddesinin birinci fıkrasının A-1 ve A-2 bentleri kapsamında gerek Kurulumuz gerekse İMKB tarafından yapılan manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticareti incelemeleri bakımından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gözlemlenen işlem kalıplarının yanısıra ilgili kurumlardan alınan görüşler de dikkate alınarak, Kurulumuzun 17/04/2009 tarih ve 11/272 sayılı toplantısında; aracı kuruluşların MKK nezdinde açtıkları yatırımcı hesaplarına ilişkin kimlik bilgilerini MKK'ya bildirimini tamamlamaları için ilgili hesabın açılışından itibaren azami 7 takvim günü süre tanınması uygulamasının kaldırılmasına ve aracı kuruluşlara yeni uygulamaya geçiş konusunda uyum sağlayabilmeleri amacıyla zaman tanınması için yeni uygulamaya geçiş tarihinin 01/06/2009 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.