Son günlerde elektronik ortamdaki farklı kaynaklarda yer alan sermaye piyasası araçlarına ilişkin yorum ve tavsiyelere dayanarak işlem gerçekleştiren yatırımcıların mağduriyetlerine ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan çok sayıda şikâyet üzerine, Kurulumuzca yatırımcıların uyarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili bilgi, yorum ve öneriler içeren, web sitesi, forum ve e-posta grubu gibi birçok sanal platformun ortaya çıktığı görülmektedir. Söz konusu ortamlarda yer alan yorum ve tavsiyeler çoğu zaman takma isimler kullanılarak yapılmakta, tavsiye ve yorum sahibi şahısların kimlikleri, sermaye piyasası konusundaki bilgi ve tecrübe düzeyleri ve en önemlisi de yorumların kötü niyetle yapılıp yapılmadığı konularında yatırımcıların fikir sahibi olmaları mümkün bulunmamaktadır. Yatırımcıların sanal ortamda tanımadıkları şahıslar tarafından yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak işlem yapmaları durumunda zarara uğramaları söz konusu olabilmektedir.

Yatırım Danışmanlığı: Yapılan tavsiyeler karşılığında herhangi bir ücret ya da menfaat alınıyorsa faaliyet yatırım danışmanlığıdır. Yatırım danışmanlığı ise aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar ve portföy yönetim şirketlerinden yatırım danışmanlığı yetki belgesi olanlar tarafından yapılabilmektedir. Diğer kurum ya da şahısların yatırım danışmanlığı yapmaları yürürlükteki düzenlemeler kapsamında kesinlikle mümkün değildir. Yetki belgesi olmadan yatırım danışmanlığı yapmak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ve elde edilen menfaatin üç katından az olmamak üzere para cezasını gerektiren bir suçtur.

Site sahiplerinin ve forum yöneticilerinin de site ve forumlarında yapılan yorumların yatırımcıları yönlendirici nitelikte olmaması hususunda gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, mağduriyetlerin oluşmasının baştan engellenmesi için yatırımcıların;

(1) Sanal ortamda yer alan bilgi, yorum, görüş ve önerilere dayanarak işlem yapmaktan kaçınmaları,

(2) Kendisini yatırım uzmanı olarak göstermeye çalışan yetkisiz şahıs, şirket, internet sitesi ya da forumlar tarafından yapılan yorum, tavsiye ve iddialara inanmamaları,

(3) Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özeni göstermeleri, sanal ortamdaki dedikodu ve yorumlara güvenerek işlem yapmaları durumunda uğradıkları zararı tazmin etmeleri imkânının bulunmadığı,

(4) Yatırım tavsiyelerini sadece yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip olan kurumlardan almaları,

(5) Yatırım kararlarını yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar veya diğer piyasa profesyonelleri tarafından yapılmış analiz ve araştırmaları değerlendirerek vermeleri,

gerekmektedir.

Yatırımcılara önemle duyurulur.